Sewage Test Act -salmelli

Päätyttyä asennustyöt sisäisten viemärijärjestelmien ja jäteveden asentajan on tehtävä niiden testien valmistelun tekoon n liitteen "D" SP 73.13330.2012 "sisäinen LVI-järjestelmät rakennuksen" (napsia 3.05.01-85 toteutui painos). Nämä testit on suoritettava salmen veden läpi samanaikaisesti aukon 75% saniteettilaitteisiin kytketty tarkastetaan sivuston. Vuodesta testausmenetelmä on "koti" nimi teko - teko salmen jäteveden tai viemäriveden teko salmen. Kuitenkin nimi Noudata seuraavia normeja - toimi testissä sisäisiä viemärijärjestelmien ja viemäreihin.

Käsittelemme asian oikea nimi ja sen nimittäminen. Tarkastellaan nyt lähemmin sisäisten jätevesijärjestelmien ja viemäriputkien testiä ja sen täyttömenetelmää.

Ensin täytetään sen järjestelmän nimi, johon testit on suoritettu. Järjestelmän nimi on otettu projektin dokumentaatiosta. Esimerkiksi se voi olla "K1 kotitalouksien viemäröintijärjestelmä".

Seuraavaksi sinun on täytettävä pääomanrakennuskohteen nimi. Mikään ei ole mikään monimutkainen. Tiedot hankkeen projektiasiakirjoista tai rakennusluvista. Tämän jälkeen kirjoitamme tiedot kaupungin pääkaupunkiseudun esineestä ja testien päivämäärästä.

Lohko, jossa testien suorittamisesta suoritetut tiedot sisältävät seuraavat tiedot: asiakkaan organisaatioiden, pääurakoitsijan, laitoksen (rakennus) organisaation nimi sekä näiden organisaatioiden edustajien sijainnit, alkukirjaimet ja sukunimet.

Sisäisten viemäröintijärjestelmien ja viemäreiden testausselosteen 1 lausekkeessa hankkeen organisaatiota koskevat tiedot (nimi), hankkeen dokumentaation koodi ja piirustusten numerot, joiden mukaisesti asennus on tehty.

Kohdassa 2 ilmoitetaan samanaikaisesti avoimien saniteettilaitteiden lukumäärä ja aika, jonka aikana testit suoritettiin. Saniteettilaitteisiin kuuluvat kylpyammeet, pesualtaat, suihkualtaat, tikkaat, bideet, wc-altaat, wc-altaat, urinaalit, pesualtaat, lavuaarit ja luumut. SP 73.13330.2012 -standardin mukaisissa testeissä vähintään 75% testatulle alueelle liitetyistä saniteettilaitteista olisi avattava samanaikaisesti.

Viemäröintitodistuksen lausekkeessa 3 on tietoja testien aikana havaituista vioista. Jos virheitä ei tunnisteta, laitetaan kirjaa, että tarkastuksen aikana testin aikana ei havaittu vuotoja putkistojen ja liitosten seinämien läpi.

Testien tulosten mukaan tehdään päätös komission tekemästä päätöksestä, joka kirjataan säädöksen rajakytkimeen. Yleensä tämä on mallipohja, joka vain täydentää testatun järjestelmän nimeä.

Testin päätyttyä kaikki komission jäsenet allekirjoittavat salmen teon. Toimen muodon muuttaminen ja siitä poikkeaminen ei ole sallittua.

LVI- ja saniteettitestaus

ACT
SISÄISEN JÄRJESTELMÄN JA VEDENLAITTEIDEN TESTAAMINEN

asennettu ___________________________________________________________

__________________________ "__" _________________ 200_

Edustajista koostuva komission edustaja:

sijainti, alkukirjaimet, sukunimi)

pääurakoitsija _____________________________________________________

sijainti, alkukirjaimet, sukunimi)

kokoontumisjärjestö _____________________________________________________

sijainti, alkukirjaimet, sukunimi)

teki asennuksenhallinnan suorittaman asennuksen tarkastuksen ja laadunvalvonnan ja laati tämän säädöksen seuraavista asioista:

1. Asennus tapahtuu projektin alla _______________________________________________

projektiorganisaatio ja piirustukset)

2. Testi tehdään vedenpoistoon avaamalla samalla _________

hygieeniset laitteet, jotka on kytketty tarkastamisalueeseen ________ minuuttia tai jotka täytetään vedellä lattian korkeuteen (ylittävät tarpeettomat).

3. Testattaessa tarkasteltuna putkistojen ja nivelen seinämien läpi ei havaittu vuotoja.

Asennus toteutetaan projektin dokumentaation, nykyisten teknisten ehtojen, standardien, rakennuskoodien sekä tuotannon sääntöjen ja työn hyväksymisen mukaisesti.

Järjestelmän on tunnustettu läpäisevän veden vuotamisen testin.

Asiakkaan edustaja __________________________

toimeenpano-

Sisäiset vesihuolto- ja viemäriverkot

Etusivu | Lomakkeet Sisäiset vesihuolto- ja viemäriverkot

Tässä osiossa voit ladata valmiita lomakkeita valmiiden asiakirjojen suorittamiseen.

 • Kotitalouksien viemärijärjestelmien ja vesikourujen testauslaitos - lataus sana kunnostautua
 • Järjestelmän hyväksymisasiakirja ja kotitalousjätevedet - lataus sana kunnostautua
 • Hydrostaattisen tai manometrisen tiiviyden testaus - lataus sana kunnostautua
 • Mittarin tarkastuslaki - lataus sana
 • Linjahuuhteluasiakirja - lataa sana kunnostautua
 • Yksilöllinen testauslaite - lataa sana kunnostautua
 • Laki vesihuollon pesuista ja desinfioinnista - lataa sana kunnostautua
 • Hyväksymisraportti sisäisille hgvs-järjestelmille - lataa sana kunnostautua
 • Paloveden tulovirtaus tappion varalta - lataa sana kunnostautua
 • Piilotettujen teosten tutkintotodistus (lomake RD-11-02-2006) - lataus sana kunnostautua
 • Piilotettujen teosten tarkastustodistus (lomake RD-11-02-2006) näyte 2018. Lataa sana-tiedosto
 • Suunnittelu- ja teknisen tuen verkkojen osa-alueita koskeva tarkastuslaitos (lomake RD-11-02-2006) - lataus sana kunnostautua

Lue kaikille, jotka täyttävät toimeenpanoasiakirjat.

Ulkoilman jäteveden testauslaitos

Ulkoiset vesihuolto- ja viemäriverkot

Ulkoisten vesihuolto- ja viemäriverkostojen paineputkien testaus

Paineputkistoja on testattava lujuuden ja tiukkuuden periaatteella hydraulisella menetelmällä SNiP 3.05.04-85 * vaatimusten mukaisesti.
Kaikkien luokkien paineputkistojen testaus tulisi suorittaa rakennus- ja asennusorganisaatiossa pääsääntöisesti kahdessa vaiheessa:
ensimmäinen on alustava testi, joka suoritetaan sen jälkeen, kun sinusmuodot on täytetty maadoitusläpäisyllä puolivälissä, joka on avoin auki tarkastettavaksi päittäisliitoksilla; testaus voidaan tehdä ilman, että asiakkaan ja toimintaorganisaation edustajat osallistuvat valmistelu- ja asennusorganisaation pääinsinöörin hyväksymän säädöksen valmisteluun;
toisen hyväksynnän testaus on suoritettava sen jälkeen, kun putki on täynnä asiakkaan ja toimintaorganisaation osallistumista, testi on annettava tässä esitetyssä muodossa.

Ulkoisten viemäriverkostojen vapaavirtapiirien testaukset

Vapaa-virtausputkistojen testaus on tehtävä kahdessa vaiheessa: ennen valmistusta (ennen toimitusta) ja hyväksynnän (lopullinen) täyttämisen jälkeen jollakin seuraavista tavoista:
ensimmäinen on määrittää putkilinjalle lisättävän veden määrä;
Toinen on vesi-virtauksen määrittäminen putkilinjaan, joka on asetettu märälle maaperälle.
Testausmenetelmä määräytyy hankkeen perusteella.
Paineettomat putket, joiden vuotot ovat tiiviit, olisi kohdistettava viereisten kaivojen välisiin alueisiin SNiP 3.05.04-85 * vaatimusten mukaisesti.
Testin tulokset olisi annettava säädöllä tässä muodossa annetulla tavalla.

Veden- ja viemäriputkien testaus

Hydrauliikkatesti kapasitanssirakenteiden vedenpitävyydestä (tiiviys) on suoritettava sen jälkeen, kun betoni on saavuttanut rakenteensa, puhdistuksen ja huuhtelun SNiP 3.05.04-85 * vaatimusten mukaisesti.
Kapasitiivisten rakenteiden vedeneristys ja sadettaminen maaperällä olisi suoritettava saatuaan tyydyttävät tulokset näiden rakenteiden hydraulisesta testauksesta, mikäli hanketta ei ole perusteltu muilla vaatimuksilla.
Testit toteutetaan rakennus- ja asennusorganisaation, asiakkaan ja toimintaorganisaation edustajien allekirjoituksella.
Vedentornin metallisäiliön hydraulinen testaus on suoritettava kaatamalla vettä projektin määrittämään korkeuteen. Pass on tankin pitäisi olla passi.

Putkistojen ja kotitalouksien vesihuoltolaitosten pesu ja desinfiointi

Puhdistetut ja puhdistetut puhdistetut putkistot ja tilat on puhdistettava ja desinfioitava klooraamalla ennen käyttöönottoa, minkä jälkeen niitä pestään, kunnes saavutetaan tyydyttävä fysikaalis-kemiallinen ja bakteriologinen analyysi.
Pesu ja desinfiointi on tehtävä rakennus- ja asennusorganisaatiolla, joka suorittaa putkien ja rakenteiden asentamisen ja asennuksen, johon osallistuvat asiakkaan ja toimintaorganisaation edustajat sekä terveys-epidemiologinen palvelu. Pesun ja desinfioinnin on oltava SNiP 3.05.04-85 *: n vaatimusten mukainen.
Putkistojen ja kotitalouksien vesihuoltolaitosten pesun ja desinfioinnin tulosten mukaan olisi laadittava säädös tässä muodossa.

Tilauslomake hakemuksen rekisteröimiseksi

Jäteveden tarkastus ja testaus

Kun kaikki asennustyöt on suoritettu jätevesien järjestelyyn, on välttämätöntä testata tiedonsiirto vuotoveden avulla. Tämä tehdään viemäreiden, kanavien, jätevedenpuhdistamoiden, sisäisten viemäröintijärjestelmien jne. Asennuksessa esiintyvien vikojen tunnistamiseksi. Tarkastuksen tulos sopii tekoihin, joiden muoto on hyväksytty SNiP: n (lisäys D) SP 73.13330.2012 päivitetty versio SNiP 3.05.01-85). Tällaista asiakirjaa jokapäiväisessä elämässä kutsutaan ammattilaisten kapeiksi piireiksi "viemäruveden salmen laki". Sama asiakirja on virallisesti nimeltään "kotitalouksien viemäröinti- ja viemäröintijärjestelmien testauslaitos".

Tämä viemäriverkon rakentamisen vaihe on pakollinen eikä sitä voida peruuttaa. Vahvistustoimenpiteet suoritetaan käyttäen täydellistä vuototapaa edellyttäen, että vähintään 75% tyhjennysaukoista avautuu yhdeksi ajaksi.

On tärkeää: käynnistää joukko viemäriputoksia toimintaan on mahdollista vain sen perusteella, että kaikki asianmukaiset käsittelyt suoritetaan ja saavutetaan myönteinen tulos.

Aineiston alapuolella on esimerkki asiakirjan oikeasta täyttämisestä.

Tarkastuksen vaiheet

Viemäreihin liittyvien virheiden tunnistamiseksi sarja testejä

Viemäreihin liittyvien puutteiden tunnistamiseksi suoritetaan sarja testejä, joihin kuuluvat:

 • Kanavan tietoliikennemenetelmän sisäisen osan toiminnan tarkastaminen;
 • Kaasuputken kaikkien liitosten tiukkuus koko pituudeltaan;
 • Kaikkien kaivojen jäteveden käsittelyyn liittyvät mahdolliset virheet (tarkastus, kääntäminen, tarkistaminen jne.);
 • Testaa jätevesi-sadeveden.

Toimenpiteen täyttämisen oikeellisuus pistekohtaisesti

Teoksessa tehty ensimmäinen merkintä on viestinnän nimi, joka testataan erityiskomission toimesta.

Teoksessa tehty ensimmäinen merkintä on viestinnän nimi, joka testataan erityiskomission toimesta. Ilman vääristettyä nimeä voidaan kirjoittaa projektin dokumentaatiosta. Tämä voi olla sadeveden tai kotitalouksien jätevesi.

Viemäröintijärjestelmän testiraportin seuraavassa kohdassa on oltava yksityiskohtaiset tiedot laitoksesta, johon jätevesi on asennettu. Esineen nimi, sijainti ja alue osoite otetaan myös projektin dokumentaatiosta. Täällä ilmoitetaan myös testin päivämäärä.

Henkilöt - komission jäsenet

Ulkopuolisen tai sisäisen jäteveden tarkastamishetkestä erillinen kohta on tallennettava kaikkiin tietoihin komission jäsenille.

Ulkopuolisen tai sisäisen jäteveden tarkastamishetkestä erillinen kohta on tallennettava kaikkiin tietoihin komission jäsenille. Nämä ovat:

 • Asiakasorganisaation edustajat.
 • Pääurakoitsijan edustajat. Nämä henkilöt ovat vastuussa viemäreiden oikeasta asennuksesta, mikäli teknisten ja toiminnallisten normien noudattamatta jättäminen ei ole mahdollista.
 • Projektiorganisaation jäsenet, jotka osallistuivat testatun viestinnän kehittämiseen.
 • Yrityksen tai organisaation edustaja, joka osallistui maaperän tutkimukseen paikan päällä ulkoisen tai sisäisen viestinnän asennusta varten. Tämä toimisto on täysin vastuussa siitä, että sivustolla saatujen tietojen epäjohdonmukaisuus ympäristön ja ilmasto-olosuhteiden suhteen on viemärijärjestelmän rakentamista varten.

Hyväksyntätodistuksen lausekkeeseen on siis sisällytettävä kaikki komission jäsenten alkukirjaimet ja sukunimet allekirjoituksineen.

Toimenpide päättyy pisteen mukaan

Kun kaikki asiakirjan muodossa olevat viralliset tiedot syötetään, virkamiehen on täytettävä säädös pisteissä

Kun kaikki asiakirjan muodossa olevat viralliset tiedot syötetään, virkamiehen on täytettävä säädös pisteissä.

 • Artiklan 1 kohdassa on yksityiskohtaiset tiedot viemäröintijärjestelmää valmistelevasta yrityksestä. Tämä sisältää myös salakirjan nimen, johon kaikki hankkeen dokumentaatiot on kirjoitettu. Lisäksi sisäisen ja ulkoisen viestinnän menetelmällä jäteveden testausta koskevan asiakirjan ensimmäisessä kappaleessa on syytä syöttää kaikki asennuksen aikana käytettävien piirustusten numerot kullekin viemäröintiosalle.
 • Edellä mainitun testausselosteen 2 lausekkeessa on oltava täsmälliset tiedot samanaikaisesti avointen terveyspisteiden lukumäärästä ja ajanjaksosta, jonka aikana testit suoritettiin käyttämällä täyspainesuodatusmenetelmää. SNiP: n mukaisiin terveyssiteisiin kuuluvat WC: t, pesualtaat, kylpyammeet, suihkut, bideet, urinaalit, altaat jne.

Tärkeää: laitoksessa SNiP: n määräysten mukaisen jäteveden testauksen aikana on oltava vähintään 75 prosenttia terveyssiteistä.

 • Täytettävän varmenteen 3 kohta on tarkoitettu kirjaamaan järjestelmän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat rikkomukset. Toisin sanoen vuotojen esiintyminen, pysähtyneisyys, tukos jne. Jos ei ole havaittu viestinnän testauksen aikana, niin 3 kohdassa todetaan, että vuodot ja muut luvattomat poikkeamat jätevesijärjestelmässä eivät paljastaneet testin aikaa.
 • Viimeinen osa on komission päätös, joka sallii tai ei salli viemärijärjestelmän käyttöönottoa saadun testituloksen mukaan.

Tärkeää: asiakirjan pohjalla on oltava kaikkien komission jäsenten allekirjoitukset. Muutoin säädöstä ei pidetä lain mukaan voimassa. Lisäksi poikkeamia toimenpiteen muodosta ja täytön periaatteista ei voida hyväksyä.

Jos viestinnässä on ilmeisiä puutteita, jotka osoittavat toimeksisaajan tai kaikkien hänen työhönsä liittyvien organisaatioiden laiminlyönnin, virheestä vastaava organisaatio on oikeudellisesti vastuussa hallinnollisesta, kurinpidollisesta tai rikosoikeudellisesta vastuusta.

Testaus: perusperiaatteet

Toimen asianmukainen toteuttaminen voidaan suorittaa vasta sisäisen ja ulkoisen viestinnän testaustyön jälkeen

Toimen asianmukainen toteuttaminen voidaan suorittaa vasta sisäisen ja ulkoisen viestinnän testaustyön jälkeen.

Sisäiseen järjestelmään kuuluvat tällaiset kohteet:

 • Kaikki terveyssiteet ja kodinkoneet, jotka suorittavat veden poistamisen;
 • Koko putki, joka on yhdistetty keskikokoojalle;
 • Keskitetty viemäriverkko.

Ulkoisessa testijärjestelmässä ovat:

 • Rakennuksen ulkopuolella sijaitseva putkilinja jäteveden siirtämiseksi keräys- tai loppusijoituspaikalle;
 • Kaikki muutokset ja kääntökaivot;
 • Sadeveden kanavat.

Jotta testit voidaan suorittaa laadullisesti ja täysin vastaamaan viemäripuhelinliittymien tilaa ja suorituskykyä, on noudatettava perussääntöjä:

 • Joten kaikki työterveyspisteet ennen töitä on puhdistettava mahdollisesta rakentamisesta ja luonnollisista roskista.
 • Kaikkien kohtien kannattaa tarkistaa halkeamien, sirujen ja muiden vahinkojen varalta.
 • On tärkeää seurata verkon kaikkien suorien osien tasaisuutta. Taipuita ja mutkia ei saa olla;
 • Kaikki pystysuorat nousuputket on tarkistettava lävistyksellä;
 • Putkijohdon testaamiseksi on mahdollista käyttää sekä hydraulista menetelmää (vuotomenetelmää) että pneumaattista menetelmää (järjestelmän pumppaaminen ilmalla);
 • Tärkeää: Viemäriputkiston kulkua voidaan suorittaa vain, jos ilman lämpötila ei laske alle +5 asteen merkkiä. Jos lämpötila ulkopuolella on ennalta määrätyn parametrin alapuolella, käytetään pneumaattista testimenetelmää.
 • Rakennuksen jokaiselle kerrokselle kannattaa erillinen kommunikointitesti. Tee näin kaikki muut lattiat asentavat pistokkeet tarkistettaviksi.

Tärkeää: kannattaa tietää, että jätevedet on suoritettu ennen kuin kaikki ulkoisen järjestelmän kaivannot on haudattu.

Viemäröintijärjestelmän testaus kireyden vuoksi

Ulkoisen viemäriverkon laadunvalvonta olisi suoritettava kaikissa sen rakennusvaiheissa. Ensinnäkin materiaalit tarkistetaan noudattaen standardeja ja vaatimuksia. Sen jälkeen seurataan järjestelmän asennusta ja huuhtoutuu.

Mitä on tarkistettava viemäritesteissä

Ulkoiset viemäriverkot sisältävät putkia, jotka johtavat rakennuksesta loppusijoituspaikkaan; puhdistuslaitokset; kaivot, jotka on asennettu putkijohdot, nivelet tai korkeusmuutokset; myrskyn vedenottoaukot ja myrskyletkut.

tarkista ennen viemäritestausta

Vastuu jäteveden käsittelystä vastaa komissio, johon kuuluu:

 • yritys, joka teki selvityksen alueesta, jossa viemäriverkon asennus suunniteltiin. Se vastaa suunnittelussa käytettävien ekologisten ja ilmasto-olosuhteiden tietojen tarkkuudesta.
 • suunnitteluorganisaatio, joka vastaa laskujen tarkkuudesta ja viemäriverkkojen rakentamisesta;
 • yritykset, jotka työskentelevät jäteveden sijoittamisen alalla ja jotka vastaavat rakennusteknisten määräysten mukaisesti suoritetun työn laadusta;
 • joka on vastuussa rakennustöiden kaikkien vaiheiden hallinnasta, joka vastaa tarkastuksen tarkkuudesta jäteveden käyttöönotolla toimintatilassa.

Jokaisella yrityksellä ja yksilöllä on oma vastuualue, jossa on selkeästi määritellyt rajat. Tarkastuksen toteuttamisen jälkeen kaikki komission jäsenet laativat ja allekirjoittivat Venäjän lainsäädännön mukaisen ulkoisen jätevesijärjestelmän testauksen. Jos havaitaan puutteita ja virheitä, yhtiöön voidaan määrätä kurinpidollinen, hallinnollinen tai rikosoikeudellinen vastuu.

Ulkoiset viemäritestit

Pääasiassa ulkopuolisten viemärijärjestelmien testaus suoritetaan hydraulisesti. Tarkastus sisältää seuraavat teokset:

 • putken testaus tiiviys. Samanaikaisesti suoritetaan kaivojen ja muiden järjestelmän osien välissä olevien putkiosuuksien analysointi;
 • kaivojen ja muiden laitteiden tutkimus;
 • putkien kaltevuuden säätö;
 • myrskyjen tyhjennyksen tarkistaminen suorituskykyä varten.

Tarkista, että painovoiman tyhjennyksen edellyttämät putkilinjan tasot on suoritettu käyttäen tasoa.

Jos painehäviöjärjestelmää tutkitaan, putkistoon syötetään paineenalaista vettä, jonka taso ilmoitetaan suunnitteluasiakirjoissa. Ohjaus katsotaan onnistuneesti päätökseen, jos sama paine määritetään ulostulossa ja verkon sisäänkäynnissä.

Yksityisen talon viemärijärjestelmän kaikkien solmujen tarkastus

Kaivojen systeemin tiiviyden tarkastelu voidaan suorittaa erilaisilla menetelmillä, jotka valitaan suoritettavan vedeneristyksen perusteella. Siten kaivon sisäisellä eristyksellä mitataan vuoto koko testin aikana ja ulkoisella eristyksellä määritetään nestevirtauksen tilavuus. Riippumatta valituista menetelmistä, kuopat testataan, ne täytetään vedellä merkkiin.

Samaa työtä olisi tehtävä myös muiden ulkoisten jätevedenpuhdistuslaitosten (jätevedenpuhdistamoiden) verkkoon kuuluvien laitteiden tutkimuksessa.

Kun tarkkaillaan myrskyjen tyhjennys ja käyttökelpoisuus vesiputkiston alueella, laitetaan pistoke. Järjestelmä täytetään puhtaalla nesteellä maksimaaliseen suorituskykyyn (mukaan lukien kattovesi- ja viemäriputket).

Tarkista liitosten vuotoista johtuvat vuodot

Sen jälkeen on välttämätöntä kestää tietty aika (muoviputkista 20 minuuttia putkista, jotka on valmistettu metallista - 10 minuuttia), jonka aikana veden pinnan taso ei saisi laskea. Jos se ei ole muuttunut, järjestelmää voidaan käyttää.

Muoviputkien tarkastus on sallittu päivän kuluttua kaikkien nivelen tiivistämisestä.

Vapaa-virtausputken testaus suoritetaan kahdesti - ennen nukahtamista ja sen jälkeen, kun kaikki työ on suoritettu ja hyväksytty. Tarkista, että tiiviys altistuvat putkiosat sijaitsevat vierekkäisten kuoppien välissä.

Vuotojen testauksen menetelmät

Menetelmän valinta putkien tiiviyden testaamiseen määräytyy suunnitteludokumentaation mukaan. Ensimmäinen säätömenetelmä perustuu putken sisään tulevan nesteen määrän määrittämiseen, joka asetetaan kuivalle maaperälle tai märälle maaperälle yläveden pohjaveden pinnan tasolla maanpinnan alapuolella.

Toisessa menetelmässä määritetään nesteen virtaus putkeen, joka on asetettu märälle maaperälle pohjaveden tasolla lähellä ylärajaa maanpinnan alapuolella ½ putkilinjan syvyydestä.

Esitutkimuksen suorittaminen

Alustavia testejä varten putkessa oleva hydrostaattinen paine on muodostettava, kun täytetään nesteellä yläosassa määritellyn nousuputken avulla. Paine voidaan myös muodostaa täyttämällä ylempi kuoppi nesteellä (mikäli testauksella saadaan aikaan). Hydrostaattisen paineen taso tutkittaessa putken ylemmältä alueelta määräytyy kaavan tai nousuputken yläpuolisen nesteen ylimäärän mukaan kaivojen tai vesipöytien yläpuolella.

sisäinen viemäriverkon tarkastus

Putken hydrostaattisen paineen taso tutkimuksen aikana on vahvistettava työasiakirjoilla. Putkistoja, jotka on asetettu vapaasti virtaavista raudoitetuista betonista, keraamisesta ja betoniputkista, painetaso on noin 0,4 kgf / cm2 (0,04 MPa). Venäläiset standardit eivät ole osoittaneet polymeereistä valmistettujen ei-paineputkien hydrostaattisen paineen tasoa.

Putkien alustavan testin kesto kestää puoli tuntia, kun taas niitä ei ole peitetty maalla. Säätöpaineen tasoa ylläpidetään lisäämällä neste kuopaan tai nousuputkeen, jonka arvoa ei saa pienentää yli 20 cm: n korkeudella.

Kaivo ja putki tunnustetaan läpäisseensä alustavan tutkimuksen nestevuodon puuttuessa. Jos suunnitteluasiakirjoissa ei säädetä liiallisista vaatimuksista pinnalla sijaitsevien putkien tiiviydelle, ne voivat olla höyrystyneitä siten, että lauhteen ulkonäkö putkilinja-alueella on enintään 5% tutkituista alueista.

Hyväksymistutkimukset

On tarpeen aloittaa kaivojen ja teräsbetoniputkien hyväksymistestaukset vuotoja sen jälkeen, kun niitä on vanhennettu 3 päivää veden täyttämisen jälkeen. Samaan aikaan niiden tulee olla vedenpitäviä sisäpuolelta tai vedenpitävät seinät.

Seuraavat menetelmät tiheyden määrittämiseksi haudattujen putkien hyväksymistutkimuksessa:

 • alemman kuopan putkessa virtaavan pohjaveden tilavuudesta;
 • mitattuna veteen lisätyn veden tilavuuteen tai ylempään kuoppaan nousuun puolen tunnin ajan. Nesteen tilavuus ei kuitenkaan saa laskea enempää kuin 20 cm.

Ulkoisten viemäriputkien katsotaan läpäisseet vuotoja koskevan hyväksymistestin, kun toisen tutkimusmenetelmän mukaisen lisätyn nesteen määrä ei ylitä sallitun virtauksen suuruutta. Tämän jälkeen ulkomaisen jäteveden hyväksyntä.

Polypropeeniputkistojen osalta lisättyjen nesteiden sallittu koko lasketaan joka 10 metriä kertomalla töiden ulkohalkaisija (dm) 0,01 ja lisäämällä tulokseksi saatu arvo 0,06.

Sadevesiputkien tiiviyden tarkistaminen suoritetaan ennakko- ja hyväksymistutkimuksilla, jotka perustuvat sääntelyvaatimuksiin ja projektidokumentaation mukaisesti. Putket hyväksytään käytettäväksi niiden pituussuuntaisen profiilin ja pesun instrumentaalisen ohjauksen jälkeen.

Pneumaattinen testaus

Pneumaattiset tutkimukset ulkoilman jäteveden polymeeriputkista suoritetaan alle 0 ° C: n ilman lämpötilassa, veden käyttämättömän käytön tai tarvittavan tilavuuden puuttuessa. Työ- ja turvallisuusstandardien järjestys määräytyy projektin dokumentaation mukaan.

Kaivannon lopullista täyttämistä varten suoritetaan alustavat tutkimukset painovoiman puhdistamisesta. Tällöin puristetun ilman paine on enintään 0,05 MPa putkessa 15 minuutin ajan, liitokset tarkastetaan, mahdolliset ilmanvuodot ilmakehän läpi ja mahdolliset äänet soapimäisellä päällä olevilla päittäisliitoksilla määritetään.

tarkastus ja testaus

Lopulliset tutkimukset, joissa käytetään pneumaattista menetelmää, suoritetaan putkilinjan yläpuolella olevan pohjaveden sijainnin ollessa vähintään 2,5 m.

Samanaikaisesti voidaan tarkastaa putkien osia, joiden pituus on 20-100 metriä ja joiden erojen välillä on enintään 2,5 metriä korkeita ja korkeita pisteitä.

Tiiviyskokeiden ominaisuudet

Alustavien pneumaattisten tutkimusten aikana ilmavuotoja aiheuttavat alueet määräytyvät hitsausliitosten äänien ja pesemällä häiriintyneellä lumi- tai maaperikerroksella savun tai halogenidin vuotojen ilmaisimien avulla.

Viimeisessä tutkimuksessa ilmavuotojen alueet määritetään vain vuotoilmaisimien avulla. Vain sen jälkeen, kun ylimääräinen paine viemäriputkessa nollataan, voidaan pulttiliitokset kiristää tai tunnistetut puutteet voidaan poistaa.

Loppututkimuksen jälkeen putket huuhdellaan. Paineputket asetellaan piilotettujen töiden, tutkimustulosten, työstötilojen tutkimusten mukaan. Samanaikaisesti suoritetaan kaivojen ja putkien silmämääräinen tarkastus, varusteet tarkistetaan, ilmaa vapautuu vapaasti järjestelmästä, tutkimukset ja putkien huuhtelu.

Ulkoisten viemäriverkostojen testaus tiiviys on pakollinen menettely, joka toteutetaan ennen sen käyttöönottoa. Tarkastuksen aikana asiantuntijat tunnistavat viipymättä virheet ja virheet niiden poistamiseksi. On parempi suorittaa kaikki viemäriverkon tarkastuksen vaiheet ennen rakennuksen viimeistelyä ja ulkoisten viemäriverkostojen viemistä.

Suositeltu lukema: Tee vesitiivis septinen säiliö betonirenkaista

LVI- ja saniteettitestaus


SNiP 3.05.04-85 *
________________
Rosstandart rekisteröi sen nimellä SP 129.13330.2011. -
Huomaa tietokannan valmistaja.

RAKENNUSNORMAT JA SÄÄNNÖT

ULKOISET VERKOT JA LAITTEET
VESIHUOLTO JA PUUTARHA

Esittelydata 1986-07-01

SUUNNITELTU VODGEO Institute of Neuvostoliiton valtion Rakentaminen komitean (Candidate Teknillisten tieteiden VI Gotovtsev -.. Pää antaa VK Andriadi), johon osallistuivat Neuvostoliiton valtion Rakentaminen komitean Soyuzvodokanalproekta (PG Vasiljev ja A. Ignatovich), Donetsk PromstroyNIIproekt USSR State komitea (SA Svetnitsky), NIIOSP niitä. NM Gersevanov USSR State Rakentaminen komitea (karkki. Tehn. Sciences VG Galitsky ja DI F.) Giprorechtrans VSFNT Minrechflota (MN Domanevsky), tutkimuslaitos julkiseen vesihuoltoon ja jäteveden puhdistus AKH niitä. KD Pamfilova Minzhilkomhoza VSFNT (Dr. Sc. Science NA Lukin Candidate. Tehn. Sciences VP Krishtul), Institute of Tula Promstroiproekt Mintyazhstroya Neuvostoliiton.

SNiP 3.05.04-85 * on SNiP 3.05.04-85: n jäljennös ja muutos nro 1, joka hyväksyttiin USSR: n valtionrakentamiskomitean 25. toukokuuta 1990 antamalla päätöslauselmalla nro 51.

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET


1.1. Rakentamisen aikana uuden, laajennus ja saneeraus nykyisten putkistojen ja tilat vesihuollon hankkeiden lisäksi vaatimusten (luonnos) **, ja näitä sääntöjä on kunnioitettava vaatimukset SNIP 3.01.01-85 *, leikata 3.01.03-84, SNIP III-4- 80 * ja muut SNiP 1.01.02-83 -standardin mukaisesti hyväksytyt säännöt ja määräykset, standardit ja osastojen sääntelyasiakirjat.
_______________
** Hankkeet (työhankkeet) - seuraavassa "hankkeiden" tekstissä.

1.2. Valmiit putkistot sekä vesihuolto ja jätevedenpuhdistamot on otettava käyttöön SNiP: n vaatimusten mukaisesti.

2. MAANMUOTOIMET

2.1. Kaivanto- ja säätötyöt putkistojen ja vesihuolto- ja jätevedenpuhdistamojen rakentamisen aikana on suoritettava SNiP: n 3.02.01-87 vaatimusten mukaisesti.

3. PIPELININ ASENTAMINEN


3.1. Kun siirrät putkia ja koottuja osia korroosionestopinnoitteineen, käytä pehmeitä pihdeitä, joustavia pyyhkeitä ja muita keinoja estämään näiden pinnoitteiden vaurioituminen.

3.2. Asettaessasi kotitalous- ja juomaveden käyttöön tarkoitettuja putkia, ei ole tarpeen sallia pinnan tai jäteveden pääsyä niihin. Putket ja liittimet, liittimet ja viimeistellyt kokoonpanot on tarkastettava ja puhdistettava lian, lian, jään, öljyjen ja vieraiden esineiden sisällä ja sieltä ennen asennusta.

3.3. Putkistojen asennus olisi tehtävä töiden ja teknisten karttojen suunnittelun mukaisesti sen jälkeen, kun on tarkistettu, että kaivon koot, seinät, pohjamerkinnät ja maanpäälliset asennustyöt ovat tukikelpoisia. Tarkastuksen tulokset on otettava huomioon työaikapäiväkirjassa.

3.4. Vapaa-virtausputkistojen putkimaiset putket tulisi pääsääntöisesti kiinnittää kaltevuuteen.

3.5. Hankkeen suoraviivaisuutta vapaiden virtausputkien osuuksien välillä vierekkäisten kaivojen välillä tulisi seurata tarkastelemalla valoa peilillä ennen kaivannon täyttöä ja sen jälkeen. Kun katselet ympyränmuotoista poikkileikkausta, peilissä näkyvässä ympyrässä tulisi olla säännöllinen muoto.

3.6. Suurin poikkeamia suunniteltuun asentoon flowlines akselit saisi olla enintään ± 100 mm suunnitelman kohoumat paineeton putket tarjottimet - ± 5 mm, ja parhaat arvosanat flowlines - ± 30 mm, jos muut säännöt eivät ulotu maadoitettu.

3.7. Tiivistepaine putkisto matalan kaarteen ilman varusteet on sallittu pistorasia putkien pusku liitokset kumitiivisteet kääntymiskulma kunkin nivelen ei ole enemmän kuin 2 ° putkille nimellinen halkaisija on 600 mm ja enintään 1 ° putkille nimellishalkaisija yli 600 mm.

3.8. Kun asennetaan vesijohto- ja viemäriverkostoja vuoristo-olosuhteissa näiden määräysten lisäksi, 9 SNiP III-42-80.

3.9. Kun putkilinjat putkistetaan suoralla reitillä, vierekkäisten putkien liitäntäpäät on keskitettävä niin, että pistorasian leveys on sama koko ympärysmitta.

3.10. Putkien päät sekä venttiilien ja muiden liittimien laipat reikien aikana asennuksen aikana on suljettava pistokkeilla tai puisilla pistokkeilla.

3.11. Kumitiivisteitä asennettaessa putkistoja alhaisissa ympäristön lämpötiloissa ei saa käyttää jäädytettynä.

3.12. Putkiliitosten päittäisten liitosten tiivistämiseen (sulkemiseen), sulkemis- ja lukitusmateriaaleja sekä tiivisteitä projektin mukaan.

3.13. Liittimien ja liittimien laippaliitokset on asennettava seuraavien vaatimusten mukaisesti:

3.14. Kun maata käytetään pysäyttimen rakentamiseen, kaivon tukiseinän tulee olla häiriöttömällä maaperän rakenteella.

3.15. Putken ja esivalmistetun osan betonin tai tiilipysähdysten välinen rako on täytettävä tiukasti betoniseoksella tai sementtilaastilla.

3.16. Teräs- ja betoniteräsputkien suojaaminen korroosiolta on suoritettava projektin ja SNiP 3.04.03-85: n ja SNiP 2.03.11-85: n mukaisesti.

3.17. Rakennetuilla putkistoilla piilotettujen töiden seuraavat vaiheet ja elementit hyväksytään piirtotöiden tarkastelun yhteydessä, jotka on laadittu SNiP 3.01.01-85 * -muodossa: putkilinjan alustan valmistelu, putkien asennus, raon koko ja päittäisliitosten tiivistys, kaivojen ja kammioiden asennus, putkistojen ruosteenestosuojaus, putkien sulkemispaikkojen sulkeminen kuopien ja kammioiden seinämien läpi, putkien tiivistämisen täyttö jne.


3.18. Teräsputkistojen hitsaustekniikan sekä tyyppien, rakenteellisten elementtien ja mittasuhteiden on täytettävä GOST 16037-80: n vaatimukset.

3.19. Ennen putkien kokoamista ja hitsaamista ne on puhdistettava likaa, tarkasta uran geometriset mitat, puhdistettava reunojen reunat ja niiden vieressä olevien putkien sisä- ja ulkopinnat vähintään 10 mm: n leveydelle metallilamppuun.

3.20. Hitsaustöiden suorittamisen jälkeen hitsiliitosten putkien ulompi eristys on palautettava mallin mukaisesti.

3.21. Putkiliitoksia asennettaessa ilman tukirengasta reunan siirtymä saa olla enintään 20% seinämän paksuudesta, mutta enintään 3 mm. Jäljelle jäävän sylinterimäisen rengasten kokoamien ja hitsattujen päittäisliitosten osalta reunan siirtyminen putken sisäpuolelta saa olla enintään 1 mm.

3.22. Putkien halkaisijaltaan yli 100 mm kokoonpano, joka on tehty pitkittäis- tai spiraalihitoksella, tulee tehdä viereisten putkien saumojen siirtymällä vähintään 100 mm: llä. Kun asennat putkien liitoskohtaa, jossa tehtaan pituussuuntainen tai kierteinen sauma on hitsattu molemmin puolin, nämä saumat voidaan siirtää.

3.23. Ristisilloitetut liitokset olisi sijoitettava vähintään:

3.24. Yhdistettyjen putkien ja putkien osien päiden liittäminen niiden välisen raon suuruiseen suurempaan sallimiseen tulisi tehdä lisäämällä "kela", jonka pituus on vähintään 200 mm.

3.25. Putken rengasmaisen hitsauksen ja putkilinjan hitsattavien putkien hitsin välisen etäisyyden on oltava vähintään 100 mm.

3.26. Hitsausputkistojen kokoaminen olisi suoritettava keskitetysti käyttäen; Sileät putket voidaan oikaista putkien päissä, joiden syvyys on jopa 3,5% putken halkaisijasta ja reunaosa, jossa on liittimet, rullalaakerit ja muut välineet. Putkien osuuksia, joissa on yli 3,5% putken halkaisija tai joilla on kyyneleitä, tulee leikata. Leikataan putkien päitä, joiden paksuus on alle 5 mm.

3.27. Hitsaajille voidaan antaa hitsata teräsputkiliitokset, jos niillä on asiakirjat, jotka oikeuttavat tekemään hitsauksen USSR: n valtion teknisen tarkastuksen hyväksymien hitsaustodistussääntöjen mukaisesti.

3.28. Ennen putkijohtojen hitsaukseen tehtävää työtä jokaisen hitsaajan on hitsattava toleranssiliitos tuotanto-olosuhteissa (rakennustyömaalla) seuraavissa tapauksissa:

3.29. Jokaiselle hitsaajalle on annettava leima. Hitsaajan on pakko leikata tai sitoa leima 30 - 50 mm: n etäisyydellä liitoksesta tarkastettavasta sivusta.

3.30. Putkien päittäisliitosten hitsaaminen ja kiinnittäminen sallitaan ympäröivässä ilman lämpötilassa miinus 50 ° С. Tällöin hitsattavien liitosten hitsaaminen ilman lämmitystä saa suorittaa:

Kun ulkolämpötila on edellä mainittujen rajojen alapuolella, hitsauksen on tapahduttava kuumennettaessa erityisissä mökeissä, joissa ilman lämpötilaa ei pidä ylläpitä yllä tai se on lämmitettävä hitsattujen putkien avoimissa päissä vähintään 200 mm: n pituudelta vähintään 200 ° C: n lämpötilaan.

3.31. Monikerroksisessa hitsauksessa jokaisen kerroksen hitsissa ei saa olla kuonaa ja metallisia roiskeita ennen seuraavan hitsauksen levittämistä. Hitsimetallin osia huokosilla, kuoreilla ja halkeilla tulee leikata epäjaloa metallia varten ja saumojen kravetit hitsataan.

3.32. Käsikäyttöisessä sähkökaarihitsauksessa yksittäiset kerrokset saumasta on asetettava päälle siten, että niiden vierekkäisten kerrosten sulkeutumisosat eivät ole keskenään samansuuntaisia.

3.33. Hitsaustyöt on suojattava kosteudelta ja tuulelta hitsaustyön aikana ulkoilmaan saostuksen aikana.

3.34. Kun teräsputkien hitsattujen liitosten laadunvalvonta on suoritettava:

3.35. Toiminnassa laadunvalvontaa hitsausliitosten teräsputken, tarkistaa, ovatko ja koot rakenneosien hitsausliitoksen hitsausmenetelmä, hitsaus materiaalin laatu, reuna valmiste, määrät aukkojen määrä tack, sekä hitsauslaitteet huollettavuus.

3.36. Kaikki hitsaukset suoritetaan ulkoisella tarkastuksella. Putkistoissa, joiden läpimitta on 1020 mm ja hitsattuja liitoksia, jotka on hitsattu ilman tukirengasta, suoritetaan ulkomitatarkastukset ja mittaukset putkien ulkopuolella ja sisällä, muutoin vain ulkona. Ennen hitsin ja vierekkäisten putkien pintojen tarkastamista vähintään 20 mm: n leveydellä (sauman molemmilla puolilla) on puhdistettava kuona, roiskeet sulasta metallista, asteikko ja muut epäpuhtaudet.

Hitsauksen laatu ulkoisen tarkastelun tulosten perusteella pidetään tyydyttävänä, ellei sitä havaita:

3.37. Hitsausaumojen laadunvalvonta fysikaalisilla valvontatavoilla kohdistetaan vesijohto- ja viemäriputkistoihin, joiden suunnittelupaine on enintään 1 MPa (10 kgf / m²) ainakin 2% (mutta vähintään yksi liitos hitsaajaa kohden); 1-2 MPa (10-20 kgf / m²) - vähintään 5% (mutta vähintään kaksi liitintä kullekin hitsaajalle); yli 2 MPa (20 kgf / neliömetriä) vähintään 10% (mutta vähintään kolme liitintä kullekin hitsaajalle).

3.38. Hitsautuneet liitokset fyysiseen ohjaukseen valitaan asiakkaan edustajan läsnä ollessa, joka tallentaa tietoja ohjausta varten valittavista liitoksista (sijainti, hitsaajan leima jne.) Työluettelossa.

3.39. Fysikaalisten torjuntatapojen tulisi olla 100% hitsatuista putkilinjoista, jotka on asetettu rautateiden ja raitiotien rajoille risteyksien osiin, vesistöesteiden, valtatien, kaupunkien säiliöiden kautta kommunikointiin yhdistettynä muihin apuvälineisiin. Siirtymävaiheessa seurattavien putkilinjan pituuksien tulisi olla vähintään seuraavia kokoja:

3.40. Hitsaukset on hylättävä, jos niitä tarkastellaan fysikaalisilla kontrollointimenetelmillä, havaitaan halkeamia, keskeneräisiä kraattereita, palovammoja, fisteleitä sekä tunkeutumisen puutetta varren juuressa.

3.41. Jos hitsauksessa havaitaan virheitä, joita ei voida hyväksyä, havaitaan fyysiset virheet, nämä virheet on eliminoitava ja hitsien kaksoisluku on toistettava verrattuna kohdassa 3.37 esitettyyn. Jos toistuvissa tarkastuksissa havaitaan virheitä, joita ei voida hyväksyä, kaikki tämän hitsaajan tekemät liitokset on tarkistettava.

3.42. Hitsatut alueet, joilla on virheet, joita ei voida hyväksyä, on korjattava paikallisella näytteenotolla ja myöhemmällä hitsauksella (pääsääntöisesti ilman koko hitsattua liitosta), jos näytteiden kokonaispituus viallisten osien poistamisen jälkeen ei ylitä GOST 23055-78: n 7. luokalle määritettyä kokonaispituutta.

3.43. Teräsputkien hitsattujen liitosten laaduntarkastuksen tulokset fysikaalisilla tarkastusmenetelmillä on dokumentoitava säädöllä (pöytäkirja).

3.44. GOST 9583-75 -standardin mukaisesti valmistettujen valurautaputkien asentaminen olisi tehtävä tiivistämällä hampun hartsin tai bituminauhan ja asbestisementtilukon tai ainoastaan ​​tiivisteen ja putkien, jotka on valmistettu TU 14-3-12 47-83 mukaisesti, kumiholkit, mukana toimitetaan putket ilman lukitusta.

3.45. Pistokkeen työntöpinnan ja liitettävän putken pään välinen etäisyys (riippumatta liitoksen tiivisteen materiaalista) on otettava mm: putkien halkaisija 300 mm - 5 yli 300 mm - 8-10.

3.46. Valurautaisten paineputkien päittäisliitosten tiivistyselementtien mitat vastaavat taulukossa annettuja arvoja. 1.

Tiivistyksen syvyys mm

kun käytetään hampasäikeitä

lukituslaitteessa

kun käytät vain tiivisteainetta

3.47. Liitettävien putkien päiden välinen rako olisi otettava mm: putkille, joiden läpimitta on enintään 300 mm - 5, yli 300 mm - 10.

3.48. Ennen asennettavien putkien päiden putkistojen asennusta on käytävä kytkentöjen pituudesta riippuen merkin, joka vastaa kytkentäasennon alkuasentoa ennen liitoksen asennusta ja lopullista asennosta - koottuun liitokseen.

3.49. Asbestisementtiputkien liittäminen varusteineen tai metalliputkiin on tehtävä valuraudasta tai teräksestä hitsatuista putkista ja kumitiivisteistä.

3.50. Jokaisen päittäisliitoksen asennuksen jälkeen on tarpeen tarkistaa niissä olevien kiinnittimien ja kumitiivisteiden oikea asema sekä valurautaisten liitosten laippaliitosten kiristys.

Vahvistettu betoni
ja betoniputkistot


3.51. Liittimen työntöpinnan ja liitettävän putken pään välisen kuilun koko on otettava, mm:

3.52. Kumirenkaiden mukana toimitettujen putkien päiden liitokset on sinetöitävä hampun hartsilla tai bitumipitoisella juovalla tai Sisal-bituminisoitua lankaa, jossa on pehmustettu sinetti asbestisementtiseoksella ja myös polysulfiditiilet. Kylvösyvyys on esitetty taulukossa. 2, kun taas säikeen ja lukon syvyyden poikkeamat eivät saa ylittää ± 5 mm.

Tiivistyksen syvyys mm

Nimellishalkaisija, mm

hampun tai sisalangan levittämisen yhteydessä

lukituslaitteessa

kun käytät vain tiivisteitä

3.53. Tiivistettävien saumojen saumojen tiivistäminen, paineettomat betoni- ja betoniputket, joilla on sileät päät, tulee tehdä hankkeen mukaisesti.

3.54. Teräsbetoni- ja betoniputkien liittäminen putkijohdotuksiin ja metalliputkiin on suoritettava käyttämällä teräsbetonia tai teräsbetoniliitoksia projektin mukaan.

Keraamiset putket


3.55. Pinoamattomien keraamisten putkien päiden välinen rako (riippumatta siitä, mistä materiaalista kiinnitetään nivelet) olisi otettava mm: putkille halkaisijaltaan 300 mm 5-7 suurien halkaisijoiden osalta - 8 - 10.

3.56. Keraamisista putkista valmistettujen putkien putkiliitokset on suljettava hamppulla tai Sisal-bituminauhalla, jota seuraa B7.5-tyyppinen, asfaltti- (bitumi) ja polysulfidi (thiokol) -tiivisteet, jos hanketta ei ole hankittu muilla aineilla. Asfaltimassan käyttö sallitaan enintään 40 ° C: n kuljetetun nestemäisen nesteen lämpötilassa ja siinä ei ole bitumiliuottimia.

Tiivistyksen syvyys mm

Nimellishalkaisija, mm

hampun tai sisalangan levittämisen yhteydessä

lukituslaitteessa

kun käytät vain tiivisteitä tai bitumimuovia

150-300
350 - 600

3.57. Putkien tiivistäminen kuoppien ja kammioiden seinämissä tulisi varmistaa liitosten tiiviys ja kuoppien vesitiivisyys märissä maissa.

Muoviset putket *

3.58. Korkeapainepolyeteeni (LDPE) ja matalapaineinen polyeteeni (LDPE) putkien ja niiden välisten putkien liittäminen on suoritettava kuumennetulla työkalulla käyttäen hitsausta tai hitsausta. Erilaisten polyetyleeniputkien ja liittimien (HDPE ja LDPE) hitsaaminen ei ole sallittua.

3.59. Hitsausta varten on välttämätöntä käyttää laitteita (laitteita), joilla varmistetaan teknisten järjestelmien parametrien kunnossapito OST 6-19-505-79: n mukaisesti ja muut säännellyllä tavalla hyväksytyt sääntely- ja tekniset asiakirjat.

3.60. Hitsaajille voidaan antaa hitsata putkistoja, jotka on valmistettu suurtiheyksisestä polyeteenistä ja HDPE: stä, mikäli asiakirjat ovat oikeutettuja suorittamaan muovaustyötä.

3.61. LDPE: n ja HDPE: n putkien hitsaaminen sallitaan ilmanpaineen ollessa alle 10 ° C. Alemmassa ulkolämpötilassa hitsaaminen on tehtävä eristetyissä tiloissa.

3.62. Polyvinyylikloridi (PVC) putkien liittäminen toisiinsa ja liitososien kanssa on tehtävä liimaamalla liittimet (käyttäen GIPK-127-liimaa TU 6-05-251-95-79 mukaan) ja käyttämällä mukana toimitettuja kumihansseja, joissa on putket.

3.63. Liimatuista liitoksista 15 minuutin ajan ei pidä altistaa mekaanista rasitusta. Putkistoja, joissa on liimasaumat 24 tunnin ajan, ei saa suorittaa hydraulisia testejä.

3.64. Liimaustyöt on suoritettava ulkoilman lämpötilassa 5-35 ° C. Työpaikka on suojattava saostumisen ja pölyn vaikutuksilta.

4. PIPELINEEN SIIRRETYKSET LUONNOLLISEN JA ARTIFISEN EHTOJEN EHKÄISIÄ

4.1. Vesijohtoveden ja vesijohtoveden (jokien, järvien, säiliöiden, kanavien) vesistöjen ja vesistöjen vedenalaiset putkistot ja jätevesiputket vedenalaisten putkien välisten siirtymien rakentamiseksi säiliöiden kanavaan sekä maanalaiset kulkutiet kulkureittien, teiden (tie- ja rautatieliikenne mukaan lukien metro- ja raitiotien) kautta ) ja kaupunginosien tulisi suorittaa erikoistuneet järjestöt SNiP 3.02.01-87, SNiP III-42-80 (luku 8) ja tämän osan vaatimusten mukaisesti.

4.2. Hankkeessa määritellään putkien asettamistavat luonnollisten ja keinotekoisten esteiden kautta.

4.3. Maanalaisten putkistojen asentaminen tieliikenteessä olisi toteutettava rakentamisorganisaation jatkuvaan katsastukseen ja geodeettiseen valvontaan suhteessa suunnitelluista ja korkean merenpinnan asennuskohteisiin ja putkistoihin.

4.4. Siirtymäsuojusten tapausten poikkeamat painovoimaisen vapaavirtausputkiston suunnittelupaikalta eivät saa ylittää:

5. VESIHUOLTO JA JÄTTEIDEN RAKENNE

Pintaveden otto

5.1. Suurten jokien, järvien, säiliöiden ja kanavien pintaveden saantirakenteiden rakentaminen olisi pääsääntöisesti toteutettava hankkeen mukaisesti erikoistuneilla rakennus- ja asennusorganisaatioilla.

5.2. Ennen pohjan rakentamista kanavan vedenottoaukkojen alle, niiden keskiakselit ja aika-referenssimerkit on tarkistettava.

5.3. Kaivojen porauksen aikana poraustoimintojen lokiin tulee näkyä kaikentyyppiset työt ja avainindikaattorit (tunkeutuminen, poraustyökalun halkaisija, putken kiinnitys ja uutto, sementointi, vedenpinnan mittaukset ja muut toiminnot). On huomattava, että kiviä, väriä, tiheyttä (lujuutta), murtumaa, karkeiden granulometristä koostumusta, vesipitoisuutta, "pistokkeen" läsnäoloa ja kokoa kellertävän aineen kulkeutumisen aikana, kaikkien esiintymättömien pohjavesien esiintymistä ja tasaista veden pitoisuutta, porausnesteen imeytymistä. Veden pinnan mittaaminen kaivoissa porauksen aikana on tehtävä ennen jokaisen siirtymisen aloittamista. Virtauskaivoissa veden pitoisuus mitataan lisäämällä putkia tai mittaamalla vedenpaine.

5.4. Porausmenetelmässä, riippuen varsinaisesta geologisesta osasta, se on sallittua hankkeen toteaman pohjavesivaraston rajoissa, jotta organisaatio pystyy säätämään kaivon syvyyttä, läpimittoja ja teknisten pylväiden syvyyttä muuttamatta kaivon työhalkaisijaa ja lisäämään työn kustannuksia. Kaivonrakenteen muutokset eivät saisi heikentää sen terveyttä ja suorituskykyä.

5.5. Näytteet on otettava yksi kerralla kustakin kallistekerroksesta ja tasaiselle kerrokselle - 10 metrin kuluttua.

5.6. Hyödynnettävän vesijohdon eristäminen kaivosta käyttämättömistä vesikirjoista olisi suoritettava porausmenetelmällä:

5.7. Suodatettavan materiaalin suunnitellun hiukkaskokojakauman varmistamiseksi savi- ja hienojakoiset hiekkajätteet on poistettava pesemällä ja pesty materiaali desinfioitava ennen täyttöä.

5.8. Suodattimen altistuminen sprinklöintiprosessille on suoritettava nostamalla kotelon merkkijono aina 0,5 - 0,6 m sen jälkeen, kun kaivoa on kaadettu 0,8 - 1 m: n korkeudella. Pölyämisen ylärajan on oltava vähintään 5 metrin korkeudella suodattimen työosasta.

5.9. Suodattimen porauksen ja asennuksen jälkeen vesisäiliöt on testattava pumppaamalla ja tuotettava jatkuvasti hankkeen edellyttämän ajan.

5.10. Kuopien virtausnopeus (tuottavuus) on määritettävä mittauskapasiteetilla, jonka täyttöaika on vähintään 45 sekuntia. Virtausnopeuden määrittäminen kuoppien ja vesimittareiden avulla on sallittua.

5.11. Pumppausprosessin aikana porauslaitoksen on mitattava veden lämpötila ja otettava vedenäytteet GOST 18963-73: n ja GOST 4979-49: n mukaisesti toimittamalla ne laboratorioon veden laadun tarkistamiseksi GOST 2874-82: n mukaisesti.

5.12. Veden porauksen lopussa ja pumppaamisen testauksessa tuotantoputken yläosa on hitsattava metallikannella ja siinä on kierretty reikä vedenpinnan mittaamiseksi. Putki merkitään kaivon muotoiluun ja porausnumeroon, porausorganisaation nimiin ja porausvuoteen.

5.13. Porausorganisaation on porauksen ja testauksen jälkeen pumppaamalla porauslaitos siirtää se asiakkaalle SNiP 3.01.04-87: n vaatimusten mukaisesti sekä näytteitä kallioista ja dokumentaatiosta (passi) mukaan lukien:


5.14. Betoni- ja teräsbetonirakenteiden ja esivalmistettujen säiliörakenteiden asentamisen lisäksi hankkeen vaatimusten lisäksi SNiP 3.03.01-87: n vaatimuksia ja näitä sääntöjä on myös noudatettava.

5.15. Maaperän täyteainepitoisuus sinusisäissä ja kapasitiivisten rakenteiden sprinklöinti olisi suoritettava pääsääntöisesti mekaanisesti, kun siirrytään kapasitiivisiin rakenteisiin, suoritetaan rakenteiden hydraulinen testaus, poistetaan havaitut viat ja suoritetaan seinien ja lattioiden vedenpitävyys.

5.16. Kaikentyyppisen työn päätyttyä ja betonirakenteiden lujuus on kapasitiivisten rakenteiden hydraulinen testi, jaksossa 3 esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 7.

5.17. Suodatusrakenteiden tyhjennys- ja jakelujärjestel- mien asentaminen on sallittua suorittaa sen jälkeen, kun rakennuksen kapasiteetin hydraulinen testi on suoritettu.

5.18. Pyöreät reiät putkistossa veden ja ilman jakeluun sekä veden keräämiseen on porattava projektissa määritellyn luokan mukaisesti.

5.19. Suodattimien jakelu- ja poistojärjestelmissä olevien korkkien liitäntöjen välisten etäisyyksien väliset etäisyydet eivät saa olla yli ± 4 mm ja korkkien yläosassa (sylinterimäisten ulkonemien välissä) ± 2 mm suunnittelupaikalta.

5.20. Veden jakeluun ja keräykseen tarkoitettujen laitteiden (kaivoiden, lokerot jne.) Laitteiden reunojen merkkien on oltava suunnitelman mukaisia ​​ja ne on sovitettava yhteen vedenpinnan kanssa.

5.21. Veden keräämiseen ja jakeluun tarkoitetun vedenottojen ja kanavien sisä- ja ulkopinnoilla sekä saostuksen keräämisellä ei pidä olla kuoria ja kasveja. Kouru- ja kanavahyllyillä on oltava suunniteltu kaltevuus veden (tai sedimentin) liikkeen suuntaan. Alueita, joilla on käänteinen bias, ei ole sallittua.

5.22. Suodattimen kuormituksen suodattaminen vedenpuhdistuslaitoksiin suodattamalla sallitaan näiden laitteiden säiliöiden hydraulisen testauksen jälkeen, niihin liitettyjen putkistojen pesemiseksi ja puhdistamiseksi sekä kunkin jakelu- ja kokoonpanojärjestelmän, mittaus- ja lukituslaitteiden toiminnan yksilölliseksi testaamiseksi.

5.23. Vedenpuhdistuslaitoksiin, mukaan lukien biosuodattimet, hiukkaskokojakeluun asetettujen materiaalien suodatuskuorman on oltava projektin tai SNiP 2.04.02-84: n ja SNiP 2.04.03-85: n vaatimusten mukaisia.

5.24. Suodattimen kuormituksen kunkin osan kerroksen paksuuden poikkeama suunnitteluarvosta ja koko kuorman paksuudesta ei saa olla enempää kuin ± 20 mm.

5.25. Kun juomaveden suodatusrakenteen kuormitus on asennettu, rakenne on pestävä ja desinfioitava, jonka järjestys on esitetty suositellussa liitteessä 5.

5.26. Puulämmittimien, vedenhautausverkostojen, ilmaohjailevien levyjen ja puhallinjäähdytystornkien ja ruiskumaalausten palamiselementtien asennus on suoritettava hitsaustöiden suorittamisen jälkeen.

6. LISÄVAATIMUKSET PIPELININ RAKENTAMISESTA JA VESIHUOLTO- JA JÄTEHUOLTO-OTTAMISEEN ERITYISISTÄ LUONNON- JA ILMASTO-OIKEUKSIIN


6.1. Putkistojen sekä vesihuolto- ja jätevedenpuhdistamojen rakentamisen aikana erityisissä luonnollisissa ja ilmastollisissa olosuhteissa on noudatettava hankkeen vaatimuksia ja tätä osaa.

6.2. Väliaikaiset vesihuoltoputket on pääsääntöisesti asetettava maan pinnalle kunnioittaen samalla pysyvien vesijohtoputkistojen asennusta koskevia vaatimuksia.

6.3. Peräfrostin maaperän putkistojen ja rakenteiden rakentaminen olisi yleensä tehtävä negatiivisissa ulkolämpötiloissa säilyttäen samalla perustusten jäädytetyt maaperät. Putkistojen ja rakenteiden rakentamisen ollessa positiivisissa ympäristölämpötiloissa säätiön perusteet olisi pidettävä jäädytettynä ja niiden ei pidä loukata projektissa määritettyjä lämpötila- ja kosteusolosuhteita.

6.4. Seismisten alueiden putkistojen ja rakenteiden rakentaminen olisi toteutettava samoilla menetelmillä ja menetelmillä kuin tavanomaisissa rakennusolosuhteissa, mutta hankkeiden toteuttamien toimenpiteiden toteuttamisella niiden seismisen kestävyyden varmistamiseksi. Teräsputkistojen ja -liittimien liitokset on hitsattava vain sähkökaaren menetelmillä ja niiden hitsauksen laadun tarkistaminen fyysisillä säätömenetelmillä on 100%.

6.5. Kaikki työt, joilla varmistetaan rakentamisen aikana tehtyjen putkistojen ja rakenteiden seisminen kestävyys, olisi otettava huomioon työlokiin ja piilotettujen töiden tutkintotodistuksiin.

6.6. Kun haavoittuneille alueille rakennettujen kapasitiivisten rakenteiden sivuontelot täytetään, on varmistettava laajennusliitosten turvallisuus.

Laajennusliitosten tyhjennys koko pituudeltaan (perustusten pohjalta perustusrakenteiden yläosaan) on poistettava maaperästä, rakennusjätteestä, betonivirtauksesta, laastista ja muurausjätteestä.

6.7. Suomeissa olevat putkilinjat on asetettava kaivoon sen jälkeen, kun vesi on poistettu vedestä tai veteen upotetusta kaivosta, edellyttäen, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan suunnitelmaan sopivasti ylöspäin.

6.8. Maaperän putkilinjan rakentamisen aikana pudotusliitoksen alapuolella oleva kaivo on tehtävä tiivistämällä maata.

7. PIPELININ JA RAKENTEIDEN TESTAUS

7.1. Jos testimenetelmässä ei ole merkkejä, paineputkistoja on yleensä testattava lujuudella ja tiukkuudella hydraulisella menetelmällä. Rakennusalueen ilmastollisista olosuhteista ja veden poissaolosta riippuen pneumaattinen testimenetelmä voidaan soveltaa putkistoihin, joiden sisäinen suunnittelupaine Pp on enintään:

7.2. Kaikkien luokkien paineputkistojen testaus tulisi suorittaa rakennus- ja asennusorganisaatiossa pääsääntöisesti kahdessa vaiheessa:

7.3. Vedenalaisiin putkiin tehdään alustava testaus kaksi kertaa: putkistossa tai paikoilla putkien hitsauksen jälkeen, mutta ennen korroosiosuojan kiinnittämistä hitsattuihin liitoksiin ja uudelleen sijoittamisen jälkeen putkilinjaan kaivantoon suunnitteluasennossa, mutta ennen sen täyttämistä maaperällä.

7.4. Rautateiden ja valtatieosuuksien I ja II risteyksille asetetut putkistot tehdään alustavaan testaukseen, kun työputki on asetettu koteloon (kotelo), kunnes kotelon ontelon täyttöaukko täyttyy ja ennen siirtymisen työ- ja vastaanottopaikkojen täyttämistä.

7.5. Sisäisen suunnittelupaineen Pp ja testipaineen Re arvot paineputken alustavien ja hyväksymistestien osalta vahvuus määräytyy projektin mukaan SNiP 2.04.02-84 -standardin vaatimusten mukaisesti ja määritellään työasiakirjoissa.

paine pp plus arvo

taulukon mukaisesti. 4 riippuen ylhäältä

paineen mittausrajoitus, tarkkuusluokka ja manometrin mittakaavan jakautumiskustannukset. Samanaikaisesti Pr: n arvo ei saa ylittää putken hyväksynnän koepaineen arvoa Pu-voimakkuudelle.

7.6 * Teräksestä, valuraudasta, teräsbetonista ja asbestisementtiputkista valmistetut putket, testimenetelmästä riippumatta, on testattava alle yhden kilometrin pituudella - kerralla; joiden pituus on enintään 1 km. Näiden putkistojen testipaikkojen pituus hydraulisella testimenetelmällä saa kestää yli 1 km, edellyttäen, että pumpattavan veden virtaaman arvo on määriteltävä siten, että 1 km: n pituinen alue on sallittu.

putkiston sisäisen suunnittelupaineen Pp eri arvoille
ja käytettävien teknisten mittareiden ominaisuudet

Sisäisen arvon arvo
suunnittelupaine putkistossa Рr, MPa (kgf / neliömetriä)

paineen mittauksen yläraja, MPa (kgf / neliömetri)

jakohinta, MPa (kgf / neliö cm)

paineen mittauksen yläraja, MPa (kgf / neliömetri)

fissiohinta, MPa (kgf / neliömetriä)

paineen mittauksen yläraja, MPa (kgf / neliömetri)

jakohinta, MPa (kgf / neliö cm)

paineen mittauksen yläraja, MPa (kgf / neliömetri)

jakohinta, MPa (kgf / neliö cm)

Tekniset mittatarkkuusluokat

0,41 - 0,75
(4,1 - 7,5)

0,76 - 1,2
(7,6-12)

1,21 - 2,0
(12,1-20)

2,01 - 2,5
(20,1-25)

2,51 - 3,0
(25,1: stä 30: een)

3.01-4.0
(30,1: stä 40: een)

4,01 - 5,0
(40,1: stä 50: een)

7.7. Jos hydraulisen koepaineen Re koeputkeen ei ole ohjeita paineputkistojen alustavaa testausta varten, arvo otetaan taulukon 1 mukaisesti. 5 *.

Koepaineen arvo alustavan testauksen aikana, MPa (kgf / m2)

1. Teräsluokka I *, jossa päittäisliitokset hitsauksessa (mukaan lukien vedenalainen) ja sisäinen suunnittelupaine enintään 0,75 MPa (7,5 kgf / neliömetriä)

2. Sama, 0,75 - 2,5 MPa (7,5-25 kgf / m2)

Sisäinen suunnittelupaine, joka on kerroin 2, mutta enintään tehtaalla testiputkeen kohdistuva paine

3. Sama, yli. 2,5 MPa (25 kgf / neliömetriä)

Sisäinen suunnittelupaine, jonka suhde on 1,5, mutta enintään tehtaalla testiputkeen kohdistuva paine

4. Teräs, joka koostuu erillisistä osista, jotka on liitetty laippoihin ja joiden sisäinen suunnittelupaine on 0,5 MPa (5 kgf / m2)

5. teräslajit 2 ja 3, joissa päittäisliitokset hitsauksessa ja sisäinen suunnittelupaine Pp jopa 0,75 MPa (7,5 kgf / sq.cm)

6. Sama, 0,75 - 2,5 MPa (7,5-25 kgf / m2)

Sisäinen suunnittelupaine, jonka suhde on 1,5, mutta enintään tehtaalla testiputkeen kohdistuva paine

7. Sama. viestintä. 2,5 MPa (25 kgf / neliömetriä)

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,25, mutta enintään putkien tehtaan testipaine

8. Teräksen painovoiman vedenotto tai viemäröinti

9. Valurauta, jossa pulttiliitokset mittarin alla (GOST 9583-75 mukaan kaikkien luokkien putkille), jonka sisäinen suunnittelupaine on enintään 1 MPa (10 kgf / m²)

Sisäinen suunnittelupaine plus 0,5 (5) mutta vähintään 1 (10) ja enintään 1,5 (15)

10. Sama päittäisliitokset kumiholkissa kaikissa luokissa.

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,5, mutta vähintään 1,5 (15) ja enintään 0,6 tehtaan testiylähohtopaine

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,3, mutta enintään tehtaalla testipaine vedenpitävyyteen

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1,3 mutta enintään 0,6, tehtaalla testipaine vedenpitävyyteen

Sisäinen suunnittelupaine, jonka kerroin on 1.3


______________
* Putkilinjaukset hyväksytään SNiP 2.04.02-84: n mukaan.

7.8. Ennen paineputkien alustavia ja hyväksyttyjä testejä olisi suoritettava seuraavat toimenpiteet:

7.9. Putkijohdon testaamiseksi vastuulliselle urakoitsijalle on annettava työlupa korkean riskin tekemiseen, jossa ilmoitetaan suojavyöhykkeen koko. Työlupa-lomakkeen ja sen myöntämismenettelyn on oltava SNiP III-4-80 *: n vaatimusten mukainen.

7.10. Hydraulipaineen mittaamiseksi putkistojen alustavien ja hyväksyttyjen testien aikana lujuutta ja tiukkuutta varten on käytettävä vähintään 1,5: n tarkkuusluokan painopisteitä, joiden läpimitta on vähintään 160 mm ja joiden osalta on käytettävä noin 4/3 testin Pu-nimellispaineen asteikkoa.

7.11. Testiputkilinjan täyttäminen vedellä on pääsääntöisesti suoritettava kuutiometrillä tunnissa, enintään 4 - 5 - enintään 400 mm: n halkaisijoille; 6 -10 - putkille, joiden läpimitta on 400-600 mm; 10 - 15 - putkille, joiden läpimitta on 700 - 1000 mm ja 15 - 20 - putkille, joiden läpimitta on yli 1100 mm.

Kun putkisto täytetään vedellä, ilma on poistettava avoimien venttiilien ja venttiilien kautta.

7.12. Paineputken hyväksyntä-hydraulinen testi aloitetaan sen jälkeen, kun se täytetään maaperällä SNiP 3.02.01-87: n vaatimusten mukaisesti ja täytetään vedellä veden kyllästämiseen ja jos sitä pidetään täytetyssä tilassa vähintään 72 tuntia - betoniteräksille (mukaan lukien mukaan lukien 12 tuntia sisäisessä suunnittelupaineessa Pp); asbestisementtiputket - 24 tuntia (mukaan lukien 12 tuntia sisäisen suunnittelupaineen alla); 24 h - valurautaputkia varten. Teräs- ja polyeteeniputkiloissa suljinnopeutta ei ole suoritettu veden kyllästämiseksi.

7.13. Paineputken katsotaan läpäisseet alustavat ja hyväksyttävät hydrauliset testit tiiveydelle, jos pumpattavan veden virtausnopeus ei ylitä testattavan punnitetun veden virtausnopeutta, jonka pituus on 1 km tai enemmän, kuten taulukossa 1 on määritetty. 6 *.

Putken sisähalkaisija, mm

Pumpattavan veden sallittu virtaus putkilinjan testiprofiiliin, jonka pituus on 1 km tai enemmän, l / min, putkien hyväksyntäpaine paineella


Huomautuksia: 1. Valurautaputkistoissa, joissa on tiivisteitä kumitiivisteissä, pumpattavan veden sallittu virtausnopeus on otettava 0,7-kertoimella.

7.14. Testipaineen arvo, kun testataan putkistoja pneumaattisesti lujuutta ja tiukkuutta varten, jos tietoja ei ole hank- keessa:

7.15. Kun teräsputki on täytetty ilmalla ennen testauksen aloittamista, putkilinjan ilman lämpötila ja maan lämpötila on tasattava. Minimaalinen valotusaika riippuen putkilinjan halkaisijasta, h, D (y):

7.16. Alustavan pneumaattisen lujuustestin suorittamiseksi putkilinja on pidettävä testipaineessa 30 minuutin ajan. Ilma on pumpattava testipaineen ylläpitämiseksi.

7.17. Putkilinjan tarkastus puutteellisten paikkojen tunnistamiseksi voidaan suorittaa painetta pienentämällä: teräsputkistoissa - enintään 0,3 MPa (3 kgf / m²); valurauta, teräsbetoni ja asbestisementti - jopa 0,1 MPa (1 kgf / neliömetriä). Samanaikaisesti vuotojen ja muiden putkilinjan puutteiden havaitseminen tulee tehdä huuhtelevan ilman äänen ja ilmavirtausten paikoissa muodostuneiden kuplien avulla, jotka on peitetty ulkosivuilla saippuaemulsiolla.

7.18. Putkilinjan tarkastuksessa tunnistetut ja havaitut viat on eliminoitava, kun putkistossa olevan ylipaineen alentaminen on nolla. Vikojen poistamisen jälkeen putki on testattava uudelleen.

7.19. Putkilinjan on katsottava läpäisevän alustavan pneumaattisen testin lujuuden varalta, jos putkilinjan huolellinen tarkastus ei paljasta putkilinjan eheyden rikkomista, liitosten ja hitsattujen liitosten vikoja.

7.20. Putkistojen hyväksyntäkokeita pneumaattisella menetelmällä lujuutta ja tiukkuutta varten on tehtävä seuraavassa järjestyksessä:

kun putkilinjan pitoaika on päättynyt 0,05 MPa (0,5 kgc / cm2) paineessa, muodostuu paine 0,03 MPa (0,3 kgf / cm2), joka on putkilinjan alku testipaine, jonka P (n ) merkitty
vuototestin aloitusaika sekä barometrinen

mm Hg, joka vastaa testin alkua;


testata putkea tämän paineen alla taulukossa määriteltyyn aikaan. 7;

taulukossa määritetyn ajan jälkeen. 7, mittaa

P (k), mm vesipatsas ja lopullinen barometrinen paine

putkilinjan paine

painehäviön suuruus P, mm vettä. Art., Määritelty kaavalla

asbestisementistä ja betonista

kesto
testin luonne
h - min

painehäviön sallittu arvo testin aikana, mm Vogst.

kesto
testin luonne
h - min

painehäviön sallittu arvo testin aikana, mm Vogst.

kesto
testin luonne
h - min

painehäviön sallittu arvo testin aikana, mm Vogst.

Käytettäessä
= 1, kerosiini -

painemittari käyttövesivettä
= 0,87.

Huom. Suunnitteluorganisaatiota soveltaen paineenalennuksen kestoa voidaan vähentää kahdesti, mutta vähintään 1 tunti; kuitenkin painehäviö on otettava suhteessa pienempään kokoon.

7.21. Putkilinjan on katsottava läpäisseen hyväksynnän (lopullisen) pneumaattisen testin, jos sen eheyttä ei ole loukattu ja kaavan (1) määritellyn painehäviön P suuruus ei ylitä taulukossa annettuja arvoja. 7. Samanaikaisesti ilmakuplien muodostuminen teräsbetonipaineputkien ulkoiselle kostutetulle pinnalle sallitaan.

7.22. Paineettomat putket on testattava tiiviydelle kahdesti: esipäällystys ja hyväksyminen (lopullinen) - täyttötapa jollakin seuraavista tavoista:

7.23. Sisäpuolella olevan vedenpitävyyden omaavien vapaavirtausputkien kuopat on testattava tiukkuudelle määrittämällä lisättävän veden määrä ja kaivoilla, joilla on vedenpitävyys ulkopuolelta, määrittämällä veden virtaus niihin.

7.24. Vapaa-virtausputkistojen välinen vuotoa aiheuttava tiivistyskohde olisi kohdistettava viereisten kaivojen välisiin alueisiin.

7.25. Vesistöön kohdistuva hydrostaattinen paine putkistossa alustavan testauksen aikana olisi luotava täyttämällä yläpisteeseen asennettu nousuputki vedellä tai täyttämällä ylempi kuoppi vedellä, jos jälkimmäinen testataan. Putkilinjan yläosassa olevan hydrostaattisen paineen arvo määritetään vedenpinnan yläpuolella olevan nousupisteen suuruudella nousuputkessa tai putkilinjan kaltevuuden yläpuolella tai pohjaveden yläpuolella, mikäli jälkimmäinen sijaitsee säiliöiden yläpuolella. Työskentelyasiakirjoissa on eriteltävä putkiston hydrostaattisen paineen suuruus testauksen aikana. Putkistoissa, jotka on sijoitettu paineettomalle betonille, teräsbetonille ja keraamisille putkille, tämän arvon tulee yleensä olla 0,04 MPa (0,4 kgf / neliömetriä).

7.26. Putkistojen alustava testaus tiiviyden varmistamiseksi tapahtuu putkella, joka ei ole ruiskutettu maapallolla 30 minuutin ajan. Testipaineen arvoa on ylläpidettävä lisäämällä vettä nousuputkeen tai kuoppaan, mikä ei salli vesitason pudotuksen enempää kuin 20 cm.

7.27. Hyväksymistesti vuodon tiukkuudelle on aloitettava 72 tunnin kuluttua vedetöntä tai vesitiivistynyttä vettä sisältävästä raudoitetusta betoniputkesta ja kaivoista, jotka ovat vedenpitäviä tai vedenpitäviä, ja muista materiaaleista valmistetut putket ja kuopat 24 tunniksi.

7.28. Tiiviys vastaanotetun putkilinjan hyväksymistestauksessa määritetään menetelmillä:

putki
D (y), mm

Putkilinjalle (vesivirta) lisätyn veden määrä testiputken 10 m pituutta kohti testin aikana 30 min, l putkille

betoni ja betoni


Huomautuksia: 1. Kun testin kesto kasvaa 30 minuutin aikana, lisätyn veden (vesivirran) sallitun tilavuuden arvoa on lisättävä suhteessa testin keston nostamiseen.

jossa D on putken sisäinen (ehdollinen) halkaisija, dm.


3. Tiivistetyille betoniputkille, joissa on kumitiivisteiden päittäisliitokset, tulee lisätä sallitun veden (vesivirran) tilavuus 0,7-kertoimella.

7.29. Sadeilmaputkistolle tehdään tämän alaluvun vaatimusten mukainen alustava ja hyväksyttävä testaus, mikäli hankkeen edellytetään.

7.30. Putkistot, jotka eivät ole paineentasausvalmisteiset, kello- muotoiset, kaarevuovat ja joiden putkien paksut päädyt ovat halkaisijaltaan yli 1600 mm ja jotka on suunniteltu putkilinjaan, joka jatkuvasti tai määräajoin toimii paineen alaisena jopa 0,05 MPa: n (5 m: n vesilinjan) päällä ja jolla on erityinen vedenpitävä ulkovaippa tai sisävuori, jollei hankkeessa määritellystä hydraulisesta paineesta.

7.31. Kapasitiivisten rakenteiden vesitiiviys (tiiviys) on suoritettava sen jälkeen, kun betoni saavuttaa sen rakenteellisen lujuuden, puhdistuksen ja huuhtelun.

7.32. Ennen hydraulisen testin suorittamista säiliön rakenne on täytettävä vedellä kahdessa vaiheessa:

7.33. Kapasitiivisen rakenteen tunnustettu on läpäissyt hydraulisen testin, jos veden veteen meneminen yhden päivän sisällä ei ylitä 3 litraa seinien ja pohjaan kostutetulle pinnalle 1 neliömetrillä, ei ole havaittavissa merkkejä vuotamisesta nivelissä ja seinissä eikä maaperän kastumista löytynyt alustasta. Vain pimennys ja vähäinen hikoilu tietyissä paikoissa on sallittua.

7.34. Jos seinissä on suihkupäämiä ja vesivuotoja tai maaperää kostutetaan pohjassa, kapasitiivisen rakenteen ei katsota läpäise- vän testejä, vaikka sen vesitappio ei ylitä normatiivisia. Tällöin, kun mittaat veden menetyksen rakennuksesta koko laastilla, korjattavat paikat on korjattava.

7.35. Säiliöiden ja varastosäiliöiden testaamiseen aggressiivisille nesteille vesivuoto ei ole sallittu. Testaus on suoritettava ennen korroosionestopinnoitteen levittämistä.

7.36. Suodattimien ja kosketuskarisaattoreiden painekanavat (esivalmistetut ja monoliittiset raudoitetut betonit) suoritetaan hydraulisella testauksella, jonka suunnittelupaine on määritelty työasiakirjoissa.

7.37. Suodattimien ja kosketuskarisaattoreiden painekanavien katsotaan läpäistyneen hydraulisella testillä, jos silmämääräisen tarkastuksen aikana ei havaittu veden vuotoja suodattimien sivuseinissä ja kanavan yläpuolella ja jos testipaine ei laske yli 0,002 MPa (0,02 kgf / m2 10 minuutin ajan). cm).

7.38. Jäähdytystornien vedenkeräystornin on oltava vedenpitävä ja tämän säiliön hydraulisen testauksen aikana sen seinien sisäpinnalla tummentaminen tai tiettyjen paikkojen vähäinen sumuminen ei ole sallittua.

7.39. Juomavesisäiliöiden, septisäiliöiden ja muiden säiliörakenteiden osalta lattian asennuksen jälkeen on suoritettava hydraulinen vedenpitävyyskoe kappaleiden vaatimusten mukaisesti. 7,31-7,34.

7,40. Keittimen (sylinterimäinen osa) on suoritettava hydraulinen testaus kappaleiden vaatimusten mukaisesti. 7.31-7.34, ja päällekkäisyyden, metallikaasukannen (kaasunkerääjä), on testattava tiukkuus (kaasutiiviys) pneumaattisesti paineessa 0,005 MPa (500 mm vesipatsas).

7.41. Suodattimien tyhjennysjakojärjestelmän korkit ennen niiden asentamista ennen suodattimien täyttämistä on testattava toimittamalla vettä, jonka intensiteetti on 5-8 l / (s · m) ja ilma, jonka intensiteetti on 20 l / (s · m) ja jonka kolminkertainen toistettavuus on 8-10 min. Tämän prosessin aikana havaitut vialliset korkit on vaihdettava.

7.42. Putkistot ja laitokset, jotka on valmistettu ennen käyttöönottoa, on pestävä (puhdistettava) ja desinfioitava kloorauksella, jota seuraa pesu, kunnes saavutetaan tyydyttävällä tavalla veden fysikaalis-kemialliset ja bakteriologiset analyysit, jotka täyttävät GOST 2874-82: n ja - juomavesi ja vesistöjen desinfiointi kloorilla keskitetyssä ja paikallisessa vesihuollossa ".

7.43. Putkistojen ja kotitalouksien vesihuoltolaitosten pesu ja desinfiointi olisi toteutettava rakentamis- ja asennusorganisaatiossa, joka on suorittanut näiden putkien ja rakenteiden asentamisen ja asennuksen, johon osallistuvat terveys- ja epidemiologisen palvelun edustajien suorittamat valvontaan osallistuvat asiakkaan ja toimintaorganisaation edustajat. Putkistojen ja kotitalouksien vesihuoltolaitosten pesu- ja desinfiointimenettely on esitetty suositellussa liitteessä 5.

7.44. Putkistojen ja kotitalousvesihuollon pesu- ja desinfiointitulokset olisi laadittava pakollisessa liitteessä 6 esitetyssä muodossa.

Lisätestivaatimukset
paineputket ja vesihuolto- ja jätevedenpuhdistamot,
rakenteilla erityisissä luonnollisissa ja ilmastollisissa olosuhteissa


7,45. Vesi- ja jätevesiputkistot, jotka on rakennettu kaikentyyppisten maaperäisten teollisuusalueiden ja siirtokuntia lukuun ottamatta, testataan enintään 500 metrin alueilla; teollisuusalueiden ja siirtokuntien alueella testauspaikkojen pituus olisi nimettävä ottaen huomioon paikalliset olosuhteet, mutta enintään 300 metriä.

7,46. Kaikkien tyyppisten maaperäisten rakenteiden pohjavesirakenteiden vesitiiviys on tarkistettava 5 päivän kuluttua niiden täyttymisestä vedellä ja veden menetyksen määrä päivässä ei saa ylittää 2 litraa seinän ja pohjan kostutetulle pinnalle 1 neliömetriltä.

7.47. Peräfrostin jakelualueilla pystytettyjen putkistojen ja kapasitiivisten rakenteiden hydrauliset testit olisi suoritettava pääsääntöisesti ulkolämpötilassa, joka ei ole alle 0 ° C, mikäli muut koeolosuhteet eivät ole perusteltuja hankkeessa.

Lisäys 1. TOIMENPITEEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN HYVÄKSYTTÄVÄN HYDRAULIIKAN TESTAUS

Kaupunki _____________________ " _______________ 19 _____

Koeputkilinjan sisäinen paine, Pp = ____ MPa (______ kgf / m2) ja koepaine Pu = ____ MPa (_____ kgf / m2), jotka on määritelty työasiakirjoissa.