Asuinrakennusten vesihuolto ja puhtaanapito

Lähes kaikki modernit rakennukset on varustettu terveysjärjestelmillä. Ne edustavat yhdyskuntajätevesien, kuuman ja kylmän veden toimitusten, lämmityksen, kaasun toimittamisen, jätteiden hävittämisen ja viemäröinnin yhdyskuntarakennetta, jotka ovat välttämättömiä rakennusten täyttäessä kaikki modernit mukavuuden ja mukavuuden vaatimukset. Niiden tekninen taso määrittelee suuresti, kuinka hyvin elintapaturma toteutetaan sekä yksittäisten rakennusten että siirtokuntia varten yleensä ja yleisesti.

Talon suunnitelma

Asuinrakennuksen piirtosuunnitelma panoksilla ja tuotoksilla

Kuva esittää asunnon rakennussuunnitelmaa, joka sisältää viemärijärjestelmän päästöt, lämmitysjärjestelmän tulot, kylmän ja kuuman veden toimitukset niiden liittämiseen kulmien koordinaatioakseleihin. Lisäksi se näyttää läpivientien ja tulojen putkistojen läpimitat sekä viemärikaivoja KK-1, KK-2 ja KK-3. Nykyisten määräysten ja standardien mukaan suunnitelmissa on ilmoitettava putkien halkaisijat, tarvittavat merkit ja koot, joissa on kaltevuus, viemärikahvat ja verkkoprofiilit.

Seuraavassa asuinrakennuksen kellarissa olevan suunnitelman osassa on kuva viemäriverkosta (K1) ja vesijohtolaitteistoista (B1). On osoitettu, että paikka, johon vesijohtoverkko on viety rakennukseen, sekä viemärijärjestelmä, joka purkautuu viemärikaivoon (KK-1). Lisäksi suunnitelmassa esitetään viemäriverkot (StK1-1... StK1-3) ja vesihuolto (StV1-1... StV1-3). Vesimittariyksikössä sijaitsevan vesijohtoverkon osalle on asennettu säätöventtiili (Ø 15), vesimittari (Ø 40) ja venttiilipari. B1-3-nousuputkessa olevasta vesilinjalta on kaarteita, jotka seuraavat lämmitysjärjestelmän, pesualtaan ja kasteluveden käsikäyttöistä pumppua. Lisäksi poistoaukkoon menevän viemäriputken läpimitat putkia, puhdistuspisteitä, rinteitä ja pituuksia suorista putkilinjaosista on merkitty.

Olohuoneen kellarikerroksen fragmentti

Pohjakerros

Suunnitelmassa esitetään pääseinien seinämien (pl. StV1-1... StV1-3), jätevesien (StK1-1... StK1-3) ja kuuman veden toimitukset (StV1-1... StV1-3) ​​sijaitsevat saniteettitilat. Merkitään myös näiden putkistojen halkaisijat.

Pohjakerroksen erä

Suunnitelluilla suunnitelluilla putkistoverkostoilla on perusta, jolla terveysjärjestelmien aksonometriset mallit toteutetaan. Nämä järjestelmät antavat aiempaa visuaalisemman käsityksen siitä, miten rakennuksen putkistojärjestelmien eri elementit järjestetään suhteessa toisiinsa.

Rakennusten ja rakenteiden saniteettiteknisten järjestelmien aksonometristen mallien suorittamiseen käytetään etusensometriaa vasemman akselijärjestelmän kanssa. Tämä mahdollistaa vääristymättömien mittausten käyttämisen kaikilla akseleilla. Käytetään aksonometrisiä kaavioita kylmä- ja kuumavesijärjestelmien verkkoihin, jotka on leimattu suoraan kaavioiden yläpuolelle. Järjestelmien täydelliset nimet (esimerkiksi "järjestelmien B2, T3 järjestelmät") on merkitty asiaankuuluvissa eritelmissä.

Alla olevat piirustukset ovat rakennuksen kuumien (T3) ja kylmien (B1) vesijohtojärjestelmien aksonometristen kaavioiden kuvia. Vesihuoltojärjestelmän kaaviossa on ilmoitettu sulkuventtiilit, putken halkaisijat, poistoaukot poistoihin, vesipurkauspaikat sekä putket, joilla vaihdetaan toisesta putken halkaisijasta. Horisontaalisen linjan avulla nousuputket merkitsivät ensimmäisen kerroksen tasoa. Lisäksi B1: n vesihuoltojärjestel- mässä on nimitys, että halkaisijaltaan 50 millimetriä olevia putkia on käytettävä sen järjestämiseksi ja elementtien liittäminen pistorasioihin.

Vesijohtojen aksonometrinen järjestelmä

Aksonometrinen kuumavesiputkilinja

Leikkaukset ja viemäröintijärjestelmät

Nousujen järjestelmissä samoin kuin viemäriverkkojen osissa näkyy kohoajien ja putkistojen sijainti haarojen ja nousuputkien suuntaan. Kun leikkaus kirjaimilla A ja B, joka kuvaa poistoputkistoa viemäriputken KK-1 vieressä, merkitään paikkoja, joissa on pääputkesta oksat. Lisäksi tässä osiossa on tietoja putkien halkaisijoista, korjaus-, puhdistus- ja muita varusteita sekä rinteitä ja pituuksia.

Kirjeet A ja B, jotka on merkitty viemäriputkilla StK1-1... StK1-3, leikkaukset osoittavat niissä paikoissa, joissa nousuputki on kiinnitetty viemärikaivoon KK-1 pääviemäriputkeen. Paikka, jossa poistoaukko irtoaa, näkyy kirjaimella G. Pesualtaan P / 1 edessä oleva sifoni (hydraulinen venttiili) on esitetty altaan ulostuloa pitkin olevassa osassa.

Kaaviot sisältävät myös merkintöjä paikoista, joissa nousuputket tulee reitittää saniteettilaitteisiin. Viemäriverkon K1 (Ø 100) nousuputkiston järjestelmä sisältää osoitteet paikoista, joissa tarkistukset on asennettu ja paikkojen sijainti. Asbestisementtiputkia, joiden läpimitta on 150 mm, käytetään nousuputkien tuuletukseen. Ulkopuolella ne näkyvät ullakolla, ja niiden täyttämiseksi käytetään flyugarkia.

Viemäröintijärjestelmät

Rakentaminen Saniteettiyksiköt

Keittiö- ja saniteettilaitteiden putkistojärjestelmien rakennesuunnitteluun liittyvää kuvaa sekä rakennusten ja rakenteiden terveysjärjes- telmien muita osiota varten käytetään putkilinjoihin asennettavia palasia. Alla on kuva kylpyhuoneen suunnitelman osasta, jossa on putkijärjestelmiä kuumaa ja kylmää vettä varten, määritellyt asennusmitat, liitännät laitteille ja kohoumille.

Saniteettilaitteen asennussuunnitelman osa

Kylpyhuoneen suunnitelma K1 sisältää osat 1 - 1 ja 2 - 2 samoin kuin ulkoisen elementin 1, jossa on viemäriputket. Elementit ovat yksityiskohtaisempia elementtejä, joiden asennusmitat ovat. Lohkoissa ja suunnitelmassa esitetään kaikki järjestelmän käytännön asennuksen kannalta tarpeelliset tiedot, nimittäin asennusmitat, etäisyydet liitososista ja varusteiden keskustoista haaroihin ja aksiaalisiin leikkauslinjoihin sekä putkien liitosjohtimet.

Kotitalouksien kylmä- ja kuumavesijärjestelmät

17.1. Jätevesien huolehtimista tulisi tarjota suljetuille itsestään virtaaville putkille.

Huom. Teollisuuden jätevesi, jolla ei ole epämiellyttäviä hajuja eikä aiheuta haitallisia kaasuja ja höyryjä, jos tämä johtuu teknisestä tarpeesta, voidaan ohjata avoimilla painovoimavirtauksilla, joissa on yhteinen hydraulinen suljinlaite.

17.2. Viemärijärjestelmän osat on sijoitettava suoraan. Vaihda viemäriputken asentamisen suunta ja kiinnitä ne laitteiden avulla.

Huom. Tiivisteen kaltevuutta ei saa muuttaa haaran (vaaka) putkilinjan osassa.

17.3. Viemäreihin upottaminen ei ole sallittua, jos saniteettilaitteet kiinnitetään sisennyksen alle.

17.4. Liitettäviksi tiloihin, kellareihin ja teknisiin maanalaisiin sijoitetuille nousuputkistoille tulisi olla vinot ristit ja tees.

17.5. Kaasuputkien kahdenvälinen liittyminen kylvyltä samaan nousuputkeen on sallittu vain vinojen risteysten avulla. Ei ole sallittua liittää eri asuntoihin sijoitettuja saniteettilaitteita samassa kerroksessa yhteen haaraputkeen.

17.6. Se ei saa käyttää suoria risteyksiä asettaessaan niitä vaakatasossa.

17.7. Jätevesijärjestelmissä, ottaen huomioon vahvuuden, korroosionkestävyyden ja kulutushyödykkeiden talteenoton vaatimukset, on välttämätöntä antaa seuraavat putket:

painovoimajärjestelmille - valurauta, asbestisementti, betoni, teräsbetoni, muovi, lasi;

painejärjes- telmille - paine valurauta, teräsbetoni, muovi, asbestisementti.

17.8. Putkiliittimet olisi toteutettava sovellettavien valtion standardien ja eritelmien mukaisesti.

17.9. Kotitalouksien viemäriverkostojen sijoittamisen tulisi sisältää:

avoimesti - maanalaisissa, kellareissa, työpajoissa, vartiointi- ja ylimääräisissä tiloissa, käytävissä, teknisissä kerroksissa ja rakennusten rakenteissa (seinät, pylväät, katot, ristikot jne.) kiinnittyneissä erityisissä tiloissa sekä erityisiin tukee;

piilotettu - upottamalla lattian rakennusteknisiin rakenteisiin, lattian alle (maahan, kanavaan), paneeleihin, seinien sivureunaan, pylväiden vuorauksen alle (liitteenä oleviin laatikoihin seinien läheisyydessä), podshivny-kattoissa, saniteettikalustoissa, pystysuorissa akseleissa, lattiassa.

Sallitaan muoviputkien jätevesi maaperään rakennuksen lattian alla ottaen huomioon mahdolliset kuormat.

Monikerroksisissa rakennuksissa eri tarkoituksiin käytettäessä muoviputkia sisäisiin jätevesijärjestelmiin ja viemäröintijärjestelmiin on noudatettava seuraavia ehtoja:

a) jätevesi- ja tyhjennysputkien asentaminen on piilotettava kokoonpanon viestintäakseleihin, kaivoihin, kanaviin ja kanaviin, joiden sulkeutuvat rakenteet, lukuun ottamatta etupaneelia, mahdollistavat pääsyn kaivokseen, kanavaan jne., on valmistettava tulenkestävistä materiaaleista;

b) valmistaa etulevy palavasta materiaalista valmistetulla avausovella, kun käytät PVC-putkia ja palamista hidastavaa materiaalia, kun käytät polyeteenistä valmistettuja putkia.

Huom. Sen on sallittava käyttää palotettavaa materiaalia etulevyyn polyetyleeniputkilla, mutta oven on oltava avaamaton. Liitososien ja korjausten saamiseksi on tässä tapauksessa tarpeen säätää luukut, joiden pinta-ala on enintään 0,1 neliömetriä ja joissa on kannet;

c) rakennusten kellareissa, joissa ei ole tuotantovarastoja ja palvelualueita, sekä asuinrakennusten ullakoissa ja kylpyhuoneissa, on sallittua järjestää viemäriputkien ja viemäriputkien asentaminen avoimesti;

d) nousuputken kulkuväylät lattian läpi on tiivistettävä sementtilaastilla koko katon paksuuden yli;

e) 8-10 cm: n päällekkäisyyden yläpuolelle (vaakasuoralle haaraputkelle asti) pystysuoran poikkipinta on suojattava 2-3 cm paksuisella sementtilaastilla;

e) ennen putken sulkemista putken liuoksella on käärittävä valssatulla vedeneristysmateriaalilla ilman aukkoa.

17.10. Sisäisten viemäriverkostojen sijoittaminen ei ole sallittua:

lastenhuoneiden, sairaalaosastojen, hoitohuoneiden, ruokailuhuoneiden, työhuoneiden, toimistorakennusten, kokoustilojen, auditorioiden, kirjastojen, luokkahuoneiden, keskusyksikön ja muuntajien seinämien ja lattian lattialle, automaation ohjauspaneeleille, tuoreen tuuletuskammiot ja erityiset terveysvaatimukset edellyttävät teollisuustilat;

katto- (avoimet tai piilotetut) keittiöt, ruokailutilat, kauppaosastot, ruokakaupat ja arvokkaat tavarat, aulat, arvokkaat sisustustilat, tuotantolaitokset paikoissa, joissa on tuotantolaitoksia, joihin kosteus ei pääse, tilat, jossa tuotetaan arvokkaita tavaroita ja materiaaleja, joiden laatu vähenee kosteudelle pääsemisestä niihin.

Huom. Tuloilmakammioiden tiloissa vedenpoistoaukkojen annetaan kulkea, kun ne asetetaan ilmanottoaukon ulkopuolelle.

17.11. Viemäriverkoston tulee olla yhteydessä vähintään 20 mm: n suihkualtaan imusuppilon yläosasta:

elintarviketuotteiden valmistukseen ja jalostukseen tarkoitetut tekniset laitteet;

Laitteet ja saniteettilaitteet julkisten ja teollisuusrakennusten astioiden pesuun;

viemäriputkialtaat.

17.12. Kotitalouksien viemärit, jotka sijoitetaan ravintoloiden kautta kulkevien rakennusten yläkerroksiin, olisi toimitettava rappauslaitteistoissa ilman, että asennetaan tarkastuksia.

17.13. Teollisuusjätevesien putkistojen sijoittaminen ravintoloiden tuotanto- ja varastoalueille, myytävien tavaroiden vastaanottamiseen, varastointiin ja valmistukseen sekä myymälöiden takahuoneisiin voidaan sijoittaa laatikoihin ilman, että asennetaan tarkastuksia.

Teollisuus- ja kotitalousjätevesiliikkeiden ja catering-verkkojen kautta sallittiin kaksi erillistä päästöä yhdeksi viemäriverkoston kaivoon.

17.14. Suojattuun asennukseen asennettavien kohoumien tarkistuksia vastaan ​​tulee olla vähintään 30x40 cm luukut.

17.15. Lattian yläpuolelle on toimitettava taivutusputkistojen asentaminen laitteiden, jotka on asennettu hallinto- ja asuinrakennuksiin, pesuihin ja pesualtaisiin keittiössä, pesuallas lääketieteellisissä kaappeissa, sairaalan osastoissa ja muissa tiloissa; Samanaikaisesti on välttämätöntä aikaansaada päin- ja vedenpitävä laite.

17.16. Syväys- ja myrkyllisten jätevesiä kuljettavien putkien lattian alle sijoittaminen on järjestettävä lattian tasolle nostetuissa kanavissa, jotka on peitetty irrotettavalla levytyypillä tai asianmukaisilla perusteluilla kulkutunneleissa.

17.17. Palo- ja räjähdysvaarallisissa työpajoissa on oltava erillinen teollisuusviemärijärjestelmä, jossa on erilliset pistorasiat, tuuletusaukot ja hydrauliset lukot molemmissa, ottaen huomioon laitostandardien turvallisuusmääräysten vaatimukset.

Verkon ilmanvaihto on toimitettava korkeimpien putkipisteiden kautta liitettyjen ilmanvaihdon avulla.

Ei saa liittää teollisuusjätevettä, joka kuljettaa palavia ja syttyviä nesteitä sisältävää jätevettä kotitalousjäteveden ja viemärijärjestelmään.

17.18. Kotitalous- ja teollisuusjätevesijärjestelmät, jotka ohjaavat jätevettä ulkoiseen jätevesi- verkkoon, on tuuletettava nousuputken kautta, joiden pakokaasun osa puretaan katon tai rakennuksen tuuletusakselin läpi korkeuteen m:

litteältä hyödyntämättömästä katosta. 0,3

"kalteva katto

"toimiva katto

"suljettava esivalmistettu tuuletusakseli

Katon yläpuolella näkyvien viemärivien poisto-osa on sijoitettava vähintään 4 metrin etäisyydelle avausikkunoista ja parvekkeista (vaakasuorassa).

Venttiilien nousuputkia ei tarvita.

17.19. Viemäriputkien poisto-osaa ei saa liittää ilmanvaihto- ja savupiippuihin.

17.20. Viemäriverkon poisto-osan läpimitan on oltava yhtä suuri kuin nousuputken tyhjennysosan läpimitta. Yhden pakoputken päällä on sallittua yhdistää useita viemäreitä. Pakoaukon halkaisija yhdistetyn viemäriverkoston ryhmälle sekä viemäriputkista yhdistävien esiportaisen ilmanvaihtoputken halkaisijat tulisi ottaa kohtien mukaisesti. 18.6 ja 18.10. Esivalmistetun ilmanvaihtoputken, joka yhdistää viemärit yläosaan, tulee olla 0,01 kaltevuus nousuputken suunnassa.

17.21. Jäteveden kustannuksella viemäriverkon yläpuolella taulukossa määriteltynä. 8: ssä on oltava asennettava ylimääräinen tuuletusaukko, joka on yhdistetty viemäriverkkoon yhdellä kerroksella. Ylimääräisen tuuletuksen nousupisteen halkaisija tulisi ottaa yhdestä koosta pienemmäksi kuin viemäriverkon halkaisija.

Tuuletusaukkojen nousuputken liittäminen viemäriin tulee olla alhaalta alapuolelta viimeisimmästä alhaalta tai ylhäältäpäin - viemäröintiteknisten laitteiden levyn yläpuolelle sijoitetun viistohiukkasten yläpuolelle tai tietylle kerrokselle sijoitettujen tarkastusten yläpuolelle.

17.22. Jos jätevesi poistetaan prosessilaitteistosta jätevesistä tai käytetystä jäähdytetystä vedestä, on tarpeen säätää vesisuihku tai asentaa valot.

17.23. Kotitalouksien kotitalous- ja teollisuusjäähdytysjärjestelmien verkkoihin olisi sisällyttävä tarkastusten tai puhdistusten asennus:

niittareilla, joilla ei ole sisennyksiä - alemmissa ja ylemmissä kerroksissa sekä lankojen läsnä ollessa - myös lohkojen yläpuolella;

asuinrakennuksissa, joiden korkeus on 5 kerrosta ja enemmän - vähintään kolme kerrosta;

haaraputkien kappaleiden alussa (lietteen kulku) liitetyillä laitteilla 3 tai enemmän, joiden alle ei ole puhdistusaineita;

verkon kaarre - kun muutat jätteen virtaussuunnan, jos putkilinjoja ei voida puhdistaa muilla alueilla.

17.24. Viemäriverkon horisontaalisissa osissa suurimmat sallitut etäisyydet tarkistusten tai puhdistusten välillä olisi tehtävä taulukon 1 mukaisesti. 6.

Etäisyys m, tarkistusten ja pesureiden välillä
riippuen jäteveden tyypistä

Kotitalouksien vesi- ja viemäriputket: perusmääräykset

Rakennusten sisäinen vesihuolto ja viemäriverkot kuuluvat rakennusteknisiin verkkoihin ja niitä säännellään rakennusten koodeilla ja määräyksillä (SNiP). Poikkeaminen näistä normeista aiheuttaa ennakoimattomia eroja ja muita hätätilanteita näissä rakenteissa. Sisäiset vesijohtoverkot sisältävät viestinnän, joka kuljettaa kuumaa ja kylmää vettä kuluttajille. Viemäröintijärjestelmät suorittavat jätevedenpuhdistustoiminnan saniteettilaitteista jätevedenpuhdistamoihin.

Rakennusten sisäpuoliset vesi- ja viemäriverkot on suunniteltava ja asennettava rakennuskoodien ja määräysten mukaisesti.

Tärkeimmät ominaisuudet

Sisäiset vesihuolto- ja viemäriverkostot olisi asennettava ennalta suunnitellun hankkeen mukaisesti. Projektin laatiminen on pakollinen normi, joka on välttämätöntä korkealaatuisen viestintäasennuksen suorittamiseksi. Asennuksen toteuttaminen määrittää tietyn viestinnän tehokkuuden sekä sen toiminnan keston.

Vesi- ja viemärijärjestelmät on suunniteltu yksityisten talojen, monikerroksisten asuinrakennusten, pienten ja suurten yritysten sekä hallintorakennusten ja muiden rakennusten kunnossapidon varmistamiseksi.

Sisäisen vesihuolto- ja viemäriveden asennusmenetelmä voi olla kahdentyyppinen:

Rakennusten sisäänrakennetut viestinnät ovat useimmiten metalli-, muovi- tai muoviputkia. SNiP: llä voit kuitenkin sijoittaa putkia ja muita materiaaleja. Esimerkiksi vedenjakeluverkossa sallitaan teräs- tai kupariputket.

Kiinnitä huomiota! Teräsputket ovat nykyaikaisten metalli- ja polymeerituotteiden kalliimpia analogeja, joten niitä käytetään vesiputkien asennukseen vähemmässä määrin.

Nykyaikaiset veden- ja viemäriverkot asennetaan usein polymeeriputkista, joilla on monia etuja metallin suhteen

Lisäksi on syytä huomata, että teräsputket ovat alhaisella korroosionkestävyydellä ja ovat alttiita tukoksille, jotka johtuvat riittämättömästä sileästä sisäpinnasta. Kuparituotteissa ne ovat luultavasti kallein, ja niiden erinomaisista teknisistä ominaisuuksista huolimatta ne asennetaan erittäin harvoin.

Nykyaikaisten hankkeiden tulisi osaltaan parantaa rakennustöitä ja panna laajasti täytäntöön seuraavat seikat:

 • kaikkien prosessien automatisointi;
 • työvoimavaltaisten asennusvaiheiden koneistaminen;
 • viestinnän standardointi käyttämällä putkia ja muita komponentteja samaan (vakio) kokoon;
 • rahoitus-, energia- ja työvoimakustannusten pienentäminen viestinnän asennuksessa.

Ulkoiselle viestinnälle on olemassa omat standardit, jotka on määritelty rakennuskoodissa "rakennusten ulkopuolinen vesihuolto ja viemäröinti".

Sisäisen vesihuolto- ja viemäriputken vaatimukset rakennusten sisällä

On olemassa joukko sääntöjä (SP), joihin sisäisten vesihuollon ja viemäriverkkojen on noudatettava. Harkitse näiden putkirakenteiden perusvaatimuksia:

 • vesihuolto- ja jätevesijärjestelmien itsenäisen suunnittelun tapauksessa on suositeltavaa yhdistää ne. Tällaista järjestelyvaihtoehtoa pidetään tehokkaimpana ja pienentää näiden putkirakenteiden käyttökustannuksia.
 • kotitalouksien putkiston kautta toimitetun veden on välttämättä täytettävä kaikki hygienia- ja hygieniavaatimukset. Jotta tietty laatuvaatimus saavutettaisiin, veteen on tehtävä useita pakollisia menettelytapoja, kuten puhdistus, selkeyttäminen jne.
 • teknisiä vesiä ei käytetä juomiseen, mutta tästä huolimatta niille on myös suoritettava kaikki tarvittavat puhdistustoimenpiteet. Veden kirkastumisaste määritetään sen myöhemmän käytön mukaisesti (ts. Mihin tiettyyn menetelmään sitä käytetään);
 • veden kuljettamiseen ja toimittamiseen loppukäyttäjälle, tulee käyttää ympäristöystävällisiä materiaaleja, joiden materiaali ei reagoi veden kanssa eikä aiheuta mitään vieraita kemiallisia epäpuhtauksia.
 • SNiP: n mukaan tarvittava toimenpide on ottaa huomioon veden kulutuksen määrä sekä nesteen paine.

Vesijohtoverkossa käytettävien putkien materiaalin ei pidä vapauttaa aineita juomaveteen, mikä heikentää sen laatua.

Harkitse nesteen vapaan paineen minimi-indikaattorit eri tilanteissa:

 • yksikerroksisissa rakenteissa tulisi olla vapaa pää, joka on 10 m;
 • jokaisen seuraavan kerroksen painon nousun on oltava vähintään 4 m;
 • jos vähäisen vedenkulutuksen jaksoja on pidetty, jokaisen seuraavan kerroksen paineen väheneminen ensimmäisestä 1 m: n jälkeen katsotaan normiksi.

Sisäinen vesihuolto

Kotitalouksien putkisto viittaa viestintään, joka kuljettaa kuumaa ja kylmää vettä kuluttajille. Putkien lisäksi tämä järjestelmä sisältää mittauslaitteita ja muita liittimiä ja komponentteja.

Nämä putkistot toimittavat vettä:

 • Saniteettilaitteet, joihin kuuluu hanat ja wc-altaat;
 • teknisiin nostureihin;
 • palopostiin.

Sisäisen vesihuoltojärjestelmän koodilla pyritään tunnistamaan toimitetun veden laatu sekä sen tekniset ominaisuudet. Tärkein ominaisuus on kuljetetun veden lämpötila.

Kotitalouksien tarpeisiin toimitetun veden laatu määritetään seuraavilla indikaattoreilla:

 • veden mikrobiologiset ominaisuudet;
 • aistinvaraiset ominaisuudet;
 • vesi-toksisuusindikaattoreita.

SNiP: n säännöt säätelevät veden ominaisuuksia, mukaan lukien sen koostumus ja lämpötila.

Asuinrakennuksiin liittyvien veden jakautumispisteiden lämpötilan indikaattorit eivät saa olla pienempiä kuin 50-60 ° C ja enintään 75 ° C. On syytä huomata, että samassa indikaattorissa esiopetuslaitoksissa ei saa ylittää 37 ° C.

SNiP: n mukaan kotitalousputket luokitellaan kolmeen pääryhmään riippuen rakennustyypistä ja sen tarkoituksesta:

 • juomaveden viestintä;
 • tulipalot;
 • linja asennettuna yritykselle.

Kiinnitä huomiota! Standardit mahdollistavat tulilinjan liittämisen toisen vesijohtoverkon kanssa. Tällainen telakointi on kuitenkin sallittua vain yhdessä yllä mainituista kahdesta muusta järjestelmästä.

Tarkastellaan luetteloa tärkeimmistä rakenteellisista elementeistä, jotka ovat osa edellä mainittuja verkkoja:

 • sisäänkäynnit rakennukseen;
 • haarat (johdotukset);
 • laskurit;
 • vedensyöttölaitteiden nousuputket ja kärryt;
 • sulku- ja säätöventtiilit.

SNiP: n mukaan kuuman veden pitäisi olla haarautunut keskitetystä verkosta tai sisäisestä lämmittimestä. On huomattava, että rakenteille, joiden korkeus on yli 10 m, on pakko asentaa erityisiä pumppauslaitteita. Pumput suorittavat pumppaustoiminnon, mikä mahdollistaa veden toimittamisen ylemmille kerroksille.

Kotitalousjätteet

Sisäiset viemärit sisältävät putket ja apulaitteet. Tällä viestinnällä on erittäin tärkeä tehtävä - jäteveden poistaminen saniteettilaitteista ja myrskyvesistöistä rakennusten ulkopuolella. Päätepiste on pääsääntöisesti puhdistuslaitos, joka suodattaa veden ja huolehtii siitä lähimpään säiliöön. Tämän jälkeen vettä voidaan käyttää uudelleen erilaisiin tarpeisiin.

Sisäinen viemäriverkko kerää ja poistaa jätevettä kuluttajatuotteista yhteiseen verkkoon.

Kotitalousjäteveden päätyypit:

 • ostoksille
 • viemäröinti yrityksissä;
 • yhdistetty viemärijärjestelmä;
 • sade.

Kun otetaan huomioon erillinen viemäriverkko:

 • laitoksille, joiden jätevedet tarvitsevat lisäpuhdistustoimenpiteitä;
 • jätevedenpuhdistamoille rakennetuille rakennuksille;
 • erilaisille teollisuusrakennuksille sekä rakennuksiin, jotka liittyvät elintarvikkeisiin (kahvilat, ravintolat jne.).

Terveydenhuollon laitteiden ja jäteveden vastaanottimien tärkeimmät vaatimukset ovat seuraavat:

 • sifoni tai vesitiiviste on sijoitettava vapautuspisteeseen;
 • jokainen wc olisi varustettava huuhtelusäiliöllä;
 • Miesten vessoissa on oltava urinaaleja.

Kaikkien laitteiden asennus on tiettyjen sääntöjen alainen, maalattu SNiP: ssä. Instrumentin korkeutta ja muita parametrejä on tarkasti noudatettava.

Se on tärkeää! Jotta normaali viemäröinti toteutettaisiin, on suljetun vapaavirtauksen (painovoiman) järjestäminen tarpeen. Viemäriputken asentaminen on pakollista tietyllä poikkeama-alueella. Kaltevuus alkaa saniteettilaitteistosta pääkorvakkeeseen.

Ja on myös syytä huomata, että viemärijärjestelmän yhteyksien järjestämiseen käytetään erityislaitteita - liittimiä. Viemäriliittimet erottuvat niiden rakentavalla monimuotoisuudella, joka määrittää suuren suosion ja toimivuuden.

Putkimateriaalit, joita saa käyttää vapaata sisäistä jätevesiviestintää asennettaessa:

 • polymeeri (tavallisesti polyetyleeniputket);
 • valurauta (pääasiassa kestävä harmaa valurauta);
 • Asbestia.

Valurautaa, asbestisementtiä tai polymeeriputkia käytetään paineettomiin jätevesijärjestelmiin

Edellä olevien putkien asennus voidaan tehdä kahdella tavalla:

Avoin menetelmä edellyttää erityisten elementtien käyttöä kiinnittämiseen. Näiden elementtien kautta putket kiinnitetään työpinnoille. On suositeltavaa asentaa viemäriputket paikkoihin, joissa niiden vaurio todennäköisyys mekaanisin keinoin on pienin. Piilotettu menetelmä viemäriputkiston viemiseksi sisältää sen rakenneosien asentamisen niin, että putket eivät ole näkyvissä (lattian, seinän jne. Alla).

Milloin viemäriputkien asennus kielletään?

Jätevedenpuhdistamon toimintaa tekevät viemäröintilaitokset on kielletty asennettaviksi tällaisissa tapauksissa:

 • viemäriputkien käyttö on ehdottomasti kielletty olohuoneissa;
 • viemäriputkien asentaminen on kielletty lasten laitosten ja sairaaloiden sairaaloissa;
 • kylpylöiden asuntoissa;
 • viemäriputkien sijoittaminen kirjastoihin ei ole sallittua;
 • kytkentätiloissa;
 • keittiön katon alle;
 • julkisen ravintolan tiloissa;
 • museoissa.

Täydellinen luettelo paikoista, joissa kotitalousjätteen johdotus on kielletty, löytyvät rakennuskoodien vastaavasta luvusta.

Lisäksi on syytä mainita joitain rajoituksia ja määräyksiä, joiden noudattaminen on tarpeen:

 • Ilmanvaihtokanavien yhdistäminen viemäriverkon poistoon on kielletty;
 • Älä kytke savupiippuja ja viemäriputkia;
 • viemärijärjestelyihin olisi tehtävä erityisiä tarkistuksia;
 • piilotettuun menetelmään sijoitetuilla putkilla on oltava tarkastusluukut. Tämä on välttämätöntä nopean tiedonsiirtonopeuden saavuttamiseksi.

Maaperään sijoitettujen viemäriputkien pääsyn on tapahduttava erityisten luukkujen - tarkastusten kautta

SNiP-auditoinnit asennetaan:

 • rakennuksen ensimmäisessä ja viimeisessä kerroksessa;
 • monikerroksisissa rakennuksissa - vähintään 3 kerrosta;
 • viemärin tiedonsiirrossa.

Jätevesijärjestelmän horisontaalisten osien auditointien esiintymistiheys määritetään tapauskohtaisesti. Tässä tapauksessa rooli on merkitty seuraavilla indikaattoreilla: putken halkaisija, jäteveden ominaisuudet.

Asennusvaihtoehdot vesiputkille esikaupunkialueille

Putkien asennus voidaan tehdä kahdella tavallisella menetelmällä:

 1. Kuluttajien johdonmukaisuus.
 2. Keräilijän liitäntä.

Yleensä ensimmäinen vaihtoehto sopii pieneen maalaistaloon. Maalaistalot, joissa ihmiset elävät pysyvästi, ensimmäinen vaihtoehto ei toimi. Sarjaliitännällä jokainen siirtymä vaikuttaa painehäviöön. Tässä tapauksessa tarve on keräilijohdotus, johon kuuluu putken poistaminen pääkeräyksestä kuluttajalle. Näin ollen kunkin kuluttajan vedenpaine on sama.

Hyödyllistä tietoa! On syytä huomata, että kollektorijohdotus on kallis yritys, koska useampia putkia ja muita muotoiltuja osia käytetään asennuksessa.

Vesi otetaan tavallisesti kaivosta tai kuopasta. Putkesta asetetaan kaivo suljetulla menetelmällä (maahan). Tämä putki on kytketty pumppauslaitteistoon, mutta ennen sitä on asennettava sulkuventtiili, joka säätää veden liikettä ja ei salli liikkua vastakkaiseen suuntaan. Kuumavesivettä kuljettava vesiputki on kytkettävä vastaavaan vedenlämmitimeen.

Kotitalouksien vesihuolto- ja viemäriverkostoihin sovelletaan tiettyjä sääntöjä, jotka toimivaltaiset valtion virastot ovat toteuttaneet. Näiden sääntöjen noudattamista ei suositella vain, mutta se on pakollinen asia näiden viestien asennuksen yhteydessä.

Asuntojen rakennusten nousukorkeuden korvaaminen: miten ja milloin sitä tuotetaan, organisaatiokysymykset ja teknologian perusteet

Vesihuolto- ja saniteettikenttien asentaminen asuinrakennuksiin on erittäin ajankohtainen. Kaikilla on oma käyttöiänsä, ja nykyään konetekniikan onnettomuuksien määrä ei aiheuta vain haittaa, vaan on myös kallista, vaikka se ei ole sinun syytäsi. Runsaasti uudistetun asuntokannan massiivinen kunnostus vaatii kohtuuttomia kustannuksia ja vuokralaisia, kun hallintoyhtiö (CC) ymmärtää kaiken ymmärryksen ja avun, joutuvat usein pakotettavaksi korjattaviksi niin, että he voivat asua talossa. Mutta taloudellisten ja teknisten ongelmien lisäksi sinun on ensin ratkaistava paljon organisaatiokysymyksiä, mitä kutsutaan puheenvuoroksi ja sekaannusta. Miten voimme taata mukavuus ja hyvinvointi itsellemme ilman lisäkustannuksia, yritämme selittää tässä artikkelissa.

Huomautus: kaasunvaimentimet ja kaasun toimitus yleensä eivät vaikuta seuraaviin. Vain kaasupalvelut ja virallisesti huollettavat yritykset harjoittavat niiden korjaamista, korjaamista ja vaihtoa.

Asuinrakennuksen nousukorkeuden korvaaminen voi olla erityisen tehokasta, vaikka vanhatkin ovatkin vielä kokonaisia ​​ja vahvoja. Ensinnäkin teräksen korvaaminen propeenilla parantaa huoneistojen toimittaman veden laatua: merkittävä osa päävesien rautayhdisteistä ei pääse nostureihin vaan asettuu septisäiliöön. Toiseksi, muoviputkien alhaisempien painehäviöiden takia sähkönkulutus pumppaamiseen ylempiin kerroksiin vähenee. Olkoon lukijoiden tiedossa, että pumppauspumput ovat virranneet erillisen mittarin läpi ja sen maksaminen on hajallaan pumpattujen lattioiden huoneistoissa (ks. Myös jäljempänä). Kolmanneksi, jos talossa on kodinkoneita lämmönmittaukseen (lämmitysmittari), ja koko lämmityslaitteen johdotus on muovia, lämmitysverkkomaksujen määrät ovat 10% ja jopa 20% vähemmän kuin vanhanajan lämmitys. Tiedätkö hinnat? Harkitse, kuinka paljon korvaajien korvaaminen maksaa, olettaen, että kukin 5 000 ruplaa. asunnosta jokaiselle.

Tärkeintä

Oikeiden ja tehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi organisaatioon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi on tarpeen tuntea tarkkaan joitain teknisiä ominaisuuksia ja lainsäädännöllistä asemaa. Tärkein asia tässä:

 • Asunnon vaihtaminen ylöspäin ei ole järkeä, vaan käytä sitä. Jos muutat nousuputkea, koko sitten kellarista tuuletusputkeen ulostuloon, ylempi korkki, tarkastusluukku tai viemäröinti.
 • Nousut ovat teknisen viestinnän järjestelmän olennaisia ​​osia, joihin voi liittyä onnettomuus, mukaan lukien ja ihmisrangaistus.
 • Asukaslainsäädäntö, joka liittyy nousuihin (Venäjän federaation siviililain 36 §: n ja 5 §: n 155 §: ssä, Venäjän federaation siviililain 290 §: n 292 momentti) on yksiselitteinen: nousijat eivät ole omaisuuttasi, vaikka asuntoa yksityistetäänkin. Heidän omistajansa ovat rikoslain (kunnallinen asuntotoimisto, DEZ-osasto, yksityinen yritysoperaattori). Tämä rajoittaa toisaalta kykyäsi työskennellä asukkaiden sisäpuolella; toisaalta se antaa varsin paljon liikkumavapautta korvaamalla koko nousuputken.
 • Korotusten korvaaminen on välttämätön osa talon uudistamista, ja tulevaisuuden remonttiosuudet sisältyvät hyödyllisyysmaksujen maksamiseen. Jos monet eläkeläiset, edunsaajat, opiskelijat, työttömät ja muut samanlaiset asuvat tämän rikoslain kodeissa, todennäköisesti ei ole vapaita varoja täysin rehellisen CC: n puolesta. Tämä on huono, koska se on tarpeellista taittaa ja hyvin, koska se antaa mahdollisuuden esittää omat olosuhteet.
 • Asuinrakennuksen remonttien välinen aika on 25 vuotta. Toiminnan toimikautta voidaan pidentää ja pidentää loputtomiin tarkistustulosten mukaan (muinaiset temppelit sijaitsevat), mutta uudistusaikaa ei ole mah- dollista korottaa.
 • Rikoslaki ei vaadita suunnitella uudistuksia ja järjestää reitin talossa juuri 25 vuoden välein. Samoin, koska auton omistaja ei ole pakko vaihtaa moottoria muutaman kilometrin jälkeen, jos hän normaalisti vetää eikä ylitä tai syö öljyä. Jälleen tämä antaa vuokralaisille huomattavan liikkumavapauden päättää organisaatiokysymyksistä, jotka koskevat kohentavien työntekijöiden työtä sekä rikoslain että toistensa kanssa.
 • Nousuaika, jolle tahansa hätäkorjaustyölle (ATS) suoritettiin kääntökauden aikana, kunnes seuraava korjaus katsotaan hätätilanteeksi. Vaikka AVR: n infuusio olisikin fisteli, jonka läpi pisara vettä juoksi päivässä.
 • Rikosseuran onnettomuuden määrittämisessä rikoslain ja muiden viranomaisten arvopapereilla on ulkoisia merkkejä onnettomuuksista: laastareita, kauluksia, hitsaushitsauksia, jälkiä kaatumisesta. Ajanjakso ei ole väliä: 40 vuotta niin sen arvoista? Niin paljon pahempaa, oli tarpeen muuttaa seuraavan järjestelyn järjestyksessä.

Mikä on helpompaa, mikä on vaikeampaa

"Ongelmien" lukumäärä ja monimutkaisuus, kun korvaavat nousuputket suoraan, riippuvat talon viestintäjärjestelmän rakenteesta ja tämän nousuputken tarkoituksesta. Kokonaisuudessaan järjestetty tekninen viestintä kerrostalossa antaa idean seuraavista. video.

Video: korkean nousun kotiviestintälaitteesta

Voidaan lisätä, että monikerroksisissa rakennuksissa on useita vesihuoltoa, sekä kylmää että kuumaa vettä. Syynä on ensinnäkin se, että veden virtauspaine ei yksinkertaisesti riitä toimittamaan sitä, esimerkiksi 20. kerrokseen. Ja jos nostat sen, talon vesijohtoverkko osoittautuu vaikeaksi, kalliiksi ja hätätilanteeksi. Siksi korkeissa rakennuksissa lattiat jaetaan ryhmiin 5-9; Jokaisella ryhmällä on moottorilla varustettu oma nousupyörä. Tämä muuten on suotuisa olosuhde järjestäjäkysymysten ratkaisemiseksi nousukeskuksissa naapureiden välisellä sopimuksella, ks. Alla.

lämmitys

Suunniteltu korvaaminen nousuputkista lämmitys - vaikein tapaus. Säännöllisesti naapureiden kanssa ei ole ongelmia: lämmönvaihdinputket, jotka johtuvat säännöllisestä lämpötilan muodonmuutoksesta, eivät tartu kattoihin, lattian ja katon vaurioita vanhempien purkamisen aikana ovat vähäiset, ja mahdollisuus lämmityskustannusten vähentämiseen tai talvella elämiseen on lämpimämpää samalla rahalla (jos lämpömittarit ovat talossa ei ole) ylittää häirinnän.

On paljon vaikeampaa ymmärtää muodollisia "ongelmia". Kesäaikaan lämmitysjärjestelmään liittyvät onnettomuudet eivät ole, koska se ei ole täynnä. Talousluokan yläpuolella olevissa uusissa koteissa, joissa lämmitysjärjestelmä on suljettu ja täytetty jäätymisenestoaineella ympäri vuoden, ei ole tarpeen muuttaa nousuputkia. Ja jos vanhassa talossa lämmitysputket puhkaistu, ainakin yksi sisäänkäynnin osa sulatetaan, mikä väistämättä aiheuttaa suuria vahinkoja ja on täynnä jopa ihmishenkiä. Siksi lämmitysjärjestelmä uudistamisen ja nostimien vaihtamisen jälkeen paineistetaan jäähdytysnesteen paineen alaisena. Tämä puolestaan ​​vaatii kallista ja hankalaa järjestelmää, jota ei ole suunniteltu, koska on teknisesti mahdollista vaihtaa lämmitysvaihtimet nykyisen toimintatilan mukaan vain lämmityskauden aikana. Vain lämmitysverkon työntekijät tai virallisesti sidoksissa oleva tekninen palvelu voivat tehdä tämän. Tämän seurauksena lämmityksen nousuputkien vaihto tapahtuu seuraavassa. järjestys:

 1. Nykyisen lämmityskauden alun jälkeen hakemus toimitetaan CC: lle (asuntotoimisto, DEZ), joka korvaa nousun syystä;
 2. Rikoslainsäädäntö antaa sen perusteella lupahakemuksen lämmitysjärjestelmään;
 3. Lämmityskauden aikana lämpöverkon asiantuntija suorittaa tarkastuksen ilmoitetusta noususta ja määrittää hakemuksen pätevyyden. Halu vähentää lämpöhäviötä korvaamalla teräs propyleenillä on erittäin vahva syy;
 4. Nykyisen lämmityskauden loppuun asti lämmitysjärjestelmän ja CC: n on kehitettävä uusi TU, luettelo vaatimuksista hakijalle ja naapureille nousuputkessa (esim. Poista katot tällä kertaa) ja tutustuttaa kaikki kiinnostuneet asukkaat heidän kanssaan. Kenties ilmoittautuminen naapureille uskotaan hakijalle;
 5. Samanaikaisesti, jos nousu ei ole hätätilanteessa, naapurien kirjallinen suostumus korvaamiseen olisi saatava (allekirjoituksen muodossa). Tämä on täysin hakijan ongelmia - ei tiedetä, että tilaajaluettelossa olevat asukkaat ohittaisivat rikoslain tai lämmitysjärjestelmän;
 6. Jos kaikki tehdään ajoissa, niin ensi kesän lopussa tai syksyn alussa, ennen järjestelmän suunniteltua virtaa, vaihde korvataan. Jos ei ole, odota ja muistuta. Ei ole muuta vaihtoehtoa;
 7. Jos hakemuksesi on alkanut ennen lämmityskauden alkua. En ollut tyytyväinen vuosiin, ja sen aikana minulla oli pienintäkään teknistä ongelmaa tässä standpipe -laitteessa (ei välttämättä sinä) - rohkeasti yhdessä rikoslain kanssa tuota oikeusjuttu lämmitysjärjestelmään. Voit luottaa paitsi ennalta varautumattomaan korvaamiseen ja täydelliseen vahingonkorvaukseen, mutta myös korvaamaan moraalivahinkoja.

On tärkeä seikka: jos lämmityslaukku on hätätilanteessa, ei ole välttämätöntä saada kaikkien naapureiden suostumus, koska lämmitys on erittäin tärkeää. Tässä tapauksessa rikoslaissa ja / tai lämpöverkossa on oikeus turvautua lainvalvontaviranomaisten apuun ilman tuomioistuimen päätöstä. Ja tällä hetkellä - yhtä tärkeä osa-hetki: jos joku on vapaaehtoisesti korvannut asunnonsa muovia teräspalan, nousu tulee hätätilanteeksi, koska Liitosta ei tehdä TU: n mukaan, eikä ole tiedossa, kestääkö se seuraavaa painetestiä.

Huomaa: lailla on kiellettyä muuttaa lainvalvojia, eikä sitä voida kieltää. Näissä rautametallikappaleissa perustuslaillinen oikeus elämään kohdistuu turvallisuuteen ja omaisuuteen kodin loukkaamattomuuden kanssa. Mutta jos onnettomuus on tapahtunut itse tahdostetun vakaumuksenne seurauksena, olet jo rikkonut muiden ihmisten samoja oikeuksia ja ottaa täyden vastuun sen seurauksista, siviili- ja mahdollisesti rikolliset, tulevat sinuun. Ja "25 vuoden sääntö" ei toimi, eikä "otmazatsya" ole mahdollista, koska rikoslaitos ei tehnyt auton korjausta ajoissa.

Voit vaihtaa lämmityspattereita (akkuja) omalla kustannuksellasi ja tehdä sen itse lämmityskauden ulkopuolella sen jälkeen, kun ensimmäinen sulkuventtiili nousuputkesta on hyväksytty rikoslain mukaan; lisätietoja siitä, katso alla. Ilman lupaa on mahdotonta, koska paluuputken akusta ei ole sulkuventtiiliä. Muodoltaan samasta syystä nousuputkiston lämpöpatterit (ks. Myös alla), mutta jos lämmitys alkaa virrata, talo ei sula järjestelmää, joten voit silti. Jos naapurit samanaikaisesti tulvivat, kaikki vastuu kuuluu sinulle.

viemäröinti

Seuraavaksi monimutkaisuus on viemäriverkoston korvaaminen. Ensinnäkin teknisesti, koska sulkuventtiilien viemäriventtiilit sinänsä (ks. alla) eivät ole; Trap (sifoni) ei ole venttiili. Toiseksi, organisaatio. Jos haluat peittää putken tai tuulettimen ristin (tee) päällekkäisyydestä, sinun täytyy pilata itsesi ja naapureidesi lattia ja katto, joka lain ja ihmisen mukaan vaatii korvausta. Sekä vaivaa: jos naapurit, kuten sinä, anna minulle anteeksi, äkillisesti vatsani juuttuvat työn aikana, sinun täytyy juosta jonnekin kiireesti. Muuten, tällaisessa tapauksessa optimaalinen ulosmeno on vuokrata bio-wc-kokoelma ja laittaa se yhteiseen käytävään tai laskuun, riippuen rakennuksen ulkoasusta.

Teknisten näkökohtien osalta, jotka koskevat viemäriverkoston korvaamista, keskustelemme uudelleen ja selvitämme, mitä organisatorisia "ongelmia" täällä voidaan odottaa:

Viemäriputkien sijainti ja vesihuolto

Itse viemärisaukko on sen putket (1a) ja tuulettimet 1b. Jälkimmäistä ei voi korvata häiritsemättä lattioiden / kattojen viimeistelyä ja viemättä naapureiden mukavuuksia. Valurauta jätevedelle yleensä on hyvä kaikelle: se ei syövytä, se kasvaa sisäpuolelta kukintaan viemäreistä, sillä on erinomaiset antiakustiset ominaisuudet. Valuraudan hauraus on tärkeää tarpeeksi kauan, mutta tee, joka on upotettu kattoon ja liittyy kevyisiin elastisiin ja elastisiin muoviputkiin, on merkityksetön.

Tässä tällainen työn organisointi on mahdollista: yläputken poistamisen jälkeen (ks. Alla) tehdään tee-tarkistus. Jos vanha rauta-tee on edelleen kokonaisena, ilman halkeamia ja voimakasta, sen lumenia laajennetaan käsittelemällä "Mole" tai muulla keinolla puhdistamiseen ja muuttamalla vain putket. Joten mene ylhäältä kellarikerrokseen: siirtymät muovista valurautaan voidaan tehdä varsin luotettaviksi. Tässä tapauksessa, jos kokenut, ammattitaitoinen ja ei laiska päälliköt toimivat, jokaisessa huoneistossa ei ole mahdollisuutta käyttää WC: tä korkeintaan puolentoista tunnin ajan eikä nousuputken kapasiteetti vähene. Totta, että naapuri päällä voi merkittävästi häiritä sinua tai työntekijöitä, jos he korvaavat heidät, he päättävät käyttää saniteettilaitteita. Lakia on mahdotonta houkutella tästä vastuusta - elintärkeää tarvetta.

Tuulettimen ja wc: n 1c välittäminen koskee myös viemäröintiä paitsi muodollisesti myös teknisesti: nousuputket on mahdotonta korvata poistamatta WC-altaita, joissa on uimareita. Jotta voit päästä eroon äkillisistä ja erittäin akuutista organisatorisista ongelmista työssäsi, sinun on sovittava etukäteen naapureidesi kanssa, tehtävä tilintarkastus - kenestä wc-välineistö ruostuu, jumittuu, yleensä epäluotettava ja valmistelee kaiken mitä tarvitset wc-altaiden kiinnittämiseen korvaajan nousun aikana. Asuntojen aurinkotuoleja 1d, joissa on hanat, pesuallas, pesuallas, teknisesti tämä ei varmasti ole nousu (vaikka muodollisesti se on), koska asunnossa jäteveden asunnossa voit työskennellä, ei lainkaan häiritse naapureita.

Huomaa: vaikein ja vastuullinen työ, jos viemäriverkon asennusta tehdään siirtymällä raudasta muoviin - kaivertaessa hauskoja tees / risteyksiä. Miten se on tehty, katso videon opetusohjelma:

Vesijohtoventtiili on teknisesti erotettu selvästi: ennen ensimmäistä sulkuventtiiliä, pos. 2 ja 3 kuv. Nykyaikaisissa, uudenaikaisissa rakennuksissa, joissa on budjetin taso ja monoliittisillä laatikoilla, tätä määritelmää rikotaan usein vapaassa asettelussa: kehittäjät eivät asenna asuntoon yhteisiä sulkuventtiilejä. Tämä on huono kaikilta osin, ja mikä tärkeintä - onnettomuustilanteissa, sinun täytyy laittaa venttiilit itse. Virallisesti tämä olisi mainittava rikoslaissa, jossa ilmoitetaan työn aika; Lupa myönnetään vain joutokäyntituen maksamisen yhteydessä. Määrä on huomattava, joten on parempi sopia vain naapureiden kanssa siitä, mihin aikaan he suostuvat pysymään ilman vettä puoli tuntia, valmistelemaan materiaaleja ja työkaluja etukäteen, estämään nousuputken kellarissa ja leikkaamaan venttiilejä omilla käsillään. Miten navigointi tapahtuu kellarissa, katso esimerkiksi. video alla.

Video: tiedon haku ja tunnistaminen kellarissa

Korkeissa rakennuksissa pumppaamalla vettä ylempiin kerroksiin on kaksi mahdollista vaikeutta. Ensimmäinen - mikä on sinun noususi? Rikoslain talossa käytettävät viestintäkaaviot ovat velvollisia tarjoamaan vuokralaisia ​​kunnallisten teknisten yksiköiden, kiinteistösijoitusyritysten, kiinnelainanottajien pyynnöstä. Vain vuokralaisen pyynnöstä - ei. Perustelu on sama pääsy elintärkeisiin järjestelmiin. Toinen on, että sinun ei pitäisi koskaan sulkea nousuputkea pumppupumpusta tai sammuttaa pumppu satunnaisesti: putket voivat puhkea veden vasarasta ja sitten surua ei voida poistaa. Ratkaisu on selvittää, mitä setä Vasya tai kaveri Petya asuinalueella tai palveluyrityksellä on tekemisissä vaihtamalla ja sopimalla hänen kanssaan irrottautumaan epävirallisesti. Kustannukset ja haitat ovat vähemmän.

Toinen järjestysongelmien sarja johtuu siitä, että nousuputket pysyvät kiinni kattoihin. Tämä pätee erityisesti teräksen kylmävesensuojaimiin, koska lämmityskauden aikana he usein hikoavat. Tämän seurauksena putken vapauttamiseksi sinun on poistettava lattia ja kattovalaistus 10-20 cm: n säteellä. Tässä vaiheessa on ratkaista ongelmia, joita ei ole viranomaisten kanssa, mutta naapureiden kanssa, katso alla.

Yleiset "ongelmat"

Lukijalla oli todennäköisesti jo joitain kysymyksiä: millainen sovellus kirjoitettaisiin ja miten hakea yleisesti palkkaamista? Mitä tehdä, jos he kieltäytyvät, kasvattavat byrokratiaa tai rikoslain mukaan rehellisesti, ei ole rahaa? Miten neuvotella naapureiden kanssa ottaen huomioon väistämättömät vahingot niille? Nämä ongelmat voidaan jakaa kahteen ryhmään: rahastoyhtiön ja naapureiden kanssa. Liuottimen lähestymistavat molemmissa tapauksissa ovat huomattavan erilaisia.

CC ja asuntotoimisto

Ei ole yhtenäistä hakulomaketta nousukorvan korvaamiseksi; mitä täsmälleen kirjoittaa paperille, kehotetaan rikoslakiin. Tärkeä näkökohta: asunnon tai vastaavan vuokralaisen puolesta kirjoitetaan hakemus urakoitsijan tai muun rikoslain korvaamisesta, jos asunto on kunnallinen. Hakemukseen liitetään kopio omistajan todistuksesta tai yksityistämätöntä asuntoa varten perhe-kokoonpanotodistus. Se ilmoittaa, kuka on vastuullinen vuokralainen, ja tämä on mitä tarvitset. Jos omistusoikeus kopioidaan, sen ei tarvitse merkitä sitä notarialle. Riittää kopioida, kirjoittaa kentässä "marginaali oikein", asettaa päivämäärä, allekirjoitus ja sen jälkeen suluissa sukunimesi alkukirjaimilla. Kirjoittaminen 2 kopiolle, kuten joskus jopa asianajajat neuvoo, ei myöskään ole välttämätöntä - miten on selvää, että valvontaasi ei ole kirjoitettu vuotta myöhemmin? On välttämätöntä pyytää välittömästi sertifikaatti (käsipuolella oleva paperi on mahdollista), minkä lukumäärän mukaan saapumisnumero hakemus hyväksyttiin. Sinua on myös kerrottava, kuinka kauan hakemus otetaan huomioon ja mikä vielä vaaditaan sinulta. Tässä ongelmat alkavat, eli organisaatiokysymykset.

Huomaa: jos nousu on hätätilanne, se on ilmoitettava hakemuksessa, mutta ei suoraan - muodollisesti olet epäpätevä tällä alalla. On välttämätöntä kirjoittaa kuten - "Tällaisissa paikoissa (paikoissa) on tällaisten ja tällaisten (hitsaussaumojen, laastareiden, hampaiden ja hampaiden) aiheuttamia vahinkoja ja jälkiä".

Vedonlyönti

Tämä on yleensä laiskuuden ja levottomuuden ilmentymä. On vain yksi tie ulos - nostaa ihmisiä, vaatia, vaati, uhkaa tuomioistuimella, jotta he olisivat helpommin ratkaisseet tai tekevät kuin kestämään kaiken tämän. Jos naapurit suostuvat maksamaan kirjanmerkin korvaamisesta (ks. Alla) tai hätäjaksosta, voit todella nostaa kanteen. Ei - se on hyödytöntä, ne heikentävät teknisen tarpeen välitöntä korvaamista. Oikeudenkäyntiä käsittelevä tuomioistuin ei pääsääntöisesti ulotu vuosia: tuomioistuimen on ennen kaikkea ehdotettava asian ratkaisemista sovinnollisesti ennakkoratkaisumenettelyssä. Negatiivinen CC, tietäen, että aiotte todella haastaa, useimmiten alkaa liikkua.

Ei rahaa

Useimmiten kuulet jotain: "Kyllä, palava poltettu, me tiedämme sen itse! Siinä se istuu! Mutta rehellisesti ei ole rahaa, katto kulkee tällaisessa talossa! "Sitten sinun täytyy saada naapurit houkuttelemaan, mikä ei ole helppoa: loppujen lopuksi korvaamisen jälkeen heidän on käytettävä rahaa kotiin tehtäviin korjauksiin. Tässä on vaihtoehto: tarjota Rikoslain tekemään korvaava sopimus teidän (vuokralaisia ​​tässä nousuputkessa) tilille ja myöhemmin korvausta rikoslain vähennykset vuokra. Rikoslainsäädäntö lähtee melkein varmasti, joten he tarvitsevat raporttien ristiinmerkkejä, ja on helpompaa vakuuttaa naapurit. Rikoslaissa, vuokralaisten suostumuksella, voit hakea lupaa, jos 50% asuntoista sopii + yhden asunnon tähän nousuputkeen, ts. omistajiensa tai vastuullisten vuokralaistensa kanssa. Oikeus voi jo pelotella, mutta saada luvan, mutta itsepäinen itsepäinen (mutta ei kovin köyhä).

Huomaa: jos koti kuuluu OSMD: lle (osakeyhtiön yhteisomistajien yhteiskunta), sinun on tarkasteltava sen peruskirjaa. Yhtäkkiä vain talon nykyinen huolto ilman pääomakorjausten kustannuksia (mikä on laillisesti mahdollista) kirjataan vuokran rakenteeseen, et voi auttaa, koko maailma joutuu korvaamaan nousu.

Vaadi absurdia

Sattuu, että rikoslaki kieltäytyy antamasta lupaa korvata nousu ja se on kokonaan asukkaiden kustannuksella ja vaatii luvan suorittaa hitsaus ja / tai putkityöt. Vaatimus on naurettava: niillä ja muilla teoksilla Venäjän federaatiossa ei ole lisensoitua eikä lisensoitua. Hänen syynsä on kuitenkin hyvin todellinen, vaikkakin laiton. Tämä tarkoittaa sitä, että joko rikoslaki on oma prikaati ja haluaa antaa rahan tai rikoslain, muut päälliköt ovat epävirallisesti sidoksissa toisiinsa. Tässä tapauksessa on parempi kysyä: kuka neuvoisit? Ei ole enää juopuneita - ei ole enää putkitahoja mekaniikka, paitsi että ne ovat jääneet jonnekin aivan outback. Rikoslain asiantuntijat tuntevat pääsääntöisesti paitsi heidän työnsä myös asuntokannan yleisen kunnon. Jos olet myös samaa mieltä hinnasta, tämä on vain plus.

Nuoli-kytkin

Sattuu myös, että täysin vakuutettu MC kieltäytyy muuttamasta nousijoita vapaasti sillä verukkeella, että velallisia on talossa. Tässä tapauksessa muistutan, että kiertolainsäädäntöä ei ole säädetty Venäjän federaation lainsäädännössä ja kaikissa sivistyneissä maissa yleensä. Anna heidät selvittämään velalliset haluamallaan tavalla, mutta niiden läsnäolo ei vapauta rikoslainsäädäntöä välittömien tehtäviensä suorittamisesta.

naapurit

On vaikeampaa neuvotella naapureiden kanssa korvien korvaamisesta: loppujen lopuksi työn aikana heidän on kestettävä haitat, ja kun he ovat tehneet asuntojen korjauksia, vaikka he ovatkin pieniä. Jonka kustannuksella ainakin korjauskustannukset takaisin? Rikoslain kustannuksella se on muodollisesti mahdollista vain, jos vuokralainen käyttöönoton jälkeen ei ole muuttanut mitään sisustuksessa, mutta se on todella mahdotonta. Elintärkeiden viestinten korvaaminen teknisellä tarpeella on tappava argumentti, joka ei ole teidän hyväksi. Nähtäväksi jää, onko nousuputken korvaavan initiaattorin kompensoida, ts. kuka on hakenut sitä, kokonaiskustannukset ja missä määrin. Voi olla erilaisia ​​tapauksia.

En halua!

Ensimmäinen - naapuri muuttaa nousuputkea, etkä tarvitse sitä. Jos nousu ei ole hätätilanne ja sen suunniteltu korvaaminen uudistetussa järjestyksessä ajoissa, lähetä kaikki, anna sille anteeksi, mistä ne ovat peräisin, olet omalla vastuullasi. Jos naapuri on rikas ja valmis maksamaan sinulle vahinkoja, kysy mitä haluat, aina kylpyhuoneesi ja keittiössänne remontoimalla täysin valitsemasi saniteettilaitteen vaihto. Muuten, ts. jos tekninen tarve korvata nousuputki on läsnä, vaarannat olevan alla kuvatussa paikassa. Tässä tapauksessa olisi järkevämpää ajatella yhdessä sitä, mitä tarvitaan, jotta korjaus maksaa sinusta pienen veren, kuten he sanovat. Korvaa kustannukset 2-4 kipsilevyn kattolevyjen purkamisesta ja uudelleenasettamisesta ja palauta 0,25 neliömetriin. Kohtuullinen henkilö suostuu m lattiaan, mutta vastineeksi kärsit vaivaa tunti puolessa.

Ei halua

Nyt käänteinen tapaus: aiot korvata kohoajan ja naapuri ei salli eikä anna pääsyä. Jälleen, jos nousu on korvattu ajoissa eikä hätätilanteessa, hyväksy: joka naapuri on, tässä tapauksessa hän on oikeassa. Mutta mitä tehdä, jos todella tarvitsee muuttaa nousuputkea, mutta itsepäinen ei kuuntele selityksiä eikä vastaa kohtuullisiin vakaumuksiin? On hyödytöntä uhata tällaisia ​​ajatuksia aiheuttavia tekijöitä mahdollisen onnettomuuden seurauksilta, vaan he aloittavat vain enemmän heistä, mutta heittävät heidät vaarnalle, heittivät heitä sahalla ja eivät vieläkään anna sinun mennä eikä kuuntele ketään.

Armoidaan psykologialla: tämän tyyppiset ihmiset ovat aina ahneita. On ahneutta ja täytyy lyödä. Onnettomuus on joko, tai ei, mutta julistaa rikoslaissa ja vakuuttaa heidät toimimaan tuomioistuimessa kantajana on jo käsissänne. Oikeudenkäynnin tulos on yksiselitteinen: sen lisäksi, että lakikirje on virallisesti kirjoitettu koodeihin, on myös sen henki- ja oikeuskäytäntö. Rikoslaissa annetaan ihmisille elintärkeitä palveluja, mikä on laillisesti ratkaiseva etu. Häirinnän vuoksi liiketoiminnan menetys tarkoittaa:

 • Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen kokonaisuudessaan.
 • Täysi maksu pois noususta.
 • Suoritetaan korvaaminen vesikanavalle alipumppaavalle vedelle tilaajille aikatyössä.
 • Ei toivoa korvattavien korjausten kustannuksista asunnossa korvaamisen jälkeen. Se, että työntekijät "öljyvät" hänet sydämestä, hän ymmärtää tämän itse.
 • Merkittävät syyt muillekin vuokralaisille "roikkua" kustannuksistaan ​​häirinnälle, ts. näyttävät hänelle yksittäisten väitteiden lumivyöryllä.

Anna tämän tyyppinen olla todella valmis penniin jäädä kiinni. Ymmärtääkseen, ettei hänet painosteta ja asetettu vaarnalle, mutta hän väistämättä menettää paljon kopeoja, hän heti palaa alas. Ei - sinun on todella haastettava, ja tuomareiden vakuuttavat keinot ovat erilaiset. Totta, jos rikoslaki kieltäytyy käyttämästä kantajaa ja haastaa sen, prosessi voi viivästyä. Tässä tapauksessa sinun on vakuutettava useat naapurit ryhtymään luokkatoimiin, laillisesti se on sama kuin rikoslain kanteen.

Vähän tekniikkaa

Teknisen näkökohdat nousuputken vaihtoa pidetään esimerkkinä viemäri, koska vaikein. Toiset muuttuvat samaa periaatetta noudattaen: vanhan purkaminen ylhäältä alas, ylimmästä kerroksesta kellariin ja kokoamalla uusi päinvastaisessa järjestyksessä. Täysin, ts. mukaan lukien tuulettimet, valurautainen viemäriventtiili purettu polku. (alkaen ylimmästä kerroksesta!):

 1. Aseta vettä päällekkäin.
 2. Ne poistavat WC: n huuhtelusäiliöllä. Jos vessassa on muita saniteettilaitteita, ne poistetaan myös.
 3. Irrota kansi putkesta (seinässä olevat kouruosat, jotka ovat nousuja).
 4. Valurautaputki leikataan hiomakoneella, niin pitkälle kuin mahdollista syvälle, alle 20-30 cm sisäänkäynnistä kattoon. Sinun ei tarvitse koskettaa putkea, joka johtaa katon ilmanvaihtoputkeen: se on liian vaikeaa, vaatii erillistä lupaa ja putken lumen putken yläpuolella on vapaa.
 5. Lankan alla oleva putki on tiukasti sidottu köydellä, jonka toinen pää on kiinnitetty lujasti loven yläpuolelle. Jos näin ei tapahdu, jatkokäsittelyn aikana koko nousuputki voi hetkessä kallistaa harmoniksen ja romahtaa alaspäin ja heittää raskas putkiosat sivuille.
 6. Irrota vanhat kiinnityspidikkeet (mahdollisesti katkaistu); 1-2 yhdestä osasta.
 7. Teräskiilat (leveät taltat, taltat) työnnetään viipaleeseen ja vuorotellen työntävät ne varovasti kammiolla kunnes putki katkeaa.
 8. Rikkoutunut kappale käännetään varovasti, kunnes laipan tee tulee ulos ja poistetaan.
 9. Irrota lattia tuulettimen ympärillä ja peitä katto sen ympärillä lattialla. Jos takaa ei voida irrottaa (tuuletin lähellä seinää), poista mahdollisimman paljon.
 10. Irrota tee-tiivisteen tiivisteen päällekkäisyydestä.
 11. Ne varmistavat tuulettimen, kuten ennen putkea, ja huolellisesti, paina se kiiloilla, erottaa se seinältä.
 12. Leikkaa putki lattialle alla, halkeile, poista tuuletin.
 13. Näin purkaa koko nousupöytä kellariin. Putken viimeinen osa pyörii hyvin huolellisesti, jotta se ei rikkoisi kellarihavujaa.
 14. He rakeavat kellarin nuorisovahvistimen, valmistavat sitä muovisen nousuputken asentamiseksi.

Muovista valmistetun nousuputken asentaminen on paljon yksinkertaisempaa: nykyaikainen jätevesienvaimennin on koottu pistorasioihin, joissa on standardi tiivisteet ilman tiivistystä. Täällä ensinnäkin oikea valinta putkista on tärkeämpää, ks. Alla. Toiseksi, viimeinen (ylimmäinen) putki leikataan kokoon siten, että se voi olla hieman kallistettuna, laita haaraputken pistorasia kiinni katosta, syöttää ylös, eteenpäin ja työnnä kapea pää pistorasiaan.

Putken valinta

Yleisesti ottaen, jos valurauta ei ole hätätilanne, nivelet eivät virtaa ja on mahdollista puhdistaa lumenia (erillisenä aiheena), on parempi jättää se. Valurauta täydellisesti imee äänet. Jos sinun on muutettava muovia, niin saat hiljaisen viemäriverkon, sinun on käytettävä melua vaimentavia (anti-akustisia) putkia, valkoisia punaisia ​​ja vihreitä raitoja, pos. Kuviossa 1 on esitetty kuvio 1. Ilmoitettu äänen absorptiokerroin saavutetaan vain, jos putket kiinnitetään seinään kohinanvaimentimien avulla, pos. 2. Muovisen kohinanvaimennuksen poikkileikkaus, jossa on hanat laitteille, esitetään pos. 4; putken tiivistys seinissä - polyuretaani; tavallisella polyuretaanivaahdolla ei ole antiaustisia ominaisuuksia!

Kotitalouksien jätevesiputket ja meluhaittojen suunnittelija

Paras materiaali kotitalousviemäreille - PVC. PVC-putket ovat sileyden vuoksi vähemmän alttiita tukkeutumaan kiinteiden tuuletusaukkojen kanssa. PVC luonnollisessa valossa ultraviolettisäteilyn aikana ja maaperässä ajan myötä muuttuu hauraaksi ja vuotaa. Siksi paikalliselle ulkovesijärjestelmälle (esim. Maassa tai yksityisessä talossa) on käytettävä punaisia ​​putkia, jotka on valmistettu stabiloidusta PVC: stä tai polypropeenista, pos. 3. Harmaat PVC-viemäriputket (kohta 5) ovat budjettivaihtoehto: ne eivät ime ääntä eivätkä pysy maassa pitkään aikaan.

Paras vesiputkien materiaali on juotettua (tarkemmin hitsattua) polypropeenia, se kestää valoa ja kemiaa, ja propyleeniputkien painehäviöt ovat pienemmät kuin teräksissä. Moderni muoviputket ja -liittimet (kohta 6) ovat entistä luotettavampia kuin edelliset, mutta silti - tämä on vaihtoehto pikemminkin kohteen nopeimmalle ja halvimmalle toimitukselle. Liitokset, jotka eivät koskaan virtaa, eivät ole vielä keksittyjä, ja juotettu propyleeni muulla kemian, mikrobiologian ja epidemiologian avulla on tullut paljon luotettavammaksi. Näiden indikaattorien mukaan ruoan ruostumaton teräs on hieman suurempi kuin propyleeni, mutta sen putket ja sen kanssa työskentelevät putket ovat useita kertoja kalliimpia.

Mistä aloittaa

On olemassa radikaali tapa ratkaista monia ongelmia korvaamalla nousuputket ennen niiden syntymistä. Nimittäin: valmistautumaan etukäteen hieman palkkioihin nousevien henkilöiden tilintarkastuksesta ja neuvoista heidän korvaamisestaan ​​kokenut riippumaton julkishallinnon asiantuntija. Kyselyn aikana jokainen vapaaehtoinen vuokralaisista voi toimia työntekijänä. Tutkimuksen tarkoituksena on määritellä kustannusten minimointi riittävän työn laadulla, eikä "taskuilla". Tällöin hänen ohjeidensa mukaisesti on mahdollista alentaa kustannuksia korvaajien korvaamisesta jopa 50 prosentilla ja samalla saada ammattilaisen neuvoja erimielisyyksien ratkaisemisesta sekä rahastoyhtiön että keskenään.