Sallittu etäisyys veden toimittamisen ja jäteveden välillä yksityisessä talossa

Viestintäjärjestelmät ovat jokaisen asunnon vaadittava ominaisuus. Suunnitteluvaiheessa onnistutaan menestyksekkäästi tekemään teknistä viestintää, ja yksittäisten järjestelmien tai niiden osien suhteellisten paikkojen ominaisuuksien tietämättömyys voi johtaa vaikeuksiin jopa katastrofeihin.

Artikkelin sisältö:

Viemärijärjestelmä yksityisessä talossa

Veden saanti sekä jätevedet kaupunkiasuntoon tai itsenäiseen rakenteeseen (esimerkiksi yksityisen sektorin talo) vaihtelevat. Huoneiston viemäriveden monimutkaisuus koostuu putkien oikeasta asennuksesta (kaltevuus nousukorkeuteen). LVI-laitteiden asentaminen on helppoa, kannattaa tehdä johdotus suunniteltuihin kohtiin, yhteyden keskitettyyn putkistoon.

Yksityiset talot eroavat toisistaan ​​merkittävästi asuinkeskusteluissa.

Erot ovat seuraavat:

 • vesihuolto: vesijohto, hyvin, hyvin;
 • jätevedenpoistomenetelmä on sisäinen ja ulkoinen;
 • viestintäjärjestelmien pituus.

Yksityisen talon viemäröintijärjestelmä on tuskallinen ongelma, joten sen päätös riippuu rakennuksen sijainnista, sisäänkäynnistä tyhjennysaukkoon. Jos ei ole mahdollista pumpata jätevettä erikoislaitteiden avulla, on optimaalista käyttää septisäiliötä, jonka avulla jätevedet puhdistetaan biologisella menetelmällä.

Etäisyys normit

Suunnitellessaan vedenpoistoa ja yksityisen talon vesihuoltoa ensimmäinen vaihe on perehtyä SNiP: n vaatimuksiin, jotka koskevat verkkojen vähimmäisetäisyyttä:

 • Ajoradan ja vesiputken välissä vaaditaan vähintään 2 metrin etäisyydellä. Jos ei ole mahdollista välttää liikuttamista ajoradan alla, on tärkeää käyttää metallipäällysteisiä putkia;
 • talon pohjasta viestintään - vähintään 4 m;
 • etäisyys vedestä ja viemäriputkista voimajohtoon on vähintään 1 m;
 • veden syöttö- ja viemäröintijärjestelmien ja tietoliikennekaapeleiden välillä, virtakaapelit sallittu normi on 0,5 metrin välein;
 • puista vesihuoltoon on tarpeen tarkkailla 2 m: n aukkoa viemäriverkkoon - 1,5 m;
 • veden ja viemärin välinen etäisyys on vähintään 0,4 m rinnakkaisten viivojen järjestelyllä. Risteyskohdassa asiantuntijat suosittelevat, että vesijohto on sijoitettava 0,4 metriä viemärin yläpuolelle. Leikkauskulma on 90 °, äkillinen kulma on kielletty;
 • jos käytettiin polymeerisia vesiputkia, lisäsuojausta tarvitaan risteyksissä. Erityiset suojukset sopivat pituudeltaan 5 - 10 m, kaikki riippuu maaperän tiheydestä (saviä varten, 5 metrin etäisyydellä molemmista puolista leikkauspisteestä pidetään riittävänä, hiekkaisille 10 metriä);
 • joissa ei ole mahdollista sijoittaa viemärijärjestelmää vesihuollon alapuolelle, suojaava suojus on asennettava putkeen, jossa on jätevedenpuhdistus, joka muodostaa vähintään 0,4 metrin etäisyydellä vesiputkesta;
 • kun tehdään korjaustöitä niissä paikoissa, joissa tekninen viestintä leikkautuu, koneistettua kaivannon kaivamenetelmää voidaan soveltaa enintään yhden metrin syvyyteen yläputkeen;
 • Sisäänpääsyt eri talotekniikan järjestelmiin olisi oltava vähintään 1,5 metrin etäisyydellä niiden välillä.

Tiedot SNiP 2.07.01-89:

Mitä muuta on otettava huomioon ulkoisten suunnittelujärjestelmien rakentamisessa?

Sääntelyasiakirjoja (SNiP) toimitetaan vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmien rakentamiseen, eri materiaalien putkien asentamiseen. Se voi olla valurauta, polymeeri, asbestipäällyste, keraamiset, teräsbetonituotteet.

Monet asiantuntijat ovat yksimielisiä: polymeerirakenteiden käyttö sopivilla merkinnöillä, laatusertifikaatti pidetään optimaalisena. Putket voivat olla punaisia ​​ja oransseja.

Turvavyöhykkeet

Vakioetäisyys viemäröintijärjestelmästä putkistoon mahdollistaa suojeltujen alueiden järjestämisen ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä ympäristön suojelemiseksi.

Turvavyöhyke sisältää vedenottokohdan ja kuljetusjärjestelmän. Alue näyttää ympyrän, jonka säde on jopa 50 m (sivuston ominaisuuksiin perustuen). Orgaaninen vesi ja kemikaalit jätetään pois vedestä.

Toinen turvavyöhyke olisi käytännöllisesti katsoen määriteltävä viemärien ympärillä. On tärkeää määrittää sen parametrit, jotka perustuvat jätevesijärjestelmän kokoonpanoon, yksityisen talon sijaintipaikan seismologiseen tilanteeseen. Usein viemäriputken molemmilla puolilla oleva 5 m: n rako pidetään normaalina.

Tärkeää: vesilähteen ja viemäriveden hygieeniset alueet eivät saa leikkautua.

Koska maamme jokaiselle alueelle on kehitetty erillinen normatiivinen etäisyys tietoliikennejärjestelmien välillä ottaen huomioon maastoominaisuudet, on tärkeää noudattaa näitä vaatimuksia yksityisten talojen suunnittelussa ja asennuksessa.

Jos jätät huomiotta ulkoisen teknisen viestinnän asennusta koskevat vaatimukset, viemärijärjestelmän ja vesijohtoverkon välisen etäisyyden noudattamatta jättäminen vaarantaa juomaveden myrkytyksen, mikä johtaa vakaviin terveysongelmiin yksityisten asuntojen asukkaille.

Vesiputkien välinen etäisyys

ENGINEERING NETWORKSIN MAJOITUS

7.20 * Tekniset verkot tulisi sijoittaa pääasiassa katujen ja tien poikkiin. jalkakäytävillä tai jakoväylillä - teknisten verkostojen keräilijöitä, kanavia tai tunneleita jakavien kaistojen - lämpöverkkojen, vesijohtojen, kaasuputkien, taloudellisten ja sadevesiviemärien avulla.

Pienipainekaasu- ja kaapeliverkot (teho, viestintä, hälytykset ja lähetys) on sijoitettava punaisen viivan ja rakennuslinjan väliin.

Jos tieliikenteen leveys on yli 22 metriä, on syytä järjestää vesijohtoverkostojen sijoittaminen molemmin puolin kaduille.

7.21. Kun kadut ja teiden vaunujen rekonstruointi pääkaupunkiseudun jalkakäytävälaitteella, jossa maanalaiset verkot sijaitsevat, nämä verkot olisi kuljetettava jakoväylille ja jalkakäytävien alle. Oikeilla perusteilla kaduilla on sallittua säilyttää olemassa olevat, samoin kuin uusien verkkojen kanavat ja tunnelit. Nykyisissä kaduilla, joilla ei ole jakoväylää, uusien teknisten verkostojen sijoittaminen ajoradan alle sallitaan edellyttäen, että ne sijoitetaan tunneleihin tai kanaviin; jos se on tarpeen, se saa sijoittaa kaasuputki kaduilla.

7,22 *. Maanalaisen teknisen verkon rakentaminen olisi pääsääntöisesti tarjottava: yhdistetään yhteisiin kaivostoimintoihin; tunneleissa - tarvittaessa lämmitysverkkojen samanaikainen sijoittaminen halkaisijaltaan 500 - 900 mm, putkisto jopa 500 mm, yli kymmenen tietoliikennekaapelia ja kymmenen sähkökaapelia, joiden jännite on enintään 10 kV, kun taas rekonstruoidaan historiallisia rakennuksia pääkatuihin ja alueisiin, jolloin kadun poikkileikkauksessa ei ole tilaa verkostojen sijoittamiseksi kaivantoihin, risteyksissä pääkatujen ja rautateiden kanssa. Tunneleissa sallittiin myös ilmanvaihtokanavien, painehäviöiden ja muiden teknisten verkkojen asentaminen. Kaasu- ja putkijohtojen yhteinen sijoittaminen syttyvien ja palavien nesteiden kuljettamiseen kaapelilinjoilla ei ole sallittua.

Jäätymisalueiden rakentamisessa toteutettavien teknisten verkostojen rakentamisen toteuttamiseksi jäämätilan säilyttämiseen tähtäävien alojen olisi oltava lämpöputkien sijoittaminen kanaville tai tunneleille niiden halkaisijasta riippumatta.

Huomautukset *: 1. On tarpeen säätää vesikulkevien teknisten verkkojen rakentamisesta yleensä sellaisissa tunneleissa, jotka kulkevat rakennustyömailla vaikeissa maaperäolosuhteissa (löysät). Maaperän samentuma olisi otettava SNiP 2.01.01-82 (korvattu SNiP 23-01-99) mukaisesti; SNiP 2.04.03-85 ja SNiP 2.04.02-84; SNiP 2.04.03-85 ja SNiP 2.04.07-86.

2. Vaativissa suunnitteluolosuhteissa asuinalueilla maa- lämmitysverkkojen rakentaminen sallitaan paikallisen hallinnon luvalla.

Sallittu etäisyys viemäriverkoston ja veden välillä

Kaikenlainen tekninen viestintä - pakollinen ominaisuus mistä tahansa asuinrakennuksesta. Ensinnäkin ne sisältävät vesihuoltoa ja jätevettä. Samalla vesijohtoverkko voi olla joko keskitetty tai erilliset keinot jäteveden ja veden ottoa varten. Esimerkiksi vesi tulee kuopasta, ja jätevesi päästetään tyhjennysverkkoon tai sumppuun.

Viemäriverkko, jossa on viemäripumppu yksityisessä talossa.

LVI- ja viemärijärjestelmään asennettavien laitteiden tärkeimmät tekijät ovat laitteiston laatu, joka takaa järjestelmän toiminnan keskeytymättömän toiminnan sekä huolehtii jätevesijärjestelmän ja putkiston välisen etäisyyden kunnioittamisesta.

Laitteen putkisto ja jätevesi

Putkistoja asennettaessa vesijohtoverkkojen asennusta varten maa-, pinta- tai jätevesiä ei saa päästää putkien sisään.

Vesi- ja viemäröintijärjestelmät ovat erilaisia ​​ja riippuvat sijainnista. Niinpä viestintä asunnossa on tavallisesti kytketty yhteen viemäriverkkoon ja yhteen vesijohtoverkkoon. Siksi asunnon teknisten verkostojen rakentaminen ei aiheuta erityisiä vaikeuksia.

Polypropeeni ja metalli-muovi-vesiputket on liitetty toisiinsa liitososien kanssa ja liitetty sitten putkistoihin. Sama muovi putket, joilla on suuri halkaisija.

Ainoa välttämätön edellytys asuntojen tyhjennysjärjestelmän asennukselle on kaltevuuden leviäminen nousuputkea kohti.

Ominaisuudet putkistojen ja jätevesien yksityisessä talossa

Kaavion vesihuoltojärjestelmä maassa.

Vesihuolto- ja viemäriverkko erillisessä rakennuksessa (yksityinen talo) on huomattavia eroja asunnon teknisestä järjestelmästä. Yleensä vesi on peräisin yhteisestä keskiputkesta tai kaivosta, joka merkitsee vesiputkien sisäänsyötön sisäänrakennusta sekä niiden asennusta teknisten laskelmien mukaan.

Jäteveden poisto on jaettu ulkoisiin ja sisäisiin jätevesiin:

 • ulkojärjestelmä takaa jäteveden pääsyn erityisiin septisäiliöihin tai käsittelylaitoksiin;
 • Sisäinen järjestelmä siirtää vesijohtovettä vesijohtoverkosta ja poistaa ne rakennuksen ulkopuolelta.

Vedenjakelujärjestelmä ja viemärijärjestelmä voidaan varustaa myös septisellä säiliöllä, joka puhdistaa jätevedet biologisella menetelmällä. Äärimmäisessä tapauksessa tavallisen pesualtaan käyttö sopii, ja se on puhdistettava säännöllisesti. Jätesäiliön seinät olisi tässä tapauksessa asennettava betonipylväät tai tiilet, ja pohja on parempi jättää luonnollinen. Näin maaperä imeytyy asteittain nesteeseen. On huomattava, että viemäröinnin järjestely sumutteen mukana edellyttää erityisten pumppupumppujen käyttöä.

Lämpötilojen ja saniteettien etäisyydet

Vesihuollon ja viemäröintijärjestelmien riippumattomassa kehityksessä on otettava huomioon SNiP: n vaatimukset verkkojen välisillä vähimmäisnopeuksilla.

Näin ollen putkien ulkoreunojen välisen vaakasuoran etäisyyden on oltava vähintään:

 • vesijohtoverkosta tai painehäviöstä ajoradan reunaan - 2 m;
 • sivukivestä ajoradan reunaan itse virtaavaan viemäriverkkoon -1,5 m;
 • veden tai painehäviön pohjasta - 5 m ja 3 m painovoimajärjestelmästä;
 • yläpuolisten voimajohtojen tukemisesta jätevesijärjestelmään ja vesihuoltoon - 1 m;
 • puista viemäriin - 1,5 m;
 • puista vesihuoltoon - 2 m;
 • itse vesihuoltoverkkojen välillä - 1,5 m, jätevedet - 0,4 m;
 • muovisista vesiputkista viemäriin - 1,5 m;
 • vesihuoltoverkoista - sähkömekaaniset kaapelit - 0,5 m;
 • vesijohtoverkosta viestintäkaapeleihin - 0,5 m.

Putkisto ja jätevesi tekevät sen itse

Ensinnäkin sinun pitäisi päättää putken materiaalista, josta riippuu koko vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmän laatu sekä putkien etäisyys niiden asennuksen aikana. Asiantuntijat suosittelevat PVC- tai polyetyleeniputkien valintaa, koska niille on ominaista alhainen lämmönjohtavuus, kemiallinen kestävyys ja kestävyys. Lisäksi niiden sisäpinta estää kasvien muodostumisen suoloista ja muista sedimentteistä. Älä unohda ottaa huomioon tarvittavaa määrää kaksoset, tees ja varusteet, jotka ostetaan putkilla.

Työskentelyssä SNiP: n vaatimusten lisäksi verkkojen välisen pienimmän sallitun etäisyyden osalta on otettava huomioon tarve noudattaa tiettyä etäisyyttä vesijohtoverkosta viemärijärjestelmään. Nämä välit eri tapauksissa vaihtelevat välillä 1,5 - 5 m:

 • raudoitetun betonin tai asbestisementtiputkien putkistosta viemäriin - 5 m;
 • joka on halkaisijaltaan alle 20 cm - 1,5 m;
 • valuraudasta, jonka halkaisija on yli 20 cm - 3 m;
 • jätevedestä muoviseen vesihuoltoon - 1,5 m.

Vaaditut työkalut ja asennusvaiheet

Putkien asentaminen yhdessä niiden yhdistämiseen yhteen järjestelmään edellyttää laatuprojektia ja laitteita. Perusvaatimukset:

 • Leikkuupyörien bulgarialaiset;
 • Laitteet hitsaamalla putket polypropeenista;
 • punssi;
 • taltta;
 • kuolla (kierteitys);
 • FUM-nauha.

Viestintäjärjestelmän asennus voidaan jakaa viiteen perusvaiheeseen:

 1. Leikkaavat tietyt pituudet, jotka asetetaan tietyille hankkeen paikoille.
 2. Putket liitetään toisiinsa hitsauskoneella, liittimillä ja silikonirasvilla. Samanaikaisesti propeenin vesiputket liitetään lämmitysmenetelmällä, ja metallin ja muovin liittäminen vaatii erilaisia ​​muotoja.
 3. Ennen liittämistä on välttämätöntä voitelu silikoni rasvan kumitiivisteillä, jotka ovat putken pistorasian sisällä. Tämä vähentää merkittävästi tiivisteiden rikkoutumista, mikä takaa liitoksen erinomaisen kireyden.
 4. Sulkuventtiilien asennus ennen vesijohtoverkkojen asennusta (jos johdossa on tee). Viemäriputkien telakointi tehdään lisäämällä seuraava putkifragmentti edelliseen pistorasiaan.
 5. Putkien asentaminen seinämiin vaatii lävistämisen oikeissa paikoissa, jotka on tehty työn jälkeen, on sinetöitävä laastilla.

Vinkkejä vesijohtojen ja saniteettien asentamiseen

On huomattava, että metalli-muoviputket on jätettävä näkyviksi, koska liitososat vuotavat joskus, ja polypropeenista valmistetut putket voidaan turvallisesti upottaa seiniin tai peittää keraamiset laatat.

Jokaisen saniteettilaitteen osalta on suositeltavaa asentaa erillinen sifoni, joka suorittaa kaksi toimintoa:

 1. Se puhdistaa sen läpi kulkevan veden, niin että kiinteät hiukkaset sijoitetaan lasin sisään.
 2. Se estää talon epämiellyttävän tuoksun, koska viemäri on erotettu huoneesta kerroksittain.

Vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmän itsenäinen asennus varmistaa laadukkaan työn suorituskyvyn ja lisäksi se mahdollistaa milloin tahansa järjestelmän osan purkamisen ja korjaamisen.

Sallittu etäisyys veden toimituksesta säätöön

Asennettaessa teknisiä verkkoja ne ohjaavat asiantuntijoiden laatimat normatiiviset toimet ottaen huomioon niiden optimaalisen ja turvallisen sijainnin, jotka ovat pakollisia valtion kehittäjille ja yksityisille organisaatioille. Standardit, joista yksi on veden syöttö säätöön, on huomioitava yksittäisessä rakennuksessa, jotta vältettäisiin lisäongelmia käytön aikana.

Tyypillisesti talojen suunnittelu rakennuksen pohjapiirroksen lisäksi sisältää paikan päällä käytettävien apuohjelmien asettelun, niiden asettumisen syvyyden ja etäisyyden kohteen kohteista. Tämä ottaa huomioon mahdollisuuden yhteisten televiestinnän, etäisyydellä sijaitsevien tai risteävien moottoriteiden, kuten veden, viemärien, sähkökaapelien ja kaasulinjojen välisen etäisyyden.

Kuva 1 Koti- ja palveluverkot

Mitkä ovat maanalaisen viestinnän sijainnin vaatimukset?

Rakennuksen aikana noudatettava keskeinen sääntelyasiakirja on SNiP 2.07.01-89, jossa ilmoitetaan etäisyydet toisiinsa ja muihin kohteisiin turvallisuuden ja luotettavuuden kannalta.

Viemäröinti-, lämmitys- ja vesihuoltoverkkojen toiminnan aikana tulee ottaa huomioon kielteiset vaikutukset kannettavien ympäristöjen rakenteisiin, kun putket rikkovat. Poistuva neste voi heikentää maaperän perustusta, tunkeutua alempaan ja kellarihuoneeseen ja aiheuttaa merkittäviä rakennusvahinkoja.

Jos vesiliikenteen kommunikointi on rakenteiden toiminnan aikana asennettava kellarikerrokseen, sen on toteutettava toimenpiteitä turvallisen sijainnin suhteessa rakennukseen. Jos putkista rakennukseen ei ole turvallista etäisyyttä teknisistä syistä, ne käyttävät koteloita tietoliikenteen suojaamiseksi maan alla. Koordinoinnin jälkeen valvontaviranomaisten kanssa, lähelle säätiöitä, on sallittua sijoittaa vesihuoltolaitteisto, joka mahdollistaa putkien eristämisen sateen sattuessa ja suojaa säätiötä itsestään vesihuoltojärjestelmän vahingoksi.

Tyypillisesti rakennettuun taloon rakennetuilla paikoilla on erilaisia ​​verkkoja, vesi, viemäri, lämmitys, kaasuputket asetetaan maahan ja virtajohto vedetään. Erilaisten moottoriteiden turvalliseen sijaintiin suhteessa toisiinsa on välttämätöntä tietää rinnan ja kohtisuoraan järjestelyjen välisten etäisyyksien normi.

Myös standardien tuntemus auttaa säästämään rahaa, koska tietyntyyppiset viestinnät voidaan sijoittaa yhdeksi kaivoksi ilman merkittäviä kielteisiä seurauksia putken katkeamisen yhteydessä.

Kuva 2. Suunnitelma - esimerkki

Maanalaisten verkkojen rakentaminen

Keräimiä, tunneleita ja kanavia käytetään maa- ja vesirakentamisen maanalaisiin käyttötarkoituksiin, ja maaperään kaivettuja ojia käytetään kotimaisissa putkilinjauksissa. Jos ei ole mahdollista kaivata kaivettuja aukkoja avoimella tavalla, ruuvaamaton putki on tehty poraamalla, lävistämällä tai työntämällä maata hydraulisilla liittimillä. Ulkomailla (Saksassa) tehokas putkenlaskentamenetelmä on laajalti käytössä erikoislaitteiden avulla, joka katkaisee kaivannon ja samanaikaisesti syöksyy polymeeriputkiin.

Viestintämenetelmän mukaan kaivannoissa katsotaan:

Erillinen menetelmä. Asennettaessa jokainen rivi on asennettu kanavaansa, menetelmä on kallis, kun asetetaan suuri määrä läheisiä yhteyksiä.

Yhteinen menetelmä. SNiP 2.07.01-89: n mukaan on sallittua laittaa lämpöjohtoja 50 - 90 cm kooltaan yhteisinä kaivannoissa, jopa 50 cm: n vesihöyryä, yli 10 viestintälinjaa tai sähkökaapeleita, joiden jännite on enintään 10 000 volttia, jos ei ole tarpeeksi tilaa viivojen vetämiseksi yksittäisissä kaivannossa sivusto.

On kiellettyä asettaa kaasuputkia ja moottoriteitä, jotka siirtävät palavia ja palavia aineita sähköjohtojen lähellä.

Vesiputkistojen asennus tunneleissa muiden voimalaitosten (SNiP 2.04.02-84) kanssa sallitaan lukuun ottamatta putkia, joissa on palava ja erittäin helposti syttyvä ympäristö.

Asennettaessa putkilinjan liittimiä maahan se sijoitetaan teknisiin kuoppiin.

Jos kaivoja tai kaivoja käytetään paikan päällä, josta maanalainen putki on sijoitettu veden kuljettamiseen taloon, vähimmäisveden syvyys on yhtä suuri kuin alueen maaperän alempi jäätymispiste 0,5 metrin lisäyksellä. Maaperän kerros on yläpuolella, jotta veden putkisto ei toivottua lämmitystä kesällä jätä vähintään 50 cm.

Kuva 3 Saksan putkikerroksen maanalainen käyttö

Etäisyys maanalaisista laitoksista säätiöihin

SNiP 2.07.01-89 mahdollistaa maanalaisten laitosten sijoittamisen tukirakenteiden ja putkitelineiden rajoille edellyttäen, että säätelytoimenpiteiden aikana suojatoimenpiteitä toteutetaan säätiön ja onnettomuuksien johdosta.

SNiP 2.07.01-89 rakennusosastot asettavat talon tukialustalle seuraavat etäisyyden rajat:

 • vesihuolto - 5 m;
 • yksittäinen ja myrsky (sade) painovoima - 3 m;
 • painehäviö - 5 m;
 • viemäriputki - 3 m, siihen liittyvä viemäröinti - 0,4 m;
 • matala-, keski- ja korkeapaineputket - vastaavasti 2, 4, 7 tai 10 m;
 • lämpöverkot - tunnelin seinästä 2 m, putkien suojakaasusta, jossa on kanavainen asennus - 5 m;
 • sähkökaapelilinjat ja viestintäkaapelit - 0,6 m;
 • vaihtokanavat ja tunnelit - 2 m.

Kuva4 Viestintä- ja maanalaisten verkkojen väliset etäisyydet

Etäisyys veden toimituksesta rakennusten perustuksiin

Jos vesijohtoverkko on suoritettava suljetuissa olosuhteissa, on hyväksyttävää lyhentää etäisyyttä pohjasta 1,5 m: iin, tavallisesti käytetään polymeeriputkilinjaa, se sijoitetaan koteloon, joka on yli 0,5 metrin korkeudelta pohjapohjan tasolle.

Asennettaessa vesijohtoa kannattaa noudattaa seuraavia vähimmäisolosuhteita pohjalevyille ja verkkoille:

 • arkkitehtoniset rakenteet - 5 m;
 • teollisuusrakennusten aidat, telineet, sähköverkkojen ja -viestinnän tukirakenteet, kiskot - 3 m;
 • rautateiden, joiden mittakerros on 1520 mm, ei ole pienempi kuin kaivannon syvyys pengerteen pohjaan ja kaivannon reunaan - 4 m;
 • raiteille, joiden mittana on 750 mm - 2,8 m;
 • katujen reunat teiden reunalla tai sivussa - 2 m;
 • kyvettireuna tai jalka - 1 m;
 • voimajohdon navat:
  - enintään 1 kV: n jännitteellä. (katuvalojen johtimet, kaupunkien sähköliikenteen sähköiset kontaktirivit) - 1 m;
  - 1 - 35 kV. - 2 m;
  - 35 - 110 kW ja enemmän - 3 m.
 • vuori perusteellinen valurauta-metro putki - 5 m;
 • betonilaattojen vuoraus alle 20 m maanpinnasta - 5 m.
 • metrin rakenteiden vuoraus ilman hydraulista eristystä - 8 m.

Rakennuskoodissa ilmoitetaan etäisyydet puiden keskiakseliin, joiden kruunun ympärysmitta on pienempi kuin 5 m. Tässä tapauksessa vesijohto- järjestelmä on haudattu maan alle vähintään 2 metrin päässä akselista.

Kuva 5 Standardien välinen etäisyys maanpäällisen viestinnän välillä

Etäisyys perustuksesta viemäriin

Asennettaessa on välttämätöntä pitää etäisyys etäisyydestä viemärirakennuksesta rakennusten pohjaan, viemäriputket on sijoitettava kauko-ohjauksen vaatimusten mukaisesti.

Viemäriverkko on sijoitettu yhdensuuntaisesti rakennuksen punaisille viivoille, kun se asennetaan kadulle, sivulle pienemmällä määrällä muita verkkoja ja valitaan suurin määrä yhdysputkia.

Rakennuksen etäisyydellä olisi annettava mahdollisuus asennus- ja korjaustöihin vierekkäisten putkistojen suojaamisen varmistamiseksi maaperän vaurioitumiseen liittyvien onnettomuuksien yhteydessä. Mittaparametrien avulla on varmistettava säätiön turvallisuuden pesemistä pois.

Määritettäessä etäisyyttä putkesta pohjaan, on jätettävä pienin mahdollinen viemäröinnin mahdollisuus hätäsuodatuksen aikana vesijohtoon.

Vähäiset etäisyydet jätevesistä ja sadevesivedestä säätiöihin:

 • rakennukset ja rakenteet - 3 m, painehuuhtelun asennus - 5 m;
 • yritysten suojaavat aidat, auton ylituotot, sähköverkkotukit, rautatiekiskoja -1,5 m;
 • rautatiet, joiden leveys on 1520 mm, vähintään kaivannon syvyys irtolastalle ja louhinnan reunalle - 4 m;
 • raiteille, joiden mittana on 750 mm - 2,8 m;
 • katujen reunus, lujitetut tienvarsit - 1,5 m;
 • ulompi kyvettireuna tai jalka - 1 m;
 • tuuletusten kautta kulkevat sähköjohdot:
  - enintään 1 kW (katuvalaistus, kaupunkijohtokytkennät) - 1 m;
  - 1 - 35 kV. - 2 m;
  - 35 - 110 kV. - 3 m.

Rakennussäännöt säätelevät myös maaperässä sijaitsevan viemäriverkon sijaintia puiden juurisysteemissä, putkesta puun keskiakseliin kulkevasta etäisyydestä otetaan vähintään 1,5 metriä ja viemärijärjestelmä - 2 metrin etäisyydeltä.

Kuva 6 Esimerkkejä maanalaisten laitosten rakentamisesta

Etäisyys vesihuoltoon ja erilaisiin verkkoihin

Yhteisen välilehden avulla voit säästää rahaa ja vähentää maanpäällisen viestinnän aluetta, jos viemäriverkko ylittää veden toimituksen, se sijoitetaan alla olevien etäisyyksien mukaisesti. Maaperälle asennettaessa on etäisyyttä huomioitava, jos putkistoa venytetään metallisuojakoteloihin (kotelot), kun taas viemäriverkko voi sijaita vesijohtoverkkojen yläpuolella.

SNiP 2.04.02-84: n mukaan useita vesiputkistoja asennettaessa valitaan vierekkäisten putkien väliset etäisyydet, kun otetaan huomioon laite, asennustyöt ja lähialueiden turvallisuus, jos jokin niistä vuotaa. Joidenkin osien etäisyyksiä voidaan pienentää, jos putkistot sijoitetaan synteettiseen pohjaan, tapaukset kulkevat tunneleiden läpi tai asetetaan muilla tavoin, pois lukien mahdolliset vahingot. Etäisyyden on taattava esteettömät asennukset ja korjaukset.

Pienin etäisyys veden ja jäteveden välillä:

 • 5 m - teräsbetoni tai asbestisementtiputket;
 • 3 m - valurautaputket, joiden ympyrä on yli 200 mm;
 • 1,5 m - valurauta, jonka läpimitta on enintään 200 mm;
 • 1,5 m - HDPE-muovi;
 • 1,5 m - tuotannossa, ottaen huomioon valmistuksen materiaali ja putkien koko, maaperän fysikaaliset ja kemialliset parametrit

Vesihuoltoa tehtäessä hyväksytään seuraavat vähimmäisetäisyydet naapuriverkostoille:

 • 1,5 m - viemäröinti- ja myrskyviemärit;
 • 1 m - matalapaine- ja keskipainekaasuputket;
 • 1,5 - 2 m - korkeapaineiset kaasuputket;
 • 0,5 m - sähkökaapelit ja tietoliikennekaapelit (PES-sähköasennusten käyttöohjeiden mukaan).
 • 1,5 m - lämpöputket tunnelikanavien ulkoseiniltä, ​​putkikaulukset kaivamiseen, tunnelikanavat.
 • 0,2 m - kun tunneloinnit avattavien rakenteiden ja vierekkäisten putkien sisäseiniin.

Risteyspisteissä putkilinjan osien on oltava yksipuolinen kaltevuus ja suoja keräiltä ja tunneleilta, teräskoteloilta, monoliittisilta kanavilta betonista ja betonista.

Kuva 7 Esimerkkejä kirjanmerkki jäteveden yksityinen talo

Etäisyys perustuksesta kaivoon ja kaivosta saniteettivyöhykkeille

SNiP 2.04.02-84 muodostaa kolme turvavyöhykettä syvän veden sisäänottoa varten, ensimmäisen hihnan vähimmäisrajan pienin säde ja se on:

 • 30 m - suojatun veden horisonttien käytön aikana;
 • 50 m - riittämättömällä vesisäiliöllä;
 • 15 tai 25 m - käytetään paikan päällä sijaitseviin lähteisiin talon kanssa, mikäli maaperän ja syvän vesisäiliön saastumismahdollisuus ei kuulu. Se koskee suotuisissa paikoissa sijaitsevia vedenottoa lähteitä saniteettitilojen ja geologisten olosuhteiden näkökulmasta, ja standardeja tulisi vähentää sovitun päätöksen mukaisesti paikallisten terveyspalvelujen avulla.

Ensimmäisen vyöhykkeen alueella on kiellettyä:

 1. Kaikki rakennustyöt lukuun ottamatta vesiputkien jälleenrakentamiseen, korjaamiseen tai haaroittamiseen liittyviä toimia.
 2. Kaikkien rakennusten sijainti, asuinpaikan sijainti.
 3. Minkä tahansa tiedonsiirron asettaminen, paitsi kuopat tai kaivot.
 4. Talossa on oltava viemäriputki keskusjärjestelmään tai ensimmäiseen renkaan taakse sijoitettuihin jätevedenpuhdistamoihin.
 5. Jos ei ole viemärijärjestelmää, hermeettisiä septitankkeja asennetaan paikkoihin, joissa jäteveden sisääntulo suljetaan pois ensimmäisen vyön maahan, kun säiliö on tyhjä.
 6. Ensimmäisen vyöhykkeen ulkopuolella olisi oltava viemärijärjestelmä.

Yksittäisellä tontilla ei siis ole yksiselitteistä etäisyyttä kuopasta tai kuopasta talon ja ansiorakennusten perustuksiin, poistoaste riippuu vesistöjen suojelusta, maastoominaisuuksista ja voi olla 15 - 50 metriä. On huomattava, että jokapäiväisessä elämässä, pienistä alueista tonttien, on olemassa muita standardeja - kaivot ja kaivot sijaitsevat paljon lähempänä kotia.

Kuva 8 Vesilähteen sijoittaminen yksittäiselle paikalle

Putkien kulku rakennusten perustuksen kautta

Ulkoinen putkisto- ja jätevesiverkko tuodaan taloon pohjan läpi suuremmalla halkaisijalla varustetuilla teräskuiduilla, joiden standardikoko PND putkille on 75 mm ja halkaisijaltaan 160 mm putkea 110 mm PVC: n jätevedestä.

Ulkoisten putkistojen rakentamista koskevat säännöt määräytyvät yhteisyrityksen sääntöjen 31.13330.2012 sääntöjen mukaisesti ja niissä on seuraavat erät:

 • Tietoliikenneyhteys taloon tehdään metalliputkien (hihojen) leikkaamisesta pienimmän halkaisijan ollessa 50 mm.
 • Jotta estetään lineaaristen laajennusten vaikutukset lämpötilaeroihin, käytetään kompensointituloja.
 • Vesiputkien ja viemäreiden sisääntulon välisen etäisyyden tulisi olla 1,5 m. Siirtyessään pystysuoraan hihojen väli on 0,4 m.
 • Reiän halkaisija kantavissa rakenteissa lisää tilaa sisääntyönneille hihnoille vähintään 2 mm.
 • Varmista, että viemäriputken vapaa virtaus on asetettu 4-7 asteen kulmaan.
 • Talon lähestyvien putkistojen syvyys on yli 0,7 metriä sokea alueelta.

Kuva 9 Rakennuksen putkilinjan sisäänotto

Asennettaessa vesijohtoa täytyy noudattaa etäisyyden säätöä koskevia sääntöjä - tämä mahdollistaa negatiivisten seurausten välttämisen, mikäli putkilinjan läpimurto tai rakennuksen sumentuminen on mahdollista. Kotitalouksien rakentamisessa on tärkeää noudattaa normeja, kun asetetaan viestintä, joka on sijoitettava erilaisiin kaivantoihin, minkä jälkeen kaikki viemäriputken läpimurto ei johda juomaveden saastumiseen.

Minkä etäisyydestä vesijohtovedestä jätevedelle on määritettävä hankkeessa

Viestinnän sijainnin määrittämisessä on etäisyyttä vesijohtovedestä jätevedelle laskettava huolellisesti. Kaikkiin asuinrakennuksiin tarvitaan näitä ominaisuuksia. On syytä huomata, että vesijohtojärjestelmät ovat keskitettyjä tai niitä varten on rakennettu erilliset rakenteet, joiden avulla vesi syötetään tai tyhjennetään.

Yksityisissä kodeissa ei ole harvinaista, että järjestelmät, joissa vesi virtaa erityisen hyvin varustetun kaivoksen läpi, ja nestemäiset nesteet kulkevat huuhteleihin tai tähän tarkoitukseen varattuun altaaseen.

LVI-laitteiden asennuksessa on kiinnitettävä huomiota laitteiden laatuun ja projektitietojen noudattamiseen oikeudellisten normien mukaisesti. Muista noudattaa tiettyä etäisyyttä veden ja jäteveden välillä.

Mikä voisi olla viemäriverkko ja vesihuolto

Järjestelmät, jotka tulevat veden rakenteeseen ja purkautuvat, on järjestetty eri tavoin. Pohjimmiltaan se riippuu sijainnista, rakennuksen tarkoituksesta. Esimerkiksi asuntoissa viestintä liittyy useimmiten yhtenäisiin vesihuoltojärjestelmiin ja yhteiseen viemäriverkostoon. Siksi asuintaloja järjestettäessä tällaisten viestintöjen tekeminen ei ole erityisen vaikeaa.

Metalli- tai polypropeeniputket on liitetty liittimien avulla. Sen jälkeen ne on kytketty asennettuihin putkiasennuksiin. Asennettaessa vesijohtoverkkoa on tarpeen muodostaa kaltevuus nousuputkea kohti.

Viestintä yksityisissä kodeissa

Erillisessä rakennuksessa nesteen syöttö- ja tyhjennysjärjestelmien järjestely eroaa merkittävästi asuintiloihin järjestetyistä järjestelmistä. Vesi tällaisissa tapauksissa tulee tavallisesti kaivoista tai yhteisestä putkesta. Putket on yhdistetty sen tuomiseksi rakennukseen, ja niiden asentaminen tapahtuu edelleen teknisten laskelmien mukaisesti.

Viemäröintiviestintäosasto voi olla ulkoisia tai sisäisiä:

 1. Ulkoventtiä varus- tettaessa nestettä tyhjennetään altaalle tai erityi- sesti varustettuun jätevedenpuhdistamoon.
 2. Kun sisäinen järjestelmä tyhjennetään pois talon laitteiden ulkopuolelta.

Jätevedenpuhdistusjärjestelmä on usein tyydyt- tynä septisen säiliön pakolliseen läsnäoloon, joka suorittaa jäteveden käsittelyn biologisilla menetelmillä. Yksinkertaisin vaihtoehto olisi pesualtaiden järjestely, joka on puhdistettava säännöllisesti. Tässä tapauksessa on suositeltavaa asettaa seinät kuoppaan tiilien kanssa tai asentaa betonirenkaita siihen. Pohja jää usein luonnolliseen muotoonsa. Tällaisen jätevesisäiliön varustamista varten on tarpeen käyttää erityisiä pumppuja pumppaamaan sisältöä.

Hankkeen valmisteluissa noudatettavat etäisyydet

Viemäriputkien ja vesijohtoverkkojen suunnittelussa on tarpeen ajatella etukäteen vesijohtojen ja viemäröintijärjestelmän välisestä etäisyydestä, ja otettava huomioon, kuinka pitkälle rakennuselementit ovat talosta. Tähän on erityisiä sääntöjä.

Putken ulkoreunojen välissä on otettava huomioon vaakasuora etäisyys:

 1. Veden syöttöpaineesta viemäriin 5 m.
 2. Painovoimasta - 3 m.
 3. Veden syöttämisestä muoviin kanaviin on oltava vähintään 1,5 metriä.
 4. Vesihuoltoverkkojen välinen etäisyys on 1,5 m.
 5. Viemäriverkostojen välillä - 0,4 m. Viemäröinti- ja vesihuollon toteutuksessa on ensiksikin selvitettävä putkien materiaali. Tämä ei riipu pelkästään asennettujen järjestelmien laadusta vaan myös putkien välisestä etäisyydestä, joka on asetettava hankkeeseen.

Useimmiten he valitsevat polyeteenistä, PVC: stä valmistetut putket - nykyaikaisten materiaalien joukossa ne eroavat paitsi pitkästä käyttöiästä, myös niiden alhaisesta lämmönjohtavuudesta sekä niiden vastustuskyvystä haitallisilta vaikutuksilta. Niissä ei ole lainkaan kerrostumia sisäpinnalle.

On otettava huomioon viemäri- ja vesijohtojärjestelmien väliselle etäisyydelle vahvistetut normit. Aukkojen pitäisi olla seuraavat:

 1. Viemäristä vesiputkiin, muovia - 1,5 m.
 2. Putken halkaisijaltaan yli 20 cm: n vedenjakelujärjestelmästä viemärijärjestelmään - 3 m.
 3. Valuraudasta, jonka putken halkaisija on alle 20 cm - 1,5 m.
 4. Asbestisementtiputkesta, raudoitetusta betonista viemärijärjestelmään tulee olla 5 m.

Jos viemäriputket osoittautuvat mahdottomiksi sijoittaa vesijohtoverkon alapuolelle, suojarakenne on järjestetty viemäriputkeen. Vähimmäinen pystysuora etäisyys vesiputkesta ei saisi olla alle 0,4 m. Paikka määritetään tietyistä olosuhteista riippuen.

Viestintäjärjestelyt järjestetään vaiheittain:

1. Putki leikataan osiksi, joiden pituus on määritelty hankkeessa, joka on sijoitettava tähän valmistettuihin paikkoihin.

2. Ennen liitosten tekemistä valmistetaan kumitiivisteet, jotka ovat putkissa. Niitä käsitellään silikonirasvalla, mikä lisää liitoksen kireyttä ja vähentää kumin vaurioitumisriskiä.

3. Putkijohtuminen suoritetaan. Tällöin elementit sijoitetaan toisessa päässä edellisten pistorasioihin.

4. Putket liitetään toisiinsa hitsauskoneella, erityisellä voiteluaineella ja liittimillä. Polypropeeniputket liitetään toisiinsa lämmittämällä. Metalli-muovielementtien liittämiseen tarvitaan liitoksia.

5. Jos tietoliikenneyhteyksien toteuttamiseksi oli tarpeen rei'ittää reikiä rakenteellisissa elementeissä, ne olisi sinetöitävä seosrakenteiden avulla.

Metalliputket on asennettava siten, että ne ovat näkyvissä. Liitännät alkavat joskus vuotaa. Ja polypropeenikanavat voidaan piilottaa seinämiin tai ylimääräisen viimeistelyyn.

Etäisyys vesijohtovedestä kellariin ja jätevedelle - vaatimukset ja standardit

Asuinrakennuksen toimivuus ja asumismahdollisuus tuodaan vesihuolto- ja viemäriverkostojen rakenteeseen. Vedenotto- ja kuivatuslähteiden omistuksesta riippuen tekniset verkot voivat liittyä keskitettyihin tai autonomisiin järjestelmiin. Mutta niiden spesifisyys ei millään tavoin vaikuta rakennuksen perustasta laskettavien putkien sallittuun etäisyyteen, jota sääntelyasiakirjat edellyttävät kestääkseen. Erityisesti yhteisyrityksessä 42.13330.2011, joka on päivitetty SNiP 2.07.01-89 * -versio, on perustana olevan ulkoseinän ja jäteveden sivuseinämien vähimmäisleikkaus kotona ja eri aidat sekä sähköverkon tuet. Tietenkin nämä ongelmat eivät liity julkaisuihin.

vaatimuksista

Liian tiivis viestinnän järjestely johtaa siihen tosiasiaan, että hätätilanteissa vesi ei pääse imeytymään maaperään ennen kuin se saavuttaa perustusseinät. Viemäriveden kanssa tilanne on vielä huonompi. Ympäristö, jolla on suuri happopitoisuus, voi vaikuttaa haitallisesti vedenpitävään kerrokseen ja terveysnäkökulmasta mitään hyvää ei voida odottaa. Toinen "yllätys" on se, että putkilinjan avaaminen vaikeuttaa sen korjaamista tai vaihtamista. Tällaisessa tilanteessa on välttämätöntä luoda perustus, joka ei aina ole mahdollista.

Tilanteissa, joissa etäisyyttä verkosta taloon ei voida ylläpitää mistä tahansa syystä, vesi- ja viemäriputket voidaan sijoittaa koteloihin. Tämä päätös tehdään asiantuntija-arvioinnin ja koordinoinnin jälkeen paikallisen Vodokanalin asianomaisten yksiköiden kanssa.

Tapausten pituus valitaan ottaen huomioon, että suojaputkien reunat ulkonevat yhteisyrityksen mukaisen suojavyöhykkeen rajojen ulkopuolelle.

Vesihuolto ja jätevesi

Maantietoliikennettä tehtäessä on tarpeen kehittää sääntelyvaatimuksia. He esittävät muun muassa vähimmäisvaaka-etäisyyden putken valossa talon olemassa olevaan perustukseen:

 • vesihuoltoon - 5 metriä;
 • painehäviöön - 5 metriä;
 • Kotitalousjätevedet (painovoimavirta) - 3 metriä;
 • sadeveden tyhjennys - 3 metriä;
 • kuivatusverkkoihin - 3 metriä;
 • ohuen vedenpoistoon - 0,4 metriä.

Ahtaisissa olosuhteissa etäisyydet tiedonsiirrosta säätiön reunaan sallitaan pienentää 1,5 metriä, mutta vain silloin, kun vedenjakelujärjestelmään käytetään teräs- tai polymeeriputkia, ja valurautapainoputkia käytetään jäteveden käsittelyyn. Samaan aikaan ne on sijoitettava koteloon korkeudelle, joka on korkeintaan puolet metriä.

Kun asennat tiedonsiirtoa tislaus- ja permafrost-maaperän olosuhteissa, etäisyyttä talon pohjasta putkiin voidaan lisätä. Tämä päätös tehdään rakennusvaiheen sitomisessa tiettyihin geologisiin olosuhteisiin. Joissakin tapauksissa etäisyyden väheneminen on sallittua, mutta tällaisella päätöksellä on oltava asianmukainen perustelu.

Etäisyys aidan perustamisesta:

 • vesijohto ja painehäviö - vähintään 3 metriä;
 • kotitalous- ja sadejätevedet - vähintään 1,5 metriä;
 • viemäröintiä varten - vähintään 1 metri.

Lentoliikenteen linjojen tornit sijaitsevat seuraavilla vaakasuorilla etäisyyksillä:

 • jopa 1 kV - 1 metri;
 • jopa 35 kV - 2 m;
 • yli 35 kV - 3 metriä.

Myös normeissa ovat putkilinjan vähimmäisetäisyydet puun rungon akselilta, jonka kruunu on halkaisijaltaan enintään 5 metriä. Viemäriverkossa vaakasuora koko on 1,5 metriä ja vesi- ja viemäriverkosto 2 metriä.

Yhtä tärkeä on teknisten verkkojen sijainti suhteessa toisiinsa. LVI-laitteissa on aina oltava korkeampi asennustaso kuin jätevesissä. Tämä pätee erityisesti kahden putkilinjan risteykseen, jotka on tehtävä oikeaan kulmaan. Vähimmäisen pystysuoran etäisyyden on oltava 0,4 metriä.

Jos vesiputket on jostain syystä asetettu viemärijärjestelmän alapuolelle, ne on suojattava kotelolla.

Rinnakkaisen vesilinjan vaiheen on oltava 1,5 metriä ja viemäri - 0,4 metriä. Suunnitelman mukainen viemäriverkon ja vesijohtoverkon välinen etäisyys on määritetty putken tuotannon halkaisijan ja materiaalin mukaan. Se on 1,5-5 metriä.

No sijainti

Omistajat käyttävät usein vedenottoaukkoja tai porakaivoja talon ja paikan toimittamiseen vedellä ilman keskitettyjä päävesiverkostoja. Tässä tapauksessa on tarpeen rakentaa itsenäinen viemäri. Kaivojen laitetta varten on valittava kätevä paikka, mutta ei pidä unohtaa juomaveden saannon ja itsepintaisen tai naapurin saostussäiliön välisen normatiivisen etäisyyden. Tätä varovaisuutta sovelletaan terveyssäännöksiin.

Veden saantirakenne, joka on tarkoitettu veden itsenäiseen luovuttamiseen kiinteistöön, on sijoitettava talon lähellä olevaan "puhdas" paikkaan. Sen on säilytettävä vähintään 50 metrin etäisyydellä potentiaalisista infektion lähteistä:

 • likakaivojen;
 • kaatopaikoille;
 • septiset säiliöt;
 • maatilat, lannoitteiden säilyttämiseksi lannan tai kemikaalien muodossa;
 • karja-altaat;
 • autopesu jne.

Vain joissakin tapauksissa se saa pienentää etäisyyttä 20 metriin.

Veden kaivoja ja reikiä ei saa rakentaa vettä ja tulvia alueille tulva-aikana. Ei ole suositeltavaa asentaa niitä ja lähellä moottoriteitä raskasta liikennettä. Edellä olevien sääntöjen noudattaminen mahdollistaa puhtaan juomaveden saannin ilman saastumista.

Huolimatta siitä, että kuopat, joissa on itsenäinen vesihuolto, voidaan tuoda lähemmäksi rakennuksen maanalaiseen osaan, joka on enintään 3 metrin päässä, on otettava huomioon se, että matalat perustukset eivät vastaa hyvin tällaiseen naapurustoon. Oikea ratkaisu tässä tapauksessa on lisätä objektien välistä etäisyyttä mahdollisimman pitkään - jopa 15 metriä.

Tiiviitä viemärivetysäiliöitä voidaan asentaa seitsemän metrin etäisyydelle talon perustasta. Kun jätevedet ohjataan keskitettyyn verkkoon, kaivot asennetaan putkilinjan kaareihin ja sen yhteyksiin liitäntöihin ja keräimeen.

Asettelua harkitaan etukäteen, valitsemalla järkeviä vaihtoehtoja putkien ja kaivojen sijoittamiseksi. Jälkimmäiset koskevat pääomaa, pitkäaikaisia ​​toimintoja. Niiden siirtäminen on melko vaikeaa, joten vedenjakelu- ja viemärijärjestelmän osista on syytä käsitellä vastuuntuntoisesti.

Etäisyys putkesta pohjaan

Etäisyys vedestä säätöön asetetaan teknisen verkon suunnitteluvaiheessa. Standardien noudattaminen minimaalisten etäisyyksien pohjalta suunnittelun aikana putkilinjan rakentamiseksi takaa talon turvallisen asumisen ja kaikkien viestien häiriöttömän toiminnan. Rakennusteknisten verkostojen sääntelyrajoitusten tarkoitus on niiden turvallinen toiminta, joka takaa säätiön ja maanpäällisten rakennusten turvallisuuden.

Mikä aiheutti rajoituksia asennettaessa putkia?

Suunnitteluvaiheessa suunnitteluverkostoja on suunniteltava niiden sijaintipaikalle. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon:

 • Eri laitosten väliset etäisyydet (vesiputket, jätevesi, lämmitysputket, viestintäkaapelit, sähkö);
 • rakennusten, rakennusten ja sen lähialueiden sijainti;
 • etäisyys tie, katu (punainen viiva);
 • putkien, veden ja viemäriputkien halkaisijat;
 • kaukana vesilähteestä (joki, hyvin, hyvin);
 • septisen säiliön sijainti.

Liian liian lähelle veden syöttöä rakentamiseen johtaa siihen, että onnettomuustilanteessa vedellä ei ole aikaa mennä maahan ja peseytyä pois säältä.

Tämä merkitsee rakennuksen eheyden rikkomista, maarakenteiden tuhoamista. Jos viemäriputket katkeilevat, tilanne pahenee jätevesien aggressiivisuuden vuoksi. Neste, joka sisältää suuren määrän happoja, tuhoaa nopeasti pohjan vedenpitävyyden. Siksi jäteveden ja pohjan välisen etäisyyden on oltava vähintään 3 m. Viemäriveden vuoto vaikuttaa haitallisesti terveystilanteeseen.

Säännöllisten etäisyyksien rikkominen vaikeuttaa onnettomuuspaikan löytymistä korjaamiseen. Tällöin olisi toteutettava louhintatyötä lähellä asuinrakennusta. Tämä merkitsee ylimääräisiä työvoimakustannuksia (pinnoitteiden, sokeiden alueiden jne. Purkaminen), asuntojen asukkaiden haitat, maanalaiset rakenteet ja muut viestinnät voivat vahingoittaa.

Rakennustandardit putkilinjan sijaintiin suhteessa rakennuksiin

Seuraavat standardit esitetään SNiP: issä. Ammattilaiset kehittivät ne ammattikorkeakoulujen kokemusten perusteella laskettujen laskelmien perusteella.

Rakennusten vähimmäisetäisyys on:

 • vesiputket - 5 m;
 • paineinen viemäriputki - 5 m;
 • putket painovoimanpoistoon - 3 m;
 • viemäriputki - 3 m;
 • sadeveden tyhjennys - 3 m.

On huomattava, että viemäreihin ja vesisäiliöihin on riittävän suuri halkaisija. Etäisyys mitataan pohjasta kuopan lähimpään seinään eikä akseliin.

Jos viemärijärjestelmät ja vesijohtoverkot sijoitetaan pienelle alueelle, on mahdotonta ylläpitää näitä normeja. Etäisyys viestinnästä säätiöön voidaan pienentää, mutta sen on oltava perusteltua. Tällaisissa tapauksissa on tehty polymeeriset tai teräksiset saumattomat vesiputket ja jäteveden putket valuraudasta. Jalkojen pohjan yläpuolella olevat putket on sijoitettava kuoriin tai koteloihin.

Vähimmäisetäisyydet esineiden välillä

Rakentamis- ja terveysstandardit rajoittavat etäisyyksien vähimmäisrajat putkista rakennuksiin, kaivoihin ja kaivoihin. Käytännössä tällaiset kohteet olisi järkevästi sijoitettava. Kaivon tai septisen säiliön liiallinen etäisyys talosta johtaa putkilinjan pidentymiseen ja hankkeen kustannuksiin.

Maanalainen viestintä ja niiden keskinäinen sijainti

Tärkeä viestinnän järjestely suhteessa toisiinsa on tärkeää. Veden ja viemäriputkien lisäksi sähköjohdot ja tietoliikenneyhteydet asetetaan.

Video - mikä on etäisyys septisäiliöstä taloon, niin että säätiö ei pudota:

 • määritellä maanalaisten tietoliikenteen todellisen sijainnin uuden rakenteen tai sen jälleenrakennukseen liittyvän työn suunnittelussa;
 • selkeyttämään suunnitellun rakenteen yksityiskohtaista vastaavuutta graafisten suunnitelmien tai piirustusten mukaisesti ennen uuden viestinnän aloittamista koskevien toimenpiteiden toteuttamista;
 • varmista ennen uuden viestinnän asettamista, että niiden asennuksessa ei ole uusia tai olemassa vanhoja viestintäputkia tai -kaapeleita;

Kaikki nämä toimenpiteet antavat mahdollisuuden välttää sähkökaapelia vaurioittavia ongelmia, jos tällainen paikka on asennuspaikalla, eikä myöskään vahingoita vanhaa viestintää hätätilanteiden välttämiseksi.

Menetelmät maanalaisten laitosten käyttöön

Suunnittelun suunnittelussa määritetään maanalaisten laitosten käyttöönotto.

Talotekniikan sijainti yksityisen talon alueella

On kolme vaihtoehtoa:

 1. Jokaisen putkilinjan erillinen sijoittaminen erilliseen kaivantoon. Se lisää työn monimutkaisuutta työntöön, vaikeuttaa pääsyä huolto- ja korjaustöiden aikana.
 2. Kaikkien putkien sijainti yhdessä kaivossa pienentää maanpinnan kustannuksia.
 3. Keräilymenetelmä, kun kaikki verkot sijoitetaan yhteen keräilijään. Se voidaan asentaa betoniteräksestä tai monoliittisesta. Tämän menetelmän etuja ovat nopea asennus ja verkkojen luotettava suojaus.

Vesiputkien sijainti

Ne asetetaan puoli metriä syvemmälle kuin maaperän jäädyttämisen syvyys. Etäisyys maaperästä putkilinjaan ei saa olla alle 0,5 metriä, jotta veden kuumakaasun ylikuumeneminen estyy.

Vedenjakelujärjestelmä yksityisessä talossa

Alapuolen kostuttamisen estämiseksi vedenpitävyys on tehtävä paikassa, jossa talon veden syöttö syötetään.

Sähkökaapeleiden tulee sijaita 0,5 metrin etäisyydellä vesijohtovedestä. Viestintälinjoille sama indikaattori - 1 m.

viemäröinti

Vesiputket asetetaan viemärien yläpuolelle. Pienin pystysuora etäisyys on puolet metristä. Tämä ehto on erityisen vaikea täyttää putkilinjan leikkauspisteessä. Niiden on oltava ehdottomasti kohtisuoria. Hätätilanteissa tämä estää jätevesiä pääsemästä vesijohtoverkkoon. Jos vedenjakeluverkko mitätöidään jostain syystä alhaisemmaksi kuin viemäriverkko, vesijohtoverkon tulisi olla suojakoteloissa.

Jos hanke tarjoaa sadeveden ja kotitalouden jätevettä, aseta kaksi viemäriverkkoa. On suositeltavaa tehdä suuria taloja ja mökkejä rakennettaessa. Myrskysuuttimien sijaintiin liittyvät normit ovat samat.

Sijainti kaivoista ja vesisäiliöistä

Jos keskitettyä vesijohtoverkkoa ei ole, sivuston omistajat järjestävät vedenottoaukot tai reiät veden ja veden taloon ja maatilaan. Itsenäisesti on huolehdittava jäteveden organisoinnista.

Kun on valittu paikka kuopalle tai kuoppa, on otettava huomioon terveysvaatimukset, vähimmäisetäisyydet vedenpoistopisteestä saostussäiliöön tai jätteiden keräyspaikka. Lisäksi on otettava huomioon paitsi niiden saastuttavat paikat, myös naapurimaat. Tällaisia ​​paikkoja ovat karjanhoito ja lannan ja mineraalilannoitteiden varastointi, pesukoneet ja laitteet, pesualtaat. Etäisyys heistä vesimäärän paikkaan on oltava vähintään 50 m. Äärimmäisimmissä tapauksissa, kun maa-ala on hyvin pieni, etäisyys kaivosta pilaantumispaikkoihin voidaan vähentää 20 m: iin.

Suositeltu etäisyys kellarista saostussäiliöön

Kuivan poraamiseen tai kaivon järjestämiseen on järkevämpää valita korkein paikka. Joten voit varmistaa veden optimaalisen toimittamisen taloon. On tärkeää, että naapureiden septiset säiliöt eivät ole tämän paikan yläpuolella.

Putkilinjan asettelua ja viemärikaivoja on syytä harkita etukäteen, jotta voidaan järkevästi asettaa kaatopaikka, määrittää veden sijainti ja ottaa huomioon kaikki SNiP: n ja terveyssääntöjen suositellut etäisyydet. Viemärikaivoilla on pitkäaikaisia ​​pääomavaatimuksia, joten niiden siirto väärällä aloituspaikalla on äärimmäisen vaikeaa.

Etäisyys vedenottoaukosta pohjaan voi olla 3 metriä. On otettava huomioon, että matala pohjan läheisyys kaivoon tai kaivo vaikuttaa haitallisesti sen kestävyyteen.

Suunnitteluvaiheessa on harkittava huolellisesti teknisten verkkojen rakentamista. Tällöin voit kestää kaikki laitosten, terveysstandardien, vesijohtoveden ja viemäriputkien sijoittamista koskevat sääntelyrajoitukset, jotka takaavat niiden mukavan käytön, kunnossapidon ja korjauksen, säilyttää rakennuksen ja maanrakennuksen perustan pitkään.